งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟิกสำหรับเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟิกสำหรับเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟิกสำหรับเว็บไซต์
นำเสนอโดย นิติมา เตรียมโพธิ์

2 เว็บกราฟิก เว็บไซต์ สื่อนำเสนอที่มีอิทธิพลสูงมากสื่อหนึ่ง เน้นการนำเสนอทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพยนตร์ องค์กรต่างๆ สถานศึกษา บุคคลที่ต้องการเผยแพร่ผลงาน ต่างให้ความสนใจกับการนำเสนอข้อมูล ผลงานในรูปของสื่อชนิดนี้มากขึ้นทุกวัน

3 เว็บกราฟิก องค์ประกอบสำคัญในการทำเว็บให้ดูน่าสนใจ นอกจากข้อความที่มีคุณค่า ก็คงหนีไม่พ้นรูปภาพที่นำมาตกแต่ง โดยการนำภาพสำเร็จมาใช้งาน, นำภาพจากเว็บอื่นๆ ที่ดูสวยงามมาใช้ และ สร้างภาพเอง โดยอาศัยโปรแกรมกราฟิกต่างๆเช่น Photoshop

4 หน้าเว็บที่มีแต่เนื้อหาข้อความ
หน้าเว็บที่มีภาพประกอบ

5 ภาพกราฟิก นิยมใช้กัน 3 ฟอร์แมต คือ
JPEG (Joint Photographer’s Experts Group File) GIF (Graphics Interlace File) PNG (Portable Network Graphics)

6 ไฟล์สกุล JPG ภาพที่เหมาะคือ ภาพถ่าย

7 ไฟล์สกุล JPG ภาพที่เหมาะคือ ภาพถ่าย

8 ไฟล์สกุล GIF ภาพที่เหมาะคือ ภาพวาดลายเส้น

9 ไฟล์สกุล PNG เป็นไฟล์ภาพที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะได้นำจุดเด่นของไฟล์ JPG และ GIF มาพัฒนาร่วมกัน

10 การเตรียมภาพดิจิตอล ภาพถูกใจกับ Scanner
ภาพทันใจด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอล การจับภาพด้วยเทคนิค Screen Capture โดยใช้ความสามารถ Clipboard ของ โปรแกรม Windows (Prt Scrn), ใช้โปรแกรมจับจอภาพเฉพาะ เช่น SnagIT

11 ขนาดภาพสำหรับเว็บไซต์
การออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ จำเป็นต้องคำนึงถึงขนาดภาพ ให้เหมาะสมกับจอภาพ โดยปกติจอภาพ 14 นิ้ว มี Screen Area ได้ 3 ลักษณะ คือ 640x480, 800x600 และ 1024x768 pixel

12 ขนาดภาพสำหรับเว็บไซต์
ดังนั้นก่อนจะสร้างภาพกราฟิก ควรวางแผนก่อนว่า เว็บที่นำเสนอ ต้องการให้แสดงผลได้ดีที่สุดบนจอภาพที่มี Screen Area เท่าใด เช่น ขนาด 800x600 pixel ภาพกราฟิกไม่ควรยาวเกิน 780 pixel เพราะโปรแกรม เบราว์เซอร์จะมีค่ากำหนดเกี่ยวกับ Margin และ Scroll Bar เสมอ

13 ตัวอย่างผลงาน การออกแบบภาพกราฟิกสำหรับเว็บไซต์

14 Web Header

15 Web Poster

16 Web Poster

17 Web Poster

18 Web Banner

19 Thank you


ดาวน์โหลด ppt กราฟิกสำหรับเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google