งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 4 : Animation (ภาพเคลื่อนไหว)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 4 : Animation (ภาพเคลื่อนไหว)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 4 : Animation (ภาพเคลื่อนไหว)

2 Animation การทำให้วัตถุใดๆเกิดการเคลื่อนที่ด้วยรูปแบบต่างๆกันบนจอภาพเช่นรถแล่นไปบนถนน แมลงคลาน การเคลื่อนที่ด้วยรูปแบบต่างๆ

3 Animation ในปัจจุบัน การ์ตูน animation ภาพยนตร์ animation

4 หลักการของการทำ Animation
อาศัยหลักการทสงชีววิทยาที่เรียกว่า “ความต่อเนื่องของการมองเห็น” การทำให้วัตถุเคลื่อนในความเร็วระดับหนึ่ง จนตาคนเรามองเห็น ภาพแต่ละภาพที่นำมาทำ animation เรียกว่า frame TV 30 frame/second Movie 24 frame/second

5 วิธีการสร้าง Animation
Frame by Frame Tween Animation Action Script

6 Frame by Frame นำภาพมาใส่ไว้ในเฟรม ทำการกำหนด Key Frame
Key frame=frame ที่ถูกกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว การกำหนดคีย์เฟรมที่มีช่องว่างห่างกัน ภาพที่เปลี่ยนแปลงอาจกระตุกได้ เหมาะกับภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน

7 Sample Frame 1 Frame 2 Frame 3 Frame 4

8 Tween Animation เป็นการสร้างภาพโดยกำหนดคีย์เฟรมเริ่มต้นและคีย์เฟรมสุดท้ายแล้วปล่อยให้โปรแกรมสร้างความเปลี่ยนระหว่างเฟรมโดยอัตโนมัติ มี 2 แบบ Motion Tween:เคลื่อนไหวโดยรูปทรงวัตถุไม่เปลี่ยนแปลง Shape Tween:เคลื่อนไหว โดยรูปทรงวัตถุเปลี่ยนแปลง ไปเป็นอีกรูปหนึ่ง ไฟล์มีขนาดเล็ก การเคลื่อนไหวนุ่มนวลมากกว่า Frame by Frame

9 Sample Motion Tween Shape Tween

10 Action Script เป็นภาษาโปรแกรมที่นำใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สามารถทำการตอบโต้กับผู้ใช้ได้(Interactive) Action script ถูกนำมาใช้เมื่อมีการกระทำเกิดขึ้น(Event)

11 เทคนิคการสร้าง Aimation
กำหนดการเคลื่อนไหวที่ต้องการให้หมด animation ที่สับซ้อน ควรเขียน Script ช่วยในการเคลื่อนไหว เพิ่มเทคนิคพิเศษด้านต่างและเสียงใส่เข้าไป Cel animation เป็นแผ่นใสสำหรับวาดภาพ สเก็ตภาพแล้วลงสี Computer Animation คล้ายกับ Cel คือสร้างภาพเป็นเฟรมให้แตกต่างกัน แล้วกำหนดคีย์เฟรมใช้วิธีการ Tween animation

12 Cel animation

13 Computer Animation

14 Morphing

15 Animation 2D&3D Maya Macromedia Flash

16 Capture Animation and Image Sequence
เตรียมภาพสำหรับสร้าง Animation ใช้ Video Camara ร่วมกับเทคนิดการสร้างภาพจากโปรแกรม จัดเก็บและแสดงผลเป็นภาพวีดีโอแบบ AVI(*.avi) การสร้างด้วย Cel animation แล้ว Scan แต่ละเฟรม จัดลำดับภาพให้ต่อเนื่อง แล้วแปลงเป็น video animation

17 Animation File Format GIF(Graphics Interlace File) ได้รับความนิยม
ไฟล์มีขนาดเล็ก ใช้ภาพนิ่งทำลำดับภาพให้ต่อเนื่องกัน ใช้ 256 สี ไม่สนับสนุนการใช้เสียงประกอบ

18 Animation File Format JPG(Jonit Photographer’s Expert Group)
ไฟล์ภาพใช้งานบนเครือข่าย มีความละเอียดสูง(24 bit) สามารถกำหนดระดับการบีบอัดได้(1-10) เพื่อให้ได้ไฟล์มีขนาดเล็ก ไม่สามารถทำพื้นโปร่งใสได้ การส่งภาพผ่านผ่านเครือข่ายทำได้ช้ามาก เพราะต้องเสียเวลาในการคลายภาพ

19 Animation File Format PNG(Portable Network Graphics)
ไฟล์ภาพทำให้โปร่งใสได้ สนับสนุนความละเอียด 16 bit,32 bit และ 24 bit ระบบแสดงผลจากความละเอียดน้อยแล้วค่อยๆขยายความคมชัด สามารถกำหนดระดับการบีบอัดเพื่อให้ได้ไฟล์มีขนาดเล็ก Browser รุ่นเก่าจะใช้ไม่ได้ต้อง IE 4 หรือ Netscape 4 ขึ้นไป

20 Software Flash Player Flash Shockwave Macromedia director TrueSpace
SWISH etc...

21 Animation on network “เป็นการช่วยดึงดูดความสนใจของการนำเสนอ แต่ต้องระวังเรื่องขนาดของไฟล์และเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล”

22 งานด้าน Animation ด้านภาพยนตร์โทรทัศน์ ด้านพัฒนาเกมส์
ด้านสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง ด้านออกแบบวัสดุ อุปกรณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการพัฒนาเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt Chapter 4 : Animation (ภาพเคลื่อนไหว)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google