งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

….E-Book สนุกสนาน…..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "….E-Book สนุกสนาน….."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ….E-Book สนุกสนาน….

2 E-Book สนุกสนาน E- Book คือ อะไร โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง E-Book

3 E- book คือ อะไร สื่อนำเสนอในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ความโด่ดเด่น  น่าสนใจด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia) การนำเสนอข้อความหรือเนิ้อหาปริมาณมากๆ ในลักษณะของสิ่งพิมพ์หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากสิ่งพิมพ์หรือหนังสือที่เป็นไฟล์เนื้อหาเพียงอย่างเดียว ต้องดูด้วยเทคนิคการเลื่อนจอภาพ ไปเป็นเทคนิคการนำเสนอที่มีลักษณะการเปิดหน้าหนังสอแบบเสมือน  เนื้อหาที่นำเสนอเป็นได้ทั้ ข้อความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  วิดีทัศน์ และเสียง  อันเป็นการใช้ความสามารถของเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาผสมผสานกบ E-Book  ได้อย่างลงตัว  เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงอย่างมากในปัจจุบันภายใตชื่อเรียกว่า Multimedia E-Book

4 โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง e-book
การพัฒนา Multimedia e-Book  มีซอฟต์แวร์ช่วยหลายตัว โดยซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นตัวหนึ่งคือ FlipAlbum ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น FlipAlbum 6.0  โดยความสามารถของโปรแกรมที่ทำให้การนำเสนอสื่อออกมาในรูปแบบ 3D Page-Flipping interface และมีชื่อเรียกเฉพาะว่า FlipBook ผลงานที่ได้นี้สามารถนำเสนอได้ทั้งแบบ Offline ด้วยความสามารถ AutoRun อัตโนมัติ และ Online ผ่านโปรแกรมแสดงผลเฉพาะ FlipViewer

5 เตรียมความพร้อมก่อนสร้าง E-Book
ข้อมูลที่สามารถใส่ลงในโปรเเกรม Flip album ได้นั้นมีรูปเเบบที่หลากหลายทั้งข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, ไฟล์วิดิโอเเละไฟล์เสียง ดังนั้นควรจัดเตรียมข้อมูล ตกเเต่งรูปภาพเเละอื่นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเเละจัดเก็บรวมกันไว้ใน Folder ที่กำหนดขึ้นเช่น  C:\my pic เป็นต้น ทั้งนี้ไฟล์ที่สามารถใช้ได้ ได้เเก่ (GIF, JPG, PNG, BMP, WMF, ICO, PCX, TIF, PCD, PSD); OEB Package Format (OPF); Sound Files (MID, WAV, MP3); Video Files (AVI, MPG)

6 การสร้างเอกสาร E – Book
เปิดโปรแกรม FlipAlbum  จากเมนูคำสั่ง Start, Program, E-Book Systems, flipAlbum 6 Pro, FlipAlbum Pro  จะปรากฏจอภาพทางาน  โดยส่วนสำคัญของการสร้าง e-Book อย่างง่ายและเร็วนี้คือจอภาพ QuickStart (ถ้าไม่ปรากฏให้เลือกคำสั่ง File, Start Wizard)

7 1. คลิกรายการ Open Folder  แล้วเลือกโฟลเดอรที่เตรียมภาพไว้ก่อนหน้านี้   (ตัวอย่างคือโฟลเดอร์ Graffiti)

8 2. จากนั้นคลิกรายการ Page Layout  เพื่อเลือกรูปแบบของสื่อ ทั้งนี้รูปแบบ Single image per page  เป็นลักษณะการนำเสนอภาพแยกเป็น 2  หน้ากระดาษ  และรูปแบบ Centerfold page เป็นลักษณะการนำเสนอภาพบนกระดาษแผ่นใหญ่แผ่นเดียว ทั้งนี้เมื่อคลิกเลือกจะปรากฏ Effect สีขาวฟุ้งๆ รอบรูปแบบที่เลือก

9 3.  <!--[endif]-->จากนั้นคลิกเลือก Themes เพื่อเลือกลักษณะปก และพื้นหนังสือ

10 4.  เมื่อครบทั้ง 3 ขั้นตอนก็คลิกปุ่ม Finish โปรแกรมจะนำภาพทุกภาพในโฟลเดอร์ที่ระบุมาสร้างเป็น e-Book ให้อัตโนมัติ

11 การเลื่อนหน้ากระดาษ คลิกบนหน้ากระดาษด้านขวา เพื่อดูหน้าถัดไป
คลิกบนหน้ากระดาษด้านซ้าย เพื่อย้อนกลับ เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ขอบหนังสือด้านซ้ายหรือ ขวามือเพื่อเลือกหน้าที่จะเปิด คลิกปุ่มขวาของเมาส์บนหน้ากระดาษ เเล้วคลิกคำสั่ง Flip To

12 o    Front Cover   คือปกหน้า                           o    Back Cover  คือปกหลัง                           o    Overview  คือหน้าสรุปรวมเนื้อหา                                 ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพขนาดเล็ก (Thumbnails)          การทำงานของหน้านี้ แบ่งเป็น          >>  การคลิกที่รูปภาพเล็ก เพื่อแสดงภาพแบบเต็มจอ                 กดปุ่ม Esc   เพื่อกลับสู่สภาวะปกติ           >>  การคลิกที่ชื่อภาพ เพื่อเปิดไปยังหน้านั้นๆ           >>  ใช้เทคนค Drag & Drop ชื่อไฟล์ภาพ                เพื่อสลับตำแหน่ง          >>  คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่รูปเพื่อเปิดเมนูลัด                 ในการทำงาน 

13 o Contents  คือหน้าสารบัญ โปรแกรมจะนำชื่อไฟล์ภาพหรือสื่อมาเป็นรายการสารบัญ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามต้องการ แต่ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษใดๆ เช่น % ^ / 

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt ….E-Book สนุกสนาน…..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google