งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ พัฒนาและให้ความรู้การพัฒนา Website เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ช่างสิบหมู่ ณ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ พัฒนาและให้ความรู้การพัฒนา Website เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ช่างสิบหมู่ ณ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ พัฒนาและให้ความรู้การพัฒนา Website เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ช่างสิบหมู่ ณ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2557 เวลา น อาจารย์ธวัฒน์ชัย ศิลังค์ประชา หัวหน้าสาขาวิช่าเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

2 กรอบเนื้อหาบรรยาย เกี่ยวกับแม่ข่าย(server) ที่ใช้พัฒนา Web และ DomainName เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Web และติดต่อแม่ข่าย การติดตั้ง การใช้งาน เอกสารประกอบการบรรยาย

3 คำศัพท์เบื้องต้นที่ควรทราบ
เว็บเพจคืออะไร เว็บเพจเป็นสิ่งที่ใช้แสดงข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเว็บเพจแต่ละหน้าจะมีหน้าตาไม่เหมือนกัน มีการวางรูปและข้อความต่าง ๆ ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะให้เว็บออกมาเป็นอย่างไร

4 เว็บเพจ (Webpage     1.เว็บเพจ (Webpage) คือ หน้าเว็บที่เราเห็นเมื่อใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์เปิดเว็บไซต์ขึ้นมา อาจกล่าวได้ว่าเว็บเพจก็คือ ไฟล์ 1 ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น *.htm หรือ * .html

5 เว็บไซต์ (WebSite)     2.เว็บไซต์ (WebSite) ประกอบด้วยเว็บเพจหลายหน้า โดยเว็บเพจแต่ละหน้าจะอยู่ภายใต้ชื่อหนึ่งชื่อที่เหมือนกัน เช่น เว็บไซต์

6 โฮมเพจ (Homepage)      3.โฮมเพจ (Homepage) คือเว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์ใด ๆ แต่คนไทยมัดจะพูดกันจนติดปากในความหมายว่าโฮมเพจก็คือ เว็บไซต์ส่วนตัวของคน ๆ หนึ่ง

7 4.Static Web Page        4.Static Web Page  เป็นหน้าเว็บเพจที่มีความสามารถเพียงแสดงข้อความ hypertext เท่านั้น ไม่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลให้สอดคล้องกับผู้ใช้แต่ละคนได้

8 5.Dynamic Web Page       5.Dynamic Web Page เป็นเว็บเพจที่มีชุดคำสั่ง (Instruction) ที่เรียกว่า “โปรแกรม Script” สามารถตอบสนองการกระทำต่างๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ใช้  สามารถควบคุมหรือกำหนดการทำงานในรูปแบบต่างๆ ดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ, รับข้อมูลจากผู้ใช้แล้วเก็บบันทึกในฐานข้อมูล, นับจำนวนผู้ใช้, แสดงวัน/เวลาที่ปรับเปลี่ยน เมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปอยู่เหนือบางข้อความ ก็จะมีเอฟเฟ็คบางอย่างเกิดขึ้น

9        6.เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ทำหน้าที่เก็บเว็บไซต์ และให้บริการเกี่ยวกับเว็บตามที่เว็บราวเซอร์ร้องขอข้อมูลมา        7.เว็บบราวน์เซอร์ (Web Browser) คือ โปรแกรมที่ใช้เปิดเว็บเพจเรียกสั้น ๆ ว่า บราวเซอร์มีหน้าที่ติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อขอข้อมูลที่ต้องการมาแสดงที่หน้าจอของโปรแกรม ตัวอย่างของโปรแกรมประเภทนี้ได้แก่ Microsoft Internet Explorer โปรแกรม Netscape Navigator และโปรแกรม Opera

10        8.ชื่อโดเมน (Domain Name) ชื่อที่ใช้แทนการเรียกหมายเลข IP เนื่องจาก หมายเลข IP จดจำยาก ไม่สามารถสื่อความหมายถึงชื่อขององค์กรที่เป็นเจ้าของ Web site ได้   จำยาก จำได้ง่ายกว่า        9.ลิงค์ (Link) คือ ส่วนของเว็บเพจที่เราสามารถคลิกเพื่อเปิดเว็บเพจหรือเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาแทนที่เว็บไซต์หน้าปัจจุบันได้ โดยสามารถเป็นได้ทั้งตัวอักษร ข้อความ หรือแม้แต่รูปภาพ

11         10.HTML เป็นภาษาที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจ โดยไฟล์ซึ่งภายในเป็นตัวอักษรที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา HTML นั้นเราจะเรียกว่าไฟล์ HTML และเราอาจจะเรียกไฟล์ HTML ว่าเป็บเว็บเพจได้        11.HTTP ชื่อโปรโตคอลซึ่งเป็นข้อกำหนดในการส่งข้อมูลของเวิลด์ไวด็เว็บ โดยเราจะเห็นว่าต้องพิมพ์คำว่า “ URL เมื่อจะเปิดเว็บเสมอ เพื่อบอกให้บราวเซอร์ร้องขอบริการเว็บจากเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง (แต