งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 3 : Still Image (ภาพนิ่ง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 3 : Still Image (ภาพนิ่ง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 3 : Still Image (ภาพนิ่ง)
Ukrit Marang Mutilmedia Chpater 3

2 เกี่ยวกับภาพ ภาพนิ่งที่ใช้งานบนคอมฯ เกิดจาการรวมกันของจุดสี(Pixel)
จุดสีอยู่คนละจุดในตำแหน่งที่เหมาะสมจะเกิดเป็นภาพ คุณภาพของการแสดงผลภาพนิ่งจะอยู่ที่ความละเอียดของภาพ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ Mutilmedia Chpater 3

3 ภาพนิ่ง “สิ่งต่างที่มองเห็นล้วนเรียกว่าภาพทั้งนั้น อาจจะเป็นภาพขาวดำหรือมีสีสัน มีลักษณะรูปร่างต่างกันออกไปโดยที่ภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวจะเรียกว่า ภาพนิ่ง” Mutilmedia Chpater 3

4 ประเภทของภาพนิ่ง ภาพ 2 มิติ(2D Image) ภาพ 3 มิติ(3D Image)
Vector Graphic : ลักษณะโครงสร้าง รูปทรง เรขาคณิตเช่น เส้นตรง วงกลม รูปหลายเหลี่ยม(.AI,.CDR,PDF,.WMF) Bitmap Image : ลักษณะใกล้เคียงของจริง โครงสร้างวซับซ้อนกว่า(.BMP,.GIF,.JPEG,.TIFF) ภาพ 3 มิติ(3D Image) Mutilmedia Chpater 3

5 Vector Graphic โครงร่างของภาพ ภาพที่ตกแต่งแล้ว Mutilmedia Chpater 3

6 ลักษณะเฉพาะของภาพ Vector
จัดเก็บในลักษณะคำสั่งโครงสร้างทางเรขาคณิต ไฟล์มีขนาดเล็ก ปรับปรุงโครงสร้างได้แม้เป็นเส้นบางๆ ย่อ ขยายภาพได้โดยไม่สูญเสียภาพ CDR,WMF,PDF Mutilmedia Chpater 3

7 Bitmap Image Mutilmedia Chpater 3

8 ลักษณะเฉพาะของภาพ Bitmap
เป็นภาพที่ประกอบรวมกันของจุดสี(Pixel) หลายจุดประกอบรวมกันเป็นภาพ ขนาดของไฟล์ขึ้นอยู่กับการบีบอัดและความละเอียดของภาพ รองรับการแสดงสีได้มากกว่า 16.7 ล้านสี(26 bit) เปลืองเนื้อที่มากกว่า Vector BMP,GIF,JPEG,PCX,PSD,TIFF Mutilmedia Chpater 3

9 การตัดภาพบางส่วนของภาพเมื่อขยายจะเห็นจัดสีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอย่างชัดเจน
Mutilmedia Chpater 3

10 ภาพ 3D Image เป็นภาพ Vector ประเภทหนึ่ง
y เป็นภาพ Vector ประเภทหนึ่ง เป็นภาพมที่มีลักษณะมุมมองเหมือนจริงในรูปทรง 3 มิติ มีพื้นฐานจากภาพ 2 มิติ(x,y) แต่เพิ่มความลึกในการสร้างภาพ(z) AutoCAD,3D Studio,Extreme 3D 2D x y 3D x z Mutilmedia Chpater 3

11 ความละเอียดภาพยิ่งสูง ไฟล์ก็ยิ่งใหญ่
Dpi(Dot per inch) หน่วยวัความละเอียดภาพ จำนวนจุดต่อตารางนิ้ว 6” ความละเอียด 300 dpi color=24 bit File Size =1200x1800x3 byte =6.480,000 byte =6.2 MB 4x300= 1200 pixel 4” 6x300=1800 pixel Mutilmedia Chpater 3

12 Color dept : ระดับความลึกสี
จุดสี(Pixel) แต่ละจุดจะแสดงด้วยจำนวนบิตจำนวนหนี่งเรียกว่า “ความลึกสี (Color dept)” 1 บิตมี 2 ค่า คือ 0,1 จึงได้ 2สีเช่น ขาว ดำ 2 บิตมี 4 ค่า คือ 00,01,10,11 จึงได้ 4 สี ดังนั้นการเพิ่มขั้นอีกบิตทำให้สีเพิ่มขึ่น 2 เท่า Mutilmedia Chpater 3

