งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 6 : Video.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 6 : Video."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 6 : Video

2 ชนิดของ Video Analog video Digital video
บันทึกภาพ เสียงให้อยู่ในสัญญาณอะนาล็อก VHS(Video Home System) ม้วนเทปวีดีโอที่ใช้ดูตามบ้าน การตัดต่อข้อมูล อาจจะทำให้คุณภาพลดลง Digital video บันทึกภาพ เสียงจากกล้องดิจิตอลให้อยู่ในสัญญาณดิจิตอล(0,1) การตัดต่อข้อมูล อาจจะทำให้คุณภาพเหมือนต้นฉบับ

3 Signal Analog 1 Digital

4 หลักการทำงาน “แสงตกกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนสู่เลนส์ในดวงตาของมนุษย์ทำให้เกิดการมองเห็น สร้างภาพร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แล้วบันทึกภาพเป็นสัญญาณ Analog จากนั้นส่งสัญญาณไปที่เทปวีดีโอ(VCR)โดยการแปลงสัญญาณเป็น Digital แล้วบันทึกทั้งภาพ(Video track)และเสียง(Audio track)”

5 ไฟล์วีดีโอหาได้ ที่ไหน?
แผ่น VCD Digital Camera DVD เทป VHS แล้วแปลงเป็นไฟล์ video digital website ต่างๆ

6 มาตราฐาน NTSC (National Television System Committee)
PAL (Phase Alternate Line) SECAM (Sequential Color and Memory) HDTV (High Definition Television)

7 NTSC (National Television System Committee)
NTSC เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้าน TV และ Video ของ USA เป็นการเข้ารหัสข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้สร้างภาพด้วยเส้นในแนวนอน 525 L/F ความเร็ว 30 F/s 16 ล้านสี

8 PAL (Phase Alternate Line)
กำหนดให้สร้างภาพด้วยเส้นในแนวนอน 625 L/F ความเร็ว 25 F/s

9 SECAM (Sequential Color and Memory)
กำหนดให้สร้างภาพด้วยเส้นในแนวนอน 819 L/F ความเร็ว 25 F/s

10 HDTV (High Definition Television)
พัฒนาแสดงภาพที่ความละเอียดสูง คือ 1280 x 720 Pixel เป็นความละเอียดสำหรับการแสดงภาพเช่นเดียวกับ โรงภาพยนตร์

11 การบีบอัดวีดีโอ JPEG M-JPEG(Motion-JPEG) CODEC MPEG Microsoft video
MPEG-1, MPEG-2 ,MPEG-3 MPEG-4 ,MPEG-7 Microsoft video Microsoft RLE DV Format Div-X DVI Cinepak

12 JPEG การย่อภาพสีให้คงรายละเอียดเดิมมากที่สุด
คอมพิวเตอร์จะสุ่มตัวอย่างของจุดภาพในแต่ละส่วนในก่อนการบีบอัด การสุ่มจะตรวจสอบพื้นที่ 8 x 8 Pixel ว่ามีสีอะไรมากสุดแล้วบีดให้ได้สีที่ต้องการเหลือเพียง 1 Pixel อัตราส่วน 25:1,40:1,100:1

13 MPEG เป็นมาตราฐานการบีบอัดภาพและเสียง โดยใช้ระบบ DCT ซึ่งเป็นระบบ Video คุณภาพสูงทั่วไปใช้กัน คล้ายกับการบีบอัดข้อมูลของ JPEG การเข้ารหัสสัญญาณนานกว่าการถอดรหัส มีการพัฒนาต่อเนื่อง MPEG-1 ใช้งานดู Video ตามบ้าน ภาพหยาบ สีแต่ละจุดไม่ถูกต้อง MPEG-2 ใช้งานภาพยนตร์ MPEG-3 ใช้กับงาน TV

14 MPEG MPEG-4 มาตรฐานใกล้เคียงกับ Quick Time เพื่อใช้งาน multimedia ที่ bandwidth ต่ำ ถูกออกแบบให้มีความสามารถเชิงโต้ตอบกับวัตถุต่างในภาพได้ MPEG-7 เป็นตัวเชื่อมรายละเอียดเนื้อหาใน multimedia เข้าด้วยกันเพื่อสร้างมาตราฐานการอธิบายข้อมูลข่าวสารของสื่อมัลติมีเดียต่างๆ

15 Microsoft Video ทำงานในขั้นตอนการบีบอัดข้อมูลที่อัตราส่วนการบีบอัดต่ำได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับงานที่มีการเคลื่อนไหวมากๆ ความละเอียดต่ำ(240*180 pixel)

16 Microsoft RLE อัตราการบีบอัดต่ำ
เหมาะกับภาพเคลื่อนไหวต่างๆที่มีความชัดเจน ไม่เหมาะกับงานวิดีโอ

17 DV Format ระบบการเป็นสัญญาณดิจิตอลโดยตรง ใช้กับกล้องถ่าย Video camera
สัญญาณที่บันทึกถูกผ่านการบีบอัดเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งผ่านเข้าคอมพิวเตอร์ได้แล้ว พัฒนา “Fire Wire ” เพื่อแก้ไขปัญการการ Load ข้อมูล

18 รูปแบบการบันทึก S-VHS YUV Component Digital
พัฒนาด้วย Sony เรียกว่า “Batacam” เป็นรูปแแบบสัญญาณวิดีโอพื้นฐาน Y=ความสว่าง,U=ค่าสีแดงลบความสว่าง,V=ค่าสีน้ำเงินลบค่าความสว่าง การบันทึก/แสดง ต้องแปลง YUV เป็น RGB ก่อนเสมอ Component Digital พัฒนาด้วย Sony เรียกว่า “D-1” เป็นรูปแแบบสัญญาณดิจิตอลวีดีโอโดยแปลงสัญญาณจากอะนาลอกเป็นดิจิตอล

19 ไฟล์วีดีโอที่ใช้บนเว็บ
*.rm/*.ra/*.ram ->Real Player *.mpeg2/*.mpeg4 -> Windows Media Player *.mov ->Quick Time *.avi(Audio Video Interface) ->เป็นของ Microsoft ใช้ Windows Media Player

20 การสร้างงาน Video การวางแผน การถ่ายทำ การถ่ายโอน Video และจัดเก็บ
การตัดต่อ


ดาวน์โหลด ppt Chapter 6 : Video.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google