งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมวัตถุดิบสำหรับร้านอาหารโดยใช้ RFID ร่วมกับ Web Service

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมวัตถุดิบสำหรับร้านอาหารโดยใช้ RFID ร่วมกับ Web Service"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมวัตถุดิบสำหรับร้านอาหารโดยใช้ RFID ร่วมกับ Web Service

2 การควบคุมวัตถุดิบสำหรับร้านอาหาร โดยใช้ RFID ร่วมกับ Web Service
Agenda การควบคุมวัตถุดิบสำหรับร้านอาหาร โดยใช้ RFID ร่วมกับ Web Service งานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาของวัตถุดิบสำหรับร้านอาหาร แนวคิดและความเป็นมาของ

3 งานที่เกี่ยวข้อง Web Service Base Architecture for RFID Application
A Circulation Management Model for Safe Food Supply Based on RFID Mobile Platform for Networked RFID Application Web Service Application Research in RFID Based Logistic Management System

4 ปัญหาวัตถุดิบสำหรับร้านอาหาร
การตรวจสอบรายการสินค้าที่หมดอายุต้องใช้เวลานาน การตรวจสอบที่มาของแหล่งผลิต ต้องการการบริการลูกค้าให้ได้อาหารอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถควบคุม Stock

5 แนวคิดและความเป็นมาของ
ประยุกต์ใช้ RFID ในการจัดทำ Stock สินค้า ประยุกต์ใช้ Web Service ร่วมกับ Supplier ในการจัดส่งสินค้า

6 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมวัตถุดิบสำหรับร้านอาหารโดยใช้ RFID ร่วมกับ Web Service

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google