งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การใช้รูปภาพ และการออกแบบกราฟฟิกสำหรับเว็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การใช้รูปภาพ และการออกแบบกราฟฟิกสำหรับเว็บ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การใช้รูปภาพ และการออกแบบกราฟฟิกสำหรับเว็บ
บทที่ 8 การใช้รูปภาพ และการออกแบบกราฟฟิกสำหรับเว็บ สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

2 รูปแบบกราฟฟิกสำหรับเว็บ
กราฟฟิกประเภท GIF กราฟฟิกประเภท JPEG กราฟฟิกประเภท PNG

3 การวัดขนาดและความละเอียดของรูปภาพ
ระบบการวัดขนาดรูปภาพ หน่วยในการวัดขนาดของรูปภาพในเว็บมีหน่วยเป็นพิกเซล (Pixel) เนื่องจาก ความละเอียดหน้าจอมีหน่วยเป็นพิกเซล ซึ่งเมื่อมีการแสดงรูปภาพบนหน้าจอ จะจับคู่กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับพิกเซลของรูปภาพ ดังนั้น ในการออกแบบรูปภาพ และกราฟฟิกต่าง ๆ จึงควรใช้ขนาดเป็นพิกเซลเสมอ ระบบการวัดความละเอียดของรูปภาพ การวัดความละเอียดของรูปภาพมีหน่วยเป็น Pixels Per Inch (PPI) แต่ก็มีระบบการวัดอีกระบบหนึ่ง คือ Dot Per Inch (DPI) ที่ใช้กับความละเอียดของรูปภาพที่พิมพ์ออกมา ซึ่งทั้ง หน่วยสามารถใช้แทนกันได้ ความละเอียดของรูปภาพ ส่วนใหญ่แล้วความละเอียดของรูปภาพควรจะมีแค่ 72 PPI เนื่องจากว่าความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์มีความละเอียดต่ำ ดังนั้น ไม่ว่ารูปจะมีความละเอียดสูงมากเท่าใดไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างได้

4 กราฟฟิกรูปแบบ GIF ระบบสีแบบอินเด็กซ์ 8 บิต ระบบการบีบอัดข้อมูลของ GIF
คุณสมบัติ Interlacing ลักษณะโปร่งใส

5 วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขอบที่ไม่ต้องการ
เลือกใช้ขอบแบบ Aliased เลือกใช้ขอบแบบ Anti – Aliased คุณสมบัติการเคลื่อนไหว การลดขนาดไฟล์ GIF ออกแบบลวดลายตามแนวนอน ลดขนาดบิตเด็ปและจำนวนเสียง ลดปริมาณการสร้างสีใหม่

6 กราฟฟิกรูปแบบ JPEG ระบบสีขนาด 24 บิต ระบบการบีบอัดข้อมูลของ JPEG
การสูญเสียคุณภาพ เมื่อไหร่ถึงจะใช้ JPEG การลดขนาดไฟล์ JPEG Optimized JPEG

7 คำแนะนำในการออกแบบกราฟฟิก
ออกแบบกราฟฟิกโดยใช้ชุดสี ทำงานในระบบสีแบบ RGB ย่อดีกว่าขยายรูปภาพ ใช้ตัวอักษรแบบ Anti - Aliased


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การใช้รูปภาพ และการออกแบบกราฟฟิกสำหรับเว็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google