งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บไซต์จัดการความรู้ขององค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บไซต์จัดการความรู้ขององค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เว็บไซต์จัดการความรู้ขององค์กร
DHIA hpc11.go.th/dhia เว็บไซต์จัดการความรู้ขององค์กร

2 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ DHIA
PHP 1 MySQL 2 4 Cross Platform

3 ใครได้รับประโยชน์ ของ DHIA ?
บุคคลทั่วไป นักวิชาการ ผู้บริหาร เรียนรู้และต่อยอดผลงานจากผลงานที่ถูกจัดเก็บอย่างมีระบบ มีข้อมูลสินทรัพย์ปัญญาในองค์กรและใช้ในการบริหารจัดการ ใครคือคนเชี่ยวชาญในงาน และอยู่ในหน่วยงานไหน

4 DHIA ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ผู้ดูแลของหน่วยงาน ผู้ใช้งาน Super Admin
User ผู้ใช้งาน

5 ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง DHIA - ดูรายงานภาพรวมในระดับกรมอนามัย

6 ผู้ดูแลของหน่วยงาน DHIA - ดูรายภาพรวมในระดับหน่วยงาน

7 ผู้ใช้งาน DHIA บันทึกข้อมูลองค์ความรู้ในเว็บไซต์ ดูรายงานองค์ความรู้

8 สร้างผู้ดูแลของแต่ละหน่วยงานโดยผู้ดูแลระบบส่วนกลาง
ผู้ดูแลของหน่วยงาน แก้ไขข้อมูลของหน่วยงานตนเองได้

9 ผู้ใช้งาน สมัครผู้ใช้งาน hpc11.go.th/dhia ป้อนรหัสหน่วยงาน(secret key)
ขอได้จากผู้ดูแลของหน่วยงาน ป้อนรหัสหน่วยงาน(secret key) ตรวจสอบหน่วยงาน กรอกข้อมูลผู้สมัคร ทุกคนในองค์กรที่สมัคร ผู้ใช้งาน

10 ประเด็นที่จะ Post ลงใน DHIA ?
งานตามประเด็นยุทธและงานตามพันธกิจขององค์กร อนามัยแม่และเด็ก วัยเรียนและวัยรุ่น การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย การส่งเสริมสุขภาพผู้สูอายุ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

11 รายงาน DHIA สำหรับผู้ใช้งาน

12 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt เว็บไซต์จัดการความรู้ขององค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google