งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lesson 8 Personal Selling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lesson 8 Personal Selling."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lesson 8 Personal Selling

2 ให้บริการก่อนและหลังการขาย
Sales representative ติดต่อแสวงหาลูกค้า การเสนอขาย ให้บริการก่อนและหลังการขาย

3 ประเภทของงานขาย การเสนอขายและรับคำสั่งซื้อ (Order Taker)
พนักงานขายประจำร้านขายปลีก ออกหาลูกค้า แล้วรับใบสั่งซื้อกลับมาบริษัท ขนสินค้าใส่รถเร่ขาย รับการติดต่อสั่งซื้อทางโทรศัพท์

4 พนักงานสนับสนุนการขาย (Sales support personnel
Missionary salesman พนักงานช่วยแนะนำ เช่น ธุรกิจธนาคาร Technical specialist ช่างเทคนิค วิศวกร อธิบายความรู้ประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์ Team selling กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน การผลิต การเงิน การตลาด เสนอขายโครงการขนาดใหญ่ เช่น งานก่อสร้าง System selling ขายระบบการดำเนินงาน ระบบการบำรุงรักษา

5 การเตรียมตัวก่อนการขาย
1. ตลาดหรือลูกค้า 2. ผลิตภัณฑ์ 3. บริษัท 4. การแข่งขัน 5. เทคนิคการขาย

6 ขั้นตอนการขายที่ประสบความสำเร็จ
1.การหาผู้มุ่งหวังและกำหนดผู้มุ่งหวัง ผู้มุ่งหวังที่พร้อมจะเป็นลูกค้า ผู้มุ่งหวังเกือบจะเป็นลูกค้า ผู้มุ่งหวังที่ยังเย็นชาที่จะเป็นลูกค้า

7 2. การเตรียมตัวก่อนเข้าพบผู้มุ่งหวัง
หาข้อมูล จังหวะในการเข้าพบ วางแผนกลยุทธ์การขาย

8 3. การเข้าพบผู้มุ่งหวัง
4. การเสนอขาย แบบสำเร็จรูป กำหนดโครงร่างไว้ล่วงหน้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

9 5. การเอาชนะข้อโต้แย้ง 6. การปิดการขาย 7. การติดตามผล และดูแลลูกค้า

10 Integrated Marketing Communication (IMC)
Advertising Personal selling Sales promotion Public relations Direct marketing


ดาวน์โหลด ppt Lesson 8 Personal Selling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google