13 256 สี 1 pixel=1 byte=8 bit---->28=256 สี Mutilmedia Chpater 3

14 RGB High Color 1 pixel=2 byte=16 bit---->216=65536 สี Mutilmedia
Chpater 3

15 True Color 1 pixel=3 byte=24 bit---->224=16.78 ล้านสี Mutilmedia
Chpater 3

16 Color Model RGB CMYK Mutilmedia Chpater 3

17 Bitmap(.BMP) สร้างโดย Microsoft เหมาะกับการนำไปใช้บันทึกภาพตันฉบับ ที่ต้องการเก็บรายละเอียดของภาพทั้งหมด ใช้เทคนิค RLE-Encoding ในการบีบไฟล์ได้ Mutilmedia Chpater 3

18 Bitmap(.BMP) ข้อดี ข้อเสีย โปรแกรมบนวินโดว์ทุกตัวสามารถเรียกใช้ได้หมด
Color dept 1-24 bit(16 ล้านสี) ข้อเสีย ไฟล์มีขนาดใหญ่มาก ไม่เหมาะในการนำไปใช้ในอินเตอร์เน็ต Mutilmedia Chpater 3

19 Togged Image File(.TIF)
ใช้ได้กับหลายระบบปฏิบัติการ เหมาะกับงานคุณภาพสูง ในงานระดับมืออาชีพ สามารถตั้งค่าความลึกสีได้สูงสุดถึง 64 บิต ไฟล์มีขนาดใหญ่มาก ใช้เทคนิค LZW-Encoding ในการบีบไฟล์ได้ Mutilmedia Chpater 3

20 Togged Image File(.TIF)
ข้อดี ใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการ ความลึกสีมากถึง 64 บิต ข้อเสีย ไฟล์มีขนาดใหญ่มาก ไม่เหมาะในการนำไปใช้ในอินเตอร์เน็ต Mutilmedia Chpater 3

21 Graphics Interchange Format(.GIF)
เหมาะกับงานด้านรับส่งทางอินเตอร์เน็ต มีค่าความลึกองสีแค่ 8 บิต แสดงสีได้สูงสุด 256 สี ใช้เทคนิค LZW-Encoding ในการบีบไฟล์ โดยที่คุณภาพไม่ลดลง ไฟล์มีขนาดเล็กมาก ไม่เหมาะกับงานที่บันทึกรายละเอียดมากๆ เหมาะกับงานที่สีไม่มากนักเช่น Icon,ปุ่ม,สัญลักษณ์ Mutilmedia Chpater 3

22 Joint Photographic Expert Group(JPEG)
เป็นอีกรูปแบบที่ได้รับความนิยม มักใช้ในอินเตอร์เน็ต ระดับความลึกของสี 24 บิต เหมาะกับการนำไปใช้บีบอัดรูปถ่าย ไม่มีปัญหากับ Browser แต่ถ้ามีขนาดไฟล์มาก ทำให้ใช้เวลาค่อนข้างนานเวลาโหลด การบีบอัดไฟล์เกิน 75 % จะทำให้คุณภาพของภาพลดลง Mutilmedia Chpater 3

23 เทคนิคการทำให้ภาพเล็กลง
RLE(Run Length Encoding) หลักการหาจุดที่มีสีเหมือนกันและอยู่ติดกัน แล้วนำมารวมเหลือจุดเดียวและบันทึกจุดเฉพาะค่าจุดสีเดิมไว้ RLE จะตรวจสอบไฟล์ที่ละบรรทัด ทำให้ภาพที่ประกอบด้วยเส้นตามแนวนอนจะบีบได้มากกว่าเส้นแนวตั้ง LZW Encoding หลักการหาจุดที่เรียงเหมือนกันเป็นกลุ่ม(Pattern) ซึ่งกลุ่มที่พบบ่อยจะกำหนดให้เป็นโค้ดต่างๆ (มีตารางโค้ด) Mutilmedia Chpater 3

24 RLE : Run Length Encoding
9 3 2 2 4 5 9 2 3 6 8 4 8 4 Mutilmedia Chpater 3

25 LZW - Encoding c1 c2 c2 c1 c2 c2 c1 c2 c2 c1 Mutilmedia Chpater 3

26 Graphic Software Photoshop FreeHand สำหรับตกแต่งภาพวาด
CAD IIIustrator Coreldraw Etc.. สำหรับตกแต่งภาพวาด สำหรับตกแต่งรูปภาพ สำหรับออกแบบภาพ 3D สำหรับสร้างแบบภาพจำลอง 3D สำหรับวาดภาพ Mutilmedia Chpater 3


ดาวน์โหลด ppt Chapter 3 : Still Image (ภาพนิ่ง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google