งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hotel software management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hotel software management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hotel software management

2 Hotel software management
เป็นระบบงานด้านการวางระบบบริหารจัดการงานโรงแรมและระบบบริหารงานร้านอาหาร ได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบริหารงานโรงแรมสำเร็จรูป มีหลายบริษัท ได้จัดกลุ่มรวมตัวกันทำโปรแกรมสำเร็จรูปนี้ขึ้นมาตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มบริษัทโรงแรมต่างๆ มีหลากหลายบริษัทที่ได้จัดทำโปรแกรมนี้ แต่ข้าพเจ้าจะขอนำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูปนี้จากบริษัท Rhino Prospersity

3 Front Office System : Example

4 1.โปรแกรม Front Office System (Rhino Hotel Management System) ประกอบด้วย

5 1.โปรแกรม Front Office System (Rhino Hotel Management System) ประกอบด้วย

6 1.โปรแกรม Front Office System (Rhino Hotel Management System) ประกอบด้วย

7 1.โปรแกรม Front Office System (Rhino Hotel Management System) ประกอบด้วย

8 2.Restaurant Management System

9 3. Telephone Management System  Interface from PABX - Interface to Front Office Management System

10 4. Accounting Management System

11 4. Accounting Management System

12 4. Accounting Management System

13 4. Accounting Management System

14 4. Accounting Management System

15 4. Accounting Management System

16 4. Accounting Management System

17 4. Accounting Management System

18 แสดงถึงโรงแรมที่ใช้บริการต่างๆตามภาค

19 เช่น


ดาวน์โหลด ppt Hotel software management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google