งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปลงขนาดไฟล์รูปภาพ เทคนิคสำคัญ!!!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปลงขนาดไฟล์รูปภาพ เทคนิคสำคัญ!!!"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปลงขนาดไฟล์รูปภาพ เทคนิคสำคัญ!!!
การแปลงขนาดไฟล์รูปภาพ เทคนิคสำคัญ!!!

2 Microsoft Office Picture Manager ช่วยให้คุณมีวิธีการที่ยืดหยุ่นในการจัดการ แก้ไข และใช้รูปภาพของคุณมากขึ้น

3

4 Microsoft Office Picture Manager
ขนาดไฟล์เดิม 2.7 M (2700KB) แปลงไฟล์เป็นไฟล์สำหรับเอกสาร 1024x786 เหลือขนาดไฟล์ 250KB ลดขนาดได้ประมาณ 10 เท่า

5 Paint

6 Paint ขนาดไฟล์เดิม 2.7 M (2700KB)
แปลงไฟล์เป็นไฟล์สำหรับเอกสาร 1024x786 เหลือขนาดไฟล์ 470 KB ลดขนาดได้ประมาณ 6 เท่า (บางรูป 10 เท่า)

7 เทคนิค ควรแปลงไฟล์เป็นไฟล์สำหรับเอกสาร ขนาด1024x786 พิกเซล(Pixels)

8 เกี่ยวกับการบีบอัดรูปภาพ
ถ้าคุณวางแผนที่จะให้รูปภาพของคุณใช้งานร่วมกันได้ในเอกสารของ Microsoft Office บนเว็บไซต์ หรือในข้อความอีเมล คุณอาจต้องลดขนาดหรือสัดส่วนของรูปภาพของคุณเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิทัลที่สร้างแฟ้มขนาดใหญ่ การใส่แฟ้มเหล่านั้นใน Microsoft Word อาจทำให้เอกสารของ Word ยากต่อการจัดการเนื่องจากขนาดของแฟ้มที่เพิ่มขึ้น คุณอาจต้องลดขนาดแฟ้มของรูปภาพเพื่อให้โหลดแฟ้มรูปภาพบนเว็บได้เร็วขึ้น หรือลดขอบเขตของรูปภาพเพื่อให้พอดีกับหน้าต่างเบราว์เซอร์มากขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งขนาดของแฟ้มและสัดส่วนของรูปภาพโดย การบีบอัด (บีบอัด: วิธีการลดขนาดแฟ้มรูปภาพที่เอาข้อมูลพิกเซลสำหรับสีเดียวกันมารวมกัน และเก็บข้อมูลนั้นไว้ในพื้นที่ที่เล็กกว่าเดิม ระดับการบีบอัดสูงจะให้แฟ้มที่มีขนาดเล็กและใช้เวลาในการดาวน์โหลดสั้นกว่า) แฟ้มลงในรูปแบบ JPG ที่มีขนาดเล็กกว่า Microsoft Office Picture Manager จะกำหนดปริมาณการบีบอัดโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณระบุวิธีการที่จะใช้รูปภาพนั้น โดยที่ อัตราส่วนความกว้างยาว (อัตราส่วนกว้างยาว: อัตราส่วนระหว่างความกว้างและความสูงของรูปภาพ อัตราส่วนนี้จะยังคงมีอยู่แม้ว่าจะมีการปรับขนาดของรูปภาพ) ของรูปภาพของคุณจะถูกคงไว้ ถ้ารูปภาพของคุณมีขนาดเล็กกว่าตัวเลือกการบีบอัดที่คุณได้เลือกไว้อยู่แล้ว การปรับขนาดหรือการบีบอัดก็จะไม่เกิดขึ้น

9 ชนิดแฟ้มและตัวกรองกราฟิก
คุณสามารถแทรกรูปแบบแฟ้มกราฟิกที่เป็นที่นิยมหลายรูปแบบลงในงานนำเสนอของคุณโดยตรงหรือโดยการใช้ตัวกรองกราฟิกแยกต่างหาก คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกรองกราฟิกแยกต่างหากในการแทรกรูปแบบแฟ้มต่อไปนี้ Enhanced Metafile (.emf) Graphics Interchange Format (.gif) Joint Photographic Experts Group (.jpg) Portable Network Graphics (.png) Microsoft Windows Bitmap (.bmp, .rle, .dib)

10


ดาวน์โหลด ppt การแปลงขนาดไฟล์รูปภาพ เทคนิคสำคัญ!!!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google