งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E+M Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E+M Commerce."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E+M Commerce

2 Security Methods to increase security
Payment Card Industry security standard ดูทั้งเครื่องอ่านบัตร ต้องมี password เข้าใช้งาน ,มี firewall ฯลฯ Address Verification System ระบบตรวจสอบที่อยู่ Card Verification Number technique ตรวจสอบจากตัวเลขหลังบัตร Visa’s Advanced Authorization process Federal Financial Institutions Examination Council’s “Authentication in an Internet Banking Environment” guidelines อาศัยเครื่องมือแล้ว generate password Biometric technology ตรวจลายนิ้วมือ ม่านตา เสียง Principles of Information Systems, Eighth Edition 2

3 E-Commerce Software E-commerce software tools
Catalog management: การจัดการสมุดแจ้งรายการสินค้า Product configuration: build product online to meet user needs การสร้างหน้าร้านหน้าสินค้าให้ดี ตรงกับความต้องการของลูกค้า Shopping cart facilities จับมาวางใส่ตะกร้าซื้อสินค้า Transaction processing กระบวนการซื้อผ่านตระกร้า รวม+ส่วนลด+ภาษี+ค่าขนส่ง Web traffic data analysis การวิเคราะห์ข้อมูลจาก web log file เช่น การค้นหาข้อมูลสินค้าของลูกค้า เวลาที่เข้าชม ฯลฯ Web services: คือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย Principles of Information Systems, Eighth Edition 3 3

4 Electronic Payment Systems
Digital certificate: ใบรับรอง หรือใบรับรองดิจิตอล ทำหน้าที่คล้ายกับบัตรประจำตัวประชาชน คือ ยืนยันตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของ Certificate authority (CA): คือผู้ประกอบกิจการที่ออกใบรับรองความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันความมีตัวตนของเจ้าของใบรับรอง ในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Secure Sockets Layer (SSL): เป็นระบบที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลกันระหว่าง Client กับ Server ซึ่งข้อมูลจาก Client ที่จะส่งไปยัง Server นั้นจะถูกเข้ารหัสก่อนที่จะส่งไปที่ Server ทำให้ข้อมูลที่จะส่งถึงกันนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น Electronic cash: amount of money that is computerized, stored, and used as cash for e-commerce transactions Paypal เป็นบริษัทออนไลน์ที่ให้บริการระบบโอนและชำระเงินผ่านอีเมล์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค โดยไม่ต้องเปิดเผยเลขที่บัตรเครดิตให้แก่ผู้ค้า และสามารถตรวจสอบใบสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วขณะซื้อของ online Principles of Information Systems, Eighth Edition 4 4

5 Electronic Payment Systems (continued)
Credit card ผู้ออกบัตรจะให้วงเงินกับผู้ถือบัตรไว้ระดับหนึ่ง ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรดังกล่าว จับจ่ายซื้อสินค้าและบริการได้ภายในวงเงินที่กำหนด เมื่อถึงกำหนดไม่จำเป็นต้องจ่ายครบเต็มจำนวน โดยอาจจ่ายเพียงบางส่วนก่อนก็ได้ หรือที่เรียกว่าซื้อก่อน แล้วค่อยผ่อนจ่ายภายหลัง Charge card บัตรที่ผู้ถือสามารถซื้อก่อน แล้วค่อยจ่ายเต็มทีหลัง บัตรประเภทนี้ไม่มีการจำกัดวงเงินการใช้จ่าย แต่เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาชำระเงิน ผู้ถือบัตรจะต้องจ่ายครบเต็มจำนวน เช่น American Express Debit card เช่น K-My Debit Cardกสิกรไทย , บัตร Be1st ของธนาคารกรุงเทพ คือต้องมีเงินฝากอยู่ในบัญชีก่อน เมื่อต้องการชำระเงินก็สามารถชำระได้เท่าที่เงินในบัญชีมีเท่านั้น Smart card: การนำแผ่นไมโครชิป และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบวงจรรวม มาฝังลงบนตัวบัตร ซึ่งมีกลไกในการเขียนและการอ่านข้อมูลที่ซับซ้อน สามารถเก็บรหัสลับและข้มูลทางชีวภาพบางอย่าง เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ หรือรูปภาพ ทำให้ยากแก่การปลอมแปลง และให้ความปลอดภัยของข้อมูลสูงกว่า ทั้งยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางกว่าเดิม Principles of Information Systems, Eighth Edition 5 5


ดาวน์โหลด ppt E+M Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google