งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ นายวสุ ขาวดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ นายวสุ ขาวดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ 503040250-9 นายวสุ ขาวดี 503040257-5
เฟซบุ๊กแอปพลิเคชัน เพื่อการประชาสัมพันธ์ การค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล _ COE นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ นายวสุ ขาวดี

2 อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ หลักการและเหตุผล ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชัน
ปัญหาและอุปสรรค สรุป

4 หลักการและเหตุผล เฟซบุ๊กเป็นสังคมเครือข่ายที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย
เฟซบุ๊กสามารถนำไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การใช้เฟซบุ๊กเพื่อประชาสัมพันธ์ การค้นหา และการวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดในการพัฒนาเฟซบุ๊กให้ตอบสนองผู้ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

5 ฟังก์ชันการทำงานของ แอปพลิเคชัน

6

7 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ (1/4)

8 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ (2/4)

9 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ (3/4)

10 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ (4/4)
การบันทึกเพจที่ชอบ หรือต้องการโพสต์บ่อยๆ

11 การโพสต์ข้อความไปที่เพจเพื่อนหลายคน (1/3)

12 การโพสต์ข้อความไปที่เพจเพื่อนหลายคน (2/3)

13 การโพสต์ข้อความไปที่เพจเพื่อนหลายคน (3/3)

14 สารบัญโน้ตของเพจ (1/3) แบบฟอร์มในการใส่ชื่อเพื่อนหรือชื่อเพจ และการค้นหาจากชื่อเรื่อง

15 สารบัญโน้ตของเพจ (2/3) ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อใส่ชื่อเพจ thaibreastfeeding

16 สารบัญโน้ตของเพจ (3/3) ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อใส่ชื่อเพจ thaibreastfeeding และคำค้นหาว่า “ข้อดี”

17 การเก็บและค้นหาโพสต์ที่ชอบ (1/2)
แบบฟอร์มการค้นหาโพสต์ และข้อมูลของโพสต์จากฐานข้อมูล

18 การเก็บและค้นหาโพสต์ที่ชอบ (2/2)
ตัวอย่างการค้นหาจากชื่อผู้โพสต์และเดือนที่โพสต์

19 การจัดอันดับความนิยมเพจของไทย (1/3)
การแสดงผลของการจัดอันดับ 10 อันดับแรก

20 การจัดอันดับความนิยมเพจของไทย (2/3)
การแสดงผลของอันดับอื่นๆ

21 การจัดอันดับความนิยมเพจของไทย (3/3)
กล่องข้อความสำหรับให้ผู้ใช้เพิ่มชื่อเพจเข้าในฐานข้อมูล

22 การดูข้อมูลกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม (1/3)
สนับสนุนการดูข้อมูลแบบ AJAX

23 การดูข้อมูลกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม(2/3)
แสดงผู้ก่อตั้งกลุ่ม และข้อความล่าสุดในกลุ่ม

24 การดูข้อมูลกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม (3/3)
แสดงสมาชิกของกลุ่ม

25 การดูข้อมูลของเพื่อน (1/2)
เลือกเงื่อนไขข้อมูลเพื่อน

26 การดูข้อมูลของเพื่อน (2/2)
แสดงข้อมูลเพื่อนตามเงื่อนไข

27 ปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดของ Facebook API
ความไม่เสถียรของการเชื้อมต่อระหว่างแอปพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ของเฟซบุ๊ก การใช้งานเซิร์ฟเวอร์

28 สรุป แอปพลิเคชันที่พัฒนานี้ช่วยให้การใช้งานเฟซบุ๊กสะดวกขึ้น และใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะแฟนเพจและกลุ่มที่คนนิยมใช้กันมากขึ้น สามารถนำแอปพลิเคชันนี้ช่วยบุคลากรในสถาบันการศึกษาประชาสัมพันธ์ ค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ นายวสุ ขาวดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google