งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8.20 hrs. 2 hrs hrs. กิจกรรมใน 1 วันของคนไทย Sedentary behaviour 2 hrs hrs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8.20 hrs. 2 hrs hrs. กิจกรรมใน 1 วันของคนไทย Sedentary behaviour 2 hrs hrs."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 8.20 hrs. 2 hrs. 13.40 hrs. กิจกรรมใน 1 วันของคนไทย
Sedentary behaviour 2 hrs. 13.40 hrs.

5 เพิ่มสัดส่วน ผู้มีกิจกรรม ทางกาย สร้างปัจจัยแวดล้อม/ พื้นที่สุขภาวะ ทำให้เป็นพันธกิจ ในองค์กร ลดสัดส่วน ผู้มีภาวะ น้ำหนักเกิน และโรคอ้วน

6

7

8 เครื่องมือตรวจดูด้วยตัวเอง วิธีการดูแลด้านอาหารด้วยตัวเอง
วิธีการดูแลด้านกิจกรรมทางกายด้วยตัวเอง

9 วัดพุง / ลดทอด / แกว่งแขน

10

11

12 องค์กรไร้พุงต้นแบบ การดูแลสุขภาพ 3 อ. การจัดการด้านอาหาร
ชวนให้ขยับ และออกกำลังกาย การจัดการด้านพื้นที่สุขภาวะ การจัดการด้านสื่อสุขภาวะ

13 Healthy Eating Healthy Media Physical Activity Healthy Space


ดาวน์โหลด ppt 8.20 hrs. 2 hrs hrs. กิจกรรมใน 1 วันของคนไทย Sedentary behaviour 2 hrs hrs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google