งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนหุ่นนิ่งรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนหุ่นนิ่งรวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนหุ่นนิ่งรวม

2 โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์
ศ การเขียนภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - ให้ผู้เรียนประยุกต์และนำวิธีการลงน้ำหนักมาใช้เปรียบเทียบแสงเงาของวัตถุมาสร้างสรรค์ ถ่ายทอดเป็นผลงานได้

3 การเขียนหุ่นนิ่งรวม ในการเขียนภาพวาดเส้นภาพหุ่นนิ่งรวม คือการเขียนวัตถุหลายชิ้นรวมกัน สิ่งแรกที่จะทำให้ภาพวาดดูดีและน่าสนใจ ควรเริ่มจากการจัดวางวัตถุ ในการจัดหุ่นนิ่งที่เป็นแบบหัดเขียนเริ่มแรกสำหรับผู้หัดเขียน ควรเริ่มจากการใช้รูปทรงเรขาคณิต จำนวน 3 – 4 ชนิด มาจัดวาง โดยศึกษารูปทรงต่างๆ ในเรื่องของขนาดความสูง และความกว้าง

4 มุมมอง ก่อนเริ่มการเขียนผู้เรียนควรศึกษา หุ่น และมองหุ่นที่เป็นแบบโดยรอบ เลือกมุมมองในการเขียนภาพที่ดูแล้วไม่ยากเกินไป การเรียงของหุ่นเหมาะสมจากด้านหลังสูงมาด้านหน้าต่ำ และมีความสมดุล มีลักษณะเด่น แตกต่างจากมุมอื่น หรือมีลวดลายที่น่าสนใจ เพื่อช่วยให้ภาพเกิดความเป็นระยะ

5 การร่างภาพ (Sketch) เป็นการเขียนหรือวาดรูปด้วยเส้นเบาๆ ทั้งภายในและภายนอกรูปร่าง

6 การวัดสัดส่วนในการวาดเส้น หมายถึง การเปรียบ เทียบขนาดทั้งความยาว ความกว้าง และความสูงของรูปทรงหนึ่งกับอีกรูปทรงหนึ่ง ทำได้โดยอาศัยดินสอที่ใช้วาดภาพเป็นเสมือนไม้บรรทัดในการวัดโดยการยื่นมือออกไปให้สุด จับดินสอให้ตั้งฉากหรือขนานกับพื้นใช้นิ้วหัวแม่มือเลื่อนขึ้นลง เพื่อวัดความกว้างความสูงของรูปทรงนั้น แล้วเปรียบเทียบกับสัดส่วนวัตถุใกล้เคียง นำสัดส่วนที่ได้มาเทียบลงบนกระดาษ โดยการย่อหรือขยายจากหุ่น

7 การวัดสัดส่วนในการวาดเส้น

8 กำหนดเส้นแกนของวัตถุแต่ละชิ้น และร่างเส้นโครงสร้างง่าย ๆ โดยการพิจารณาสัณฐานของวัตถุแต่ละชิ้นว่ามีรูปร่างอย่างไร เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือวงกลม เป็นต้น การใช้เส้นแกนและเส้นโครงร่างนี้ จะช่วยให้เราสามารถกำหนดขอบเขตของภาพทั้ง หมดได้ และช่วยให้การใส่รายละเอียดของภาพง่ายและรวดเร็วขึ้น

9 การใช้เส้นแกนและเส้นโครงร่าง

10 การร่างรายละเอียดของภาพให้เหมือนจริงก่อนการแรเงา เริ่มต้นจากการร่างเส้นง่ายๆไปสู่รูปทรงที่เหมือนจริงตามแบบที่ปรากฏอย่างเป็นขั้นตอน พิจารณาตรวจเช็ครายละเอียด หรือตรวจทานเปรียบเทียบขนาด และสัดส่วนให้ถูกต้องด้วยสายตา โดยการเปรียบเทียบสัดส่วนกับวัตถุใกล้เคียงรูปทรงหนึ่งกับอีกรูปทรงหนึ่ง แล้วแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการปฏิบัติการแรเงา

11 การร่างรายละเอียดของภาพ

12 การร่างภาพแต่ละครั้ง ควรร่างด้วยน้ำหนักเส้นที่เบา เมื่อต้องมีการแก้ไขก็จะได้ร่างเส้นใหม่ทับลงไปได้เลย โดยไม่ต้องลบเส้นเก่าทิ้ง เพราะเมื่อลงน้ำหนักแสงเงาน้ำหนักต่างๆ จะกลบเส้นที่ร่างผิดให้กลมกลืนกันกับภาพเอง ดังนั้น จึงไม่ควรใช้น้ำหนักการร่างภาพให้เข้ม หรือเมื่อผิดพลาดอาจต้องใช้ยางลบ ซึ่งการลบบ่อยครั้งจะทำให้กระดาษช้ำเป็นขุย และผลงานที่ออกมาก็จะดูสกปรกด้วย

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt การเขียนหุ่นนิ่งรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google