งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดของการทำ Logbook

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดของการทำ Logbook"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดของการทำ Logbook
ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร (ไม่ยืนยันว่าครบถ้วนตามหลักวิชาการ)

2 วัตถุประสงค์ของการชี้แจง
รายละเอียด logbook การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การเตรียมตัวสำหรับการเขียนรายงาน

3 รายละเอียด Logbook ใบปะหน้า เนื้อหา
เปรียบเทียบการดำเนินการในปัจจุบันเทียบกับแผนที่วางไว้ ใบประเมินความก้าวหน้า

4 ใบปะหน้า Logbook รหัสโครงการ + ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษาทุกคน
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา + ชื่ออาจารย์ร่วมประเมิน ช่วงวันที่บันทึกข้อมูลลง logbook จัดขนาดตัวอักษร และระยะระหว่างบรรทัดให้อ่านง่าย และสวยงาม (ถ้าต้องแก้ไขใบปะหน้า ให้แก้ไขในครั้งถัดไป)

5 เนื้อหาใน Logbook ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
idea ของตัวเองที่จะแก้ปัญหาโจทย์ (ไม่จำเป็นที่จะต้องสมบูรณ์) บันทึกแหล่งที่มา วันที่บันทึก และผู้บันทึกด้วย จัดหมวดหมู่ และเรียงลำดับ เพื่อสะดวกในการนำเสนอต่ออาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และใช้อ้างอิงในการสร้าง web และเขียนรายงาน

6 ข้อมูลจาก Logbook สู่รายงาน
ข้อมูลดิบ (ไม่มีการดัดแปลง) ย่อความ โดยใช้ข้อความของตัวเอง สรุปความ โดยใช้ข้อความของตัวเอง รูป, โปรแกรม “ข้อมูลดิบ” (ไม่ควรใช้ เพราะจะต้องอ้างแหล่งที่มา) ย่อความ (โดยใช้ข้อความของตัวเอง) สรุปความ (โดยใช้ข้อความของตัวเอง) ทุกอย่างต้องบอกแหล่งที่มาด้วย

7 การเข้าพบอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
เตรียมข้อมูล (logbook, รายงาน, อื่นๆ) ให้พร้อม นัดเวลา(และสถานที่)กับอาจารย์ที่จะเข้าพบ (ก่อนหมดกำหนดส่ง logbook ในแต่ละช่วง) สมาชิกทุกคนของกลุ่มพร้อมกันเข้าพบอาจารย์ บรรยายสิ่งที่แต่ละคนได้ทำในช่วงเวลาที่ผ่านมา บันทึกคำแนะนำของอาจารย์(ถ้ามี)ลงใน logbook ครั้งถัดไป ให้อาจารย์บันทึกของเสนอแนะลงในใบประเมินความก้าวหน้า เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้เกรดด้วย

8 พบอาจารย์ผู้ประสานงานวิชา
หลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เกรดแล้ว ให้ไปหาอาจารย์ผู้ประสานงานวิชานี้(อ.วรินทร์) เพื่อบันทึกเกรดในส่วนของ logbook ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากครบกำหนดส่ง logbook


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดของการทำ Logbook

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google