งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายมังคลาภิรัตน์จันทนฤกษ์ 503040250-9 นายวสุขาวดี 503040257-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายมังคลาภิรัตน์จันทนฤกษ์ 503040250-9 นายวสุขาวดี 503040257-5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายมังคลาภิรัตน์จันทนฤกษ์ 503040250-9 นายวสุขาวดี 503040257-5

2 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3 เนื้อหาที่จะนำเสนอ  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  แผนการดำเนินงาน  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ความคืบหน้าของโครงการ

4 หลักการและเหตุผล  เฟซบุ๊กไม่มีการเก็บรวบรวมลิงก์ รูป และ สถานะที่ผู้ใช้กดถูกใจ ทำให้ยากในการค้นหา ภายหลัง  หากต้องการดูข้อมูลของเพื่อนหลายๆ คน ต้องเปิดดูข้อมูลทีละคน ทำให้เสียเวลา  ผู้ใช้บางคนต้องการให้สถานะไปโพสต์ที่อื่น ด้วย เช่น เพจส่วนตัว หรือทวิตเตอร์

5 วัตถุประสงค์  อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก  พัฒนาเฟซบุ๊กให้มีการทำงานที่ หลากหลายและตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้มากขึ้น

6 ขอบเขตของโครงการ  พัฒนาแอปพลิเคชันบนเฟซบุ๊ก  “Like this” bookmark  Friend’s Detail Hub  Status to Page and Twitter

7 แผนการดำเนินงาน

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ผู้ใช้เฟซบุ๊กมีความสะดวกในการใช้งาน มากขึ้น  ได้แอปพลิเคชันที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เฟ ซบุ๊กจำนวนไม่น้อย

9

10 แอปพลิเคชันต้นแบบ  apps.facebook.com/crowdinfo  apps.facebook.com/fbtotwitt/  apps.facebook.com/fbpublishpage/

11 การโพสต์ข้อความไปยังเพจ

12 การโพสต์ข้อความไปยังเพจ ( ต่อ )

13 การโพสต์ข้อความจากแอปพลิเคชัน ไปยังทวิตเตอร์

14 การเรียกข้อมูลจากเฟซบุ๊ก

15 แอปพลิเคชันที่มีลักษณะ คล้ายๆกัน  Selective Tweets by Andy Young  Twitter by twitter.com  RSS Graffiti by two Greek guys


ดาวน์โหลด ppt นายมังคลาภิรัตน์จันทนฤกษ์ 503040250-9 นายวสุขาวดี 503040257-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google