งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Exhibition Exhibition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Exhibition Exhibition."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Exhibition Exhibition

2 MICE Meeting Incentives Conventions Exhibition

3 นิทรรศการ “การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปได้ชม”
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒

4 นิทรรศการ “เครื่องมือการตลาด ในการนำพาผู้ซื้อมาพบกับผู้ขาย
หรือกลุ่มผู้ที่มีความสนใจ จะทำธุรกิจร่วมกัน”

5 จัดนิทรรศการไปทำไม เพิ่มยอดขายและบริการ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
เพื่อการรับรู้ จดจำตราสินค้า เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่องค์กร

6 Event is a part of Exhibition
Event not Exhibition Event is a part of Exhibition

7 Trade Exhibition Business - Business Consumer Exhibition Business - Visitors

8 Trade Exhibition เกิดยาก ตายยาก Consumer Exhibition เกิดง่าย ตายง่าย

9 Type of Exhibition World Class International Regional Local

10 World Class 12 Million visitors 2 Million sq.m. exhibited
170 Nations participated Hanover Expo 2000

11 International 100,000-1,000,000 visitors 100,000 sq.m. exhibited
Comdex / Frankfurt Motor Show

12 Regional Local & Regional visitors 10,000-100,000 sq.m. exhibited
VIV Asia

13 Local Local visitors 2,000 up sq.m. exhibited

14 รายรับ การขายพื้นที่แสดงสินค้า (round space / standard booth)
-การขาย Sponsor Package -การขาย Advertising ในส่วนต่างๆ ของงาน -การขายบัตรเข้าชมงาน

15 รายจ่าย ส่วนงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ค่าตกแต่งสถานที่
(ค่าเช่าพื้นที่ / ค่าก่อสร้างคูหา / ค่าพรมทางเดิน / ค่ากระแสไฟฟ้า / ค่าทำความสะอาด / รักษาความปลอดภัย) ค่าตกแต่งสถานที่ (ภายในและภายนอกอาคาร ป้าย Billboard ทางเข้า ซุ้มประตู ฯ)

16 รายจ่าย ส่วนการประชุม สัมมนา -ค่าใช้จ่ายด้านธุรการ ก่อน+ระหว่างงาน
(ค่าใช้จ่ายในการเชิญวิทยากร / ค่าเวที / อุปกรณ์ / คู่มือ / เอกสาร / อาหารว่าง / เบ็ดเตล็ด) -ค่าใช้จ่ายด้านธุรการ ก่อน+ระหว่างงาน (อุปกรณ์สำนักงาน / อุปกรณ์สื่อสาร / การ์ด / สายคล้อง ฯ)

17 รายจ่าย ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ (ออกแบบ / การผลิต / ค่าจัดส่ง)
(การแสดง / ปาฐกถา / Presentation / ผู้ดำเนินรายการ / เวที / ระบบเสียง แสง ไฟฟ้า / บัตรเชิญ / อาหาร)

18 รายจ่าย การประเมินผล (ค่าจัดทำแบบประเมิน / ค่าพนักงานสอบถามข้อมูล /
ค่าบันทึกและประมวลผล)

19 ประชาสัมพันธ์ Exhibition PR Visitors PR (สำหรับร้านค้าที่จะมาร่วมงาน)
(สำหรับผู้เข้าชมงาน)

20 ประชาสัมพันธ์ - โหมโรง 2-3 เดือน อัดเน้นๆ 1-2 สัปดาห์ก่อนงาน
ใช้ตัวหนังสือให้น้อยที่สุด (เท่าที่จำเป็น เน้นชื่องาน วัน สถานที่ ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกอย่างลงไป)

21 ประชาสัมพันธ์ Trade Journal Press Ad. Direct Mail TV Website Radio Others

22 สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ลูกค้า ของ ลูกค้า คือใคร? จัดงานขึ้นเพื่ออะไร? Event ต้องดี...แต่อย่าเด่น

23

24 A Stand/Booth includes:
- Total area: 3m x 3m - White back and side walls - 30 cm high fascia board set with the company’s name in 10 cm high lettering - 9 wall shelves (1 wall shelf=1m x 0.25m) - 3 fluorescent lights (40w) - 1 power socket (5 amp) - 1 reception table - 2 upright chairs - 1 wastepaper basket

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


ดาวน์โหลด ppt The Exhibition Exhibition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google