งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณกนกรัตน์ ดีมั่งมี ผู้ดำเนินรายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณกนกรัตน์ ดีมั่งมี ผู้ดำเนินรายการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 คุณกนกรัตน์ ดีมั่งมี ผู้ดำเนินรายการ

16 ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ
ประธานกล่าวเปิดงาน

17

18

19

20 คุณสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริการ ฝ่ายการชำระเงินและตราสารหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “ มิติใหม่ของระบบการหักบัญชีเช็คไทยด้วยระบบ ICAS ”

21 คุณเดชอุดม ไกรฤทธิ์ บรรยายเรื่อง “ กฎหมายที่รองรับการจัดทำหรือแปลงเอกสาร และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ”

22

23

24

25

26

27

28 คุณพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายและคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “ กฎหมายที่รองรับการจัดทำหรือแปลงเอกสาร และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ”

29

30

31

32 ถาม - ตอบ

33 รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณบุญเลิศ สีวันนา รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

34 ผู้จัดการศูนย์ปฎิบัติการเช็ค ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คุณสุทธิเดช พัฒนกำจร ผู้จัดการศูนย์ปฎิบัติการเช็ค ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

35

36

37

38

39

40


ดาวน์โหลด ppt คุณกนกรัตน์ ดีมั่งมี ผู้ดำเนินรายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google