งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นายบรรจง สิงทพ นายอำเภอนาดี ลงทะเบียน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารโครงการ กล่าวรายงานการประชุม บรรยากาศโดยทั่วไปของการประชุม กล่าวเปิดการประชุม

2 การนำเสนอวิดีทัศน์ของโครงการ
การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 การนำเสนอวิดีทัศน์ของโครงการ ผู้แทนกรมชลประทานและผู้แทนที่ปรึกษา ตอบประเด็นห่วงกังวลและข้อซักถาม ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ประเด็นห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ นำเสนอร่างขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ นำเสนอร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ นายไชยทัศน์ อิ่มสำราญรัชต์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ นำเสนอรายละเอียดโครงการ

3 การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ประเด็นห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ

4 การปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ประเด็นห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ


ดาวน์โหลด ppt การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google