งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย

2 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับการมารับบริการด้านแพทย์แผนไทย เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วย,การลงรหัสโรคผู้ป่วยนอก-ใน,รายงานข้อมูล,ส่งข้อมูลขึ้นเวป ฯลฯ.

3 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
ส่วนประกอบของโปรแกรม มี 2 ส่วน ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin) ส่วนผู้ใช้งาน (User)

4 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin) สถานพยาบาล ใช้สำหรับกรอกรหัสสถานพยาบาลของแต่ละสถานพยาบาล การประเมินมาตรฐานการบริการแพทย์แผนไทยของแต่ละสถานพยาบาล การลงรายการยาสมุนไพรที่ผลิตได้เองในแต่ละสถานพยาบาล ผู้ดูแลระบบ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลที่ใช้ในการ ล็อกอินเข้าสู่ระบบผู้ดูและระบบ เช่น ชื่อผู้ล็อกอิน รหัสผ่าน ฯลฯ.

5 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ใช้ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลที่ใช้ในการ ล็อกอินเข้าสู่ระบบผู้ใช้งานเช่น ชื่อผู้ล็อกอิน รหัสผ่าน ฯลฯ. ลงทะเบียนผู้ทำการตรวจวินิจฉัย-ผู้ให้บริการ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้ทำการตรวจวินิจฉัยและของผู้ให้บริการ เช่น รหัส,ชื่อ-นามสกุล เพื่อนำไปใช้ที่ส่วน ผู้ทำการตรวจวินิจฉัย,ส่วน ผู้ให้บริการ ต่อไป โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย

6 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ทำการตรวจวินิจฉัย เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลผู้ที่สามารถจะทำการตรวจวินิจฉัยโรคได้ โดยข้อมูลพื้นฐานเช่น รหัส,ชื่อ-นามสกุล จะถูกดึงมาจากส่วนลงทะเบียนผู้ทำการตรวจวินิจฉัย-ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลผู้ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยได้ โดยข้อมูลพื้นฐานเช่น รหัส,ชื่อ-นามสกุล จะถูกดึงมาจากส่วนลงทะเบียนผู้ทำการตรวจวินิจฉัย-ผู้ให้บริการ

7 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin) ยาสมุนไพร เป็นส่วนที่ใช้สำหรับเพิ่มรายการยาสมุนไพรหรือเลือกเก็บยาสมุนไพรที่กำหนดมาให้แล้วเพื่อนำไปใช้ในส่วน ของผู้ใช้งาน-OPD/IPD บริการด้านการแพทย์แผนไทยที่เปิดในสถานพยาบาล เป็นส่วนที่ใช้สำหรับเลือกว่าสถานพยาบาล ของท่านเปิดให้บริการด้านใดบ้าง รายงาน/ส่งข้อมูล เป็นส่วนที่ใช้สำหรับ รายงานข้อมูลที่ทำการจัดที่ทำในส่วนผู้ใช้งานทั้ง OPD และ IPD และใช้สำหรับส่งไฟล์ขึ้นเวปเพื่อรายงานเข้าส่วนกลาง

8 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
ส่วนผู้ใช้งาน (User) ลงทะเบียนผู้ป่วย เป็นส่วนที่ใช้สำหรับลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ามาทำการรักษา (ในส่วนนี้สามารถ Import ข้อมูลเข้ามาใช้ได้) OPD เป็นส่วนที่ใช้สำหรับ กรอกรายละเอียดการรักษา การทำหัตถการ การจ่ายยา ต่างๆของผู้ป่วยนอก IPD เป็นส่วนที่ใช้สำหรับ กรอกรายละเอียดการรักษา การทำหัตถการ การจ่ายยา ต่างๆของผู้ป่วยใน

9 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
ส่วนผู้ใช้งาน (User) รายงานจำนวนผู้มารับบริการ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับรายงานข้อมูล จำนวน ของผู้ป่วยที่มารับบริการในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด ทั้ง ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยนัด เป็นส่วนที่แสดงรายชื่อของผู้ป่วยที่แพทย์ทำการนัดไว้เพื่อนำไปค้น OPD Card มาไว้ก่อน Import ข้อมูล ในส่วนนี้เป็นที่ใช้สำหรับนำข้อมูลประวัติผู้ป่วยจากโปรแกรมของแต่ละสถานพยาบาลที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ นามสกุล DBF มาใส่ฐานข้อมูลโปรแกรมรหัสข้อมูลแพทย์แผนไทยแทนที่จะพิมพ์ที่ในส่วนลงทะเบียนผู้ป่วย


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google