งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

President Bakery PLC. Opportunity Day 3 March 2006

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "President Bakery PLC. Opportunity Day 3 March 2006"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 President Bakery PLC. Opportunity Day 3 March 2006
* President Bakery PLC. Opportunity Day 3 March 2006 *

2 * Agenda *

3 * งบกำไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท *

4 * Financial Highlights บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น % และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น % เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรต่อยอดขาย คือ 8.9% โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.5% ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด และจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีการขยายหน่วยขายในธุรกิจค้าส่ง ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น *

5 * โครงสร้างยอดขาย หน่วย : ล้านบาท *

6 * ธุรกิจค้าส่ง *

7 * ธุรกิจค้าปลีก *

8 * Fast Food & Catering *

9 * Marketing Strategy *

10 Marketing Strategy สร้างความแตกต่างใน Brand Farmhouse
* Marketing Strategy สร้างความแตกต่างใน Brand Farmhouse ให้ต่างจากคู่แข่ง โดยชูประเด็นคุณภาพ ความสดใหม่ และความปลอดภัยของอาหาร *

11 Outlook 2006 ~ Wholesale MT เน้นการทำโปรโมชั่นรายช่องทางอย่างเข้มข้น
* Outlook ~ Wholesale 1. เน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อการวางจำหน่ายภายในช่วงครึ่งปีแรก 2. Re-Launch New Logo Identity เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตราสินค้า 3. สร้างการจดจำทางด้าน Packaging Design และ Logo Identity 4. ตอกย้ำด้านความสดใหม่ของสินค้า ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่แตกต่าง จากคู่แข่งขัน 5. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของทุกช่องทางการจัดจำหน่าย MT เน้นการทำโปรโมชั่นรายช่องทางอย่างเข้มข้น TTพัฒนาและยกระดับร้านค้าที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มสัดส่วนการขายให้สูงขึ้น ขยายพื้นที่การขายในภาคต่างจังหวัดให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น *

12 * Outlook ~ Retail 1. รักษา และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ทัดเทียม หรือเหนือกว่า คู่แข่งขันในตลาด 2. พัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภค 3. พัฒนาคุณภาพการบริการของพนักงานในร้าน เพื่อสร้างประสบการณ์ ที่ดีในการบริการ ให้กับผู้บริโภค อันจะนำผลไปสู่การซื้อซ้ำ และเป็น ลูกค้าประจำ 4. ขยายธุรกิจค้าปลีกของบริษัทฯ ลงไปสู่ตลาดที่เป็นช่องว่าง และมีโอกาส ทางธุรกิจ *

13 Outlook 2006 ~ Fastfood & Catering
* Outlook ~ Fastfood & Catering 1. ร่วมทำการศึกษา วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ ที่สามารถสร้าง ความแตกต่างในตัวสินค้าให้แต่ละแบรนด์ 2. บริหารการจัดส่งสินค้า เพื่อรองรับ และสอดคล้องต่อการขยาย สาขาของลูกค้าแต่ละแบรนด์ 3. ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของลูกค้าแต่ละแบรนด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขาย *

14 Investor Relation www.farmhouse.co.th
* Investor Relation *


ดาวน์โหลด ppt President Bakery PLC. Opportunity Day 3 March 2006

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google