งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

2 วิธีการบันทึกรายการผ่าน Web Online 1. การเข้าสู่ระบบงาน 2. การบันทึกรายการขอเบิก 3. การอนุมัติรายการขอเบิก 4. การเรียกดูรายงาน

3 “ ปฏิบัติ 3 ขั้นตอน สามารถเข้าใช้ระบบ GFMIS ได้อย่างปลอดภัยผ่าน เครือข่าย Internet” 1. การเข้าสู่ระบบงาน https://lg.gf mis.go.th

4 2. การบันทึกรายการขอเบิก - เข้าสู่หน้าจอของระบบเบิกจ่าย เลือกปุ่ม ขบท 01- ขอเบิกเงินท้องถิ่น - ให้ตรวจสอบชื่อบัญชีธนาคาร / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร - ระบุจำนวนเงินแล้วกดบันทึกข้อมูล

5 ส่วน ที่ 1 ส่วน ที่ 2 - ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏดังนี้ 1 2

6 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

7 2. ค้นหาวันที่บันทึก

8 3. การอนุมัติรายการขอเบิก - เข้าสู่หน้าจอการอนุมัติรายการ เลือกปุ่ม อมท 01 อนุมัติขอ เบิกเงินท้องถิ่น - ค้นหารายการที่ต้องการอนุมัติรายการ

9 - เมื่อปรากฏรายการ ให้เลือกอนุมัติ / ไม่อนุมัติ แล้วแต่กรณี แล้วกดบันทึกข้อมูล

10 - ระบบจะแสดงรายการ ที่อนุมัติ / ไม่อนุมัติ ให้กดปิด

11 - การค้นหาเอกสารที่อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

12 4. การเรียกดูรายงาน 1. รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน 2. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝาก คลัง 3. รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการ เบิกจ่ายเงิน

13 1 - เข้าสู่รายงาน - เลือกรายงานที่ต้องการ

14 1. รายงานสรุปรายการขอ เบิกเงิน 1.1. 2

15 2. รายงานแสดงการ เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

16 3. รายงานแสดงรายละเอียด สถานะการเบิกจ่ายเงิน


ดาวน์โหลด ppt วิธีการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google