งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(การบันทึก e - sar card) เข้าระบบในเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ
นำเข้าข้อมูลโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย ข้อมูลเก็บในระบบแต่ยังไม่แสดงผล ทำการยืนยันโดยผู้มีสิทธิ์ ข้อมูลแสดงผลบนระบบฯ

3 เรียกใช้งานระบบจาก หรือ (Links)

4 Links

5 ผู้ใช้งานระบบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่
ผู้นำข้อมูลเข้าระบบ ผู้ยืนยันข้อมูล

6

7 View ข้อมูลในระบบ

8 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

9 Input Data

10 Install Software

11 การ View ข้อมูลในระบบ

12

13

14

15

16 2 1

17

18

19

20

21

22

23 การป้อนข้อมูลเข้าระบบฯ
( Input Data )

24

25

26

27

28

29

30

31 Brows ไฟล์จาก Folder ไฟล์ที่มีอยู่แล้วในระบบ ลบไฟล์ออกจากระบบ
นำไฟล์เข้าสู่ระบบ

32

33

34

35

36 ผู้ยืนยันข้อมูลระบบ

37

38

39

40

41 Q & A Thank You

42 Helpdesk 02-6126060( Hotline ) เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.
สอบถามปัญหาด้านระบบงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. คุณสมนึก จิรากร โทร สอบถามปัญหาด้านรายละเอียดตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ดูแล กลุ่มจังหวัด/จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google