งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E- Banking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E- Banking."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E- Banking

2 E-Banking Internet Banking Cyber Banking

3 รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน
Internet Banking Payment Gateway or Bill payment Mobile Banking

4 รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน
InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

5 รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน
InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

6 รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน
ลักษณะบริการ ธนาคารที่ให้บริการ อนาคต InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

7 รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน
ลักษณะบริการ สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี (Account Balance Inquiry) สอบถามรายการเคลื่อนไหวในบัญชี (Account Statement Inquiry) โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือไปยังบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ (Inter-Account Funds Transfer to owner or other account) InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

8 รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน
ลักษณะบริการ 4. สอบถามสถานะเช็ค (Cheque Status Inquiry) 5. สอบถามการอายัดเช็ค (Stop-Payment Cheque Inquiry) 6. อายัดเช็ค (Stop-Payment of Cheque) 7. การโอนเงินเพื่อชำระเป็นค่าเงินกู้ธนาคาร 8. บริการสินเชื่อบุคคล InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

9 รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน
ธนาคารที่ให้บริการ "ASIA CyberBanking" ของธนาคารเอเชีย "Citibank Online" ของธนาคาร ซิตี้แบงก์ "SCB Easy” ของธนาคารไทยพาณิชย์ "KTB Internet Banking"ของธนาคารกรุงไทย "TFB e-Internet Banking“ ของธนาคาร กสิกรไทย "Krungsri Online"ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา "Bualuang iBanking" ของธนาคารกรุงเทพ "TMB Direct Internet Banking" ของธนาคารทหารไทย InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

10 รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน
อนาคต อันที่จริงความสามารถของเน็ตแบงกิ้งยังมีอีกมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึง แต่สำหรับอนาคตความสามารถใหม่ๆ จะถูกเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน ส่วนความเห็นของผมนั้นคิดว่าเราน่าจะได้เห็นเช็คของขวัญแบบอิเล็กทรอนิกส์ Gift Cheque) หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ในเร็ววันนี้เพียงแต่ต้องอดใจรอกันหน่อยนะครับ InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

11 รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน
InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

12 รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน
ลักษณะบริการ ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการต่างๆได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องเดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าเพจเจอร์ ค่าบัตรเครดิต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต การผ่อนชำระค่าบ้าน ค่าบริการเคเบิลทีวี ค่าเช่าซื้อรถยนต์    และค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บางธนาคารยังอำนวยความสะดวกให้โดยการมีระบบตั้งเวลาชำระเงินอัตโนมัติที่ลูกค้าสามารถตั้งเวลาชำระเงินไว้ล่วงหน้าเพื่อตัดบัญชีให้ตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระเงิน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

13 รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน
InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

14 รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน
ลักษณะบริการ ลักษณะบริการจะมีความคล้ายคลึงกับอินเทอร์เน็ต แบ็งกิ้ง เพียงแต่โมบาย แบ็งกิ้งจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลัก ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วมากในทุกๆปี อีกทั้งในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ยังสนับสนุน WAP (Wireless Access Protocol) ด้วยแล้ว ยิ่งทำให้เพิ่มโอกาสในการขยายตัวของผู้ใช้บริการโมบาย แบ็งกิ้ง มากขึ้น InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

15 ข้อดีในการใช้บริการ E-Banking
ความสะดวก ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความประหยัด

16 ปัญหาที่พบจากการให้บริการ E-Banking ในปัจจุบัน
ความปลอดภัย ลูกค้าไม่เข้าใจระบบ แพร่หลายของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังมีน้อย ขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการยังยุ่งยากและเสียเวลา ลูกค้ายังไม่คุ้นเคยต่อการใช้เทคโนโลยีในการใช้บริการ

17 แนวโน้มของ E-Banking ไทยในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt E- Banking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google