งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Win Hotspot Wi-Fi Internet Service System Solution by.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Win Hotspot Wi-Fi Internet Service System Solution by."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Win Hotspot Wi-Fi Internet Service System Solution by

2 What is Win Hotspot WIN Hotspot คือ การให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบมีสายและไร้สายภายในสถานที่ของลูกค้า ซึ่งมีระบบการควบคุมการให้บริการและมีการกำหนดรหัสผ่าน (Username & Password) สำหรับผู้ที่มีสิทธิใช้งานเท่านั้น ลงทุนต่ำ สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว ไม่ต้องเดินสาย เหมาะกับธุรกิจที่พักอาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร อินเตอร์เน็ตคาแฟ่ ร้านกาแฟต่างๆ เป็นต้น "เพิ่มรายได้ - ดูแลง่าย - ไม่ต้องใช้ Server - ลงทุนต่ำ - ใช้ได้ทุก ISP - กำหนดรูปแบบเองได้"

3 What is Win Hotspot เราสามารถทำให้คุณเป็นผู้ให้บริการ Wireless Internet Service Provider ได้ ณ สถานที่ของคุณ ลูกค้าสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายของท่านได้อย่างสะดวกและง่ายดาย เพียงป้อนรหัสผ่านจากทางหน้าเว็บ Welcome Page (ดูตัวอย่างได้ที่นี่) พร้อมระบบความปลอดภัยสูง ป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับกิจการที่มีมากกว่า 1 สาขาขึ้นไป ระบบของเราสามารถรองรับการใช้งานแบบหลายสาขา ด้วยระบบ Intelligent Roaming Network ลูกค้าสามารถกำหนด Username/Password ในการ Login ได้เอง ทำให้จดจำได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้ทุกสาขาที่ให้บริการ

4 Win Hotspot Solutions

5 Win Hotspot Solutions Feature Easy Advance Enterprise
รองรับ user ในระบบ unlimited รองรับการใช้งานของ User พร้อม ๆ กัน 1 - 50 100 ขึ้นไป ทำ branding เป็นของตัวเอง ได้ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น Gateway Linksys Win Gateway Dell Server , Nomadix ให้บริการแบบ Prepaid ให้บริการแบบ Postpaid ให้บริการแบบ Prepaid Refill ใช้งานได้ทั้งแบบ มีสายและไร้สาย ใช้งานแบบ Roaming Account เดียวใชได้หลายที่ จัดการ Bandwidth ของ user แต่ละคน Client Zero Configuration รองรับ Browser ที่ใช้งาน ทุกอย่าง ใช้งานแบบ Auto Login ด้วย Mac Address ใช้งานแบบ 1 Account ใช้ได้ 1 เครื่องเท่านั้น ใช้งานแบบ 1 Account ใช้ได้หลายเครื่องพร้อมกัน Easy User Tracking User online Monitor การ Redirect หลังจาก Login กำหนดได้ การ Redirect URL ของ User ไม่ได้ Block Mac Address การ Block Bit การ Block Website ที่ไม่เหมาะสม ไมได้ การทำ Proxy Server การเชื่อมต่อ 2 WAN ขึ้นไป การส่งเหตุขัดข้องผ่าน SMS

6 Win Hotspot Management
ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน Hotspot ที่สามารถทำได้ง่ายผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องได้ก็ได้ ไม่ต้องติดตั้ง Program ใด ๆ เพียงคลิ๊กเดียวก็สามารถสร้างรูปแบบการใช้งานทั้งแบบรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน Pre-paid, Post-paid, Refill หรือตามแต่ที่ผู้ให้บริการจะกำหนดได้ทันที อีกทั้งยังสามารถติดตามการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละรายได้ ซึ่งรวมไปถึงการกำหนดการใช้งานโปรแกรมที่ต้องใช้ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลที่สูงและกระทบต่อส่วนรวม รูปแบบของการบริหารจัดการ Account การสร้าง (Create for Package Account) การจัดการ (Manage Account) การตรวจสอบ (Verify Account) การค้นหา (Search for Account) การรายงาน (Report)

7

8 Win Hotspot Management
สร้างรูปแบบของ Package ได้ง่าย รวดเร็ว

9 Win Hotspot Management
การสร้างบัตรอินเทอร์เน็ต

10 โปรแกรมจะออกแบบ Internet Card พร้อมพิมพ์ได้ทันที
Win Hotspot Management โปรแกรมจะออกแบบ Internet Card พร้อมพิมพ์ได้ทันที

11 Win Hotspot Management

12 Win Hotspot Management

13 "เพิ่มรายได้ – ดูแลง่าย - ไม่ต้องใช้ Server – ลงทุนต่ำ - ใช้ได้ทุก ISP – กำหนดรูปแบบเองได้"


ดาวน์โหลด ppt Win Hotspot Wi-Fi Internet Service System Solution by.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google