งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากโฆษณา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากโฆษณา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากโฆษณา
วารสารฉลาดซื้อ สื่อเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากโฆษณา

2 ฉลาดซื้อ สื่อเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากโฆษณา
เผยแพร่ข้อมูลและให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ไม่รับการสนับสนุนจากโฆษณาสินค้าหรือบริการใด ๆ กระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภครู้เท่าทันวัฒนธรรมบริโภคนิยม และตระหนักถึงผลกระทบจากการบริโภคที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ฉบับแรก เดือนมิถุนายน 2537 ปัจจุบันฉบับที่ 90 เดือนสิงหาคม 2551

3 บทบาทของ ฉลาดซื้อ กับการคุ้มครองผู้บริโภค
เครื่องมือสำคัญในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตัวอย่างผลการทดสอบ ปริมาณโซเดียมในขนมเด็ก ปริมาณแคเฟอีนและน้ำตาลในเครื่องดื่มชาเขียว การคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมและผิดกฎหมาย ของธุรกิจบัตรเครดิต/สินเชื่อเงินสด

4 ช่องทางการระดมทุน วารสารฉลาดซื้อ
จำหน่ายและรับสมัครสมาชิก วารสารฉลาดซื้อ สมาชิกปกติ 700 บาท/ปี จำนวน 12 ฉบับ /สมาชิกพิเศษ 1,500 บาท/ปี ออกร้านจำหน่าย พร้อมหนังสือคู่มือผู้บริโภค งานสัปดาห์หนังสือ งานมหกรรมหนังสือ ฝากขายกับร้านหนังสือ และสายส่ง รับสมัครสมาชิกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

5 ช่องทางการระดมทุน วารสารฉลาดซื้อ (ต่อ)
งานเวทีสัมมนาต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมขององค์กร รับสมัครสมาชิกอุปถัมภ์ โรงเรียน โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอทุนจากแหล่งทุนอย่าง สสส. เพื่อการพัฒนาเนื้อหา การทดสอบสินค้า การพัฒนาช่องทางการตลาด เป็นต้น รับบริจาคจากบุคคลทั่วไป

6 ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ในสื่อขององค์กร รายการโทรทัศน์ สภาผู้บริโภค ทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ 9.30 – น.

7 ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ในสื่อขององค์กร เว็บไซต์

8 ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โดยใช้เครื่องมือภายนอกองค์กร การจัดแถลงข่าวเนื้อหาที่น่าสนใจ กับสื่อมวลชน การแลกเปลี่ยนโฆษณากับองค์กรพันธมิตร “เครือข่ายหนังสือทางเลือก” เช่น หมอชาวบ้าน โลกสีเขียว มูลนิธิโกมลคีมทอง ใช้บริการ call center 1722 เพื่อรับสายผู้ชมรายการสภาผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์วารสารกับองค์กรเครือข่ายผู้บริโภค 16 จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt สื่อเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากโฆษณา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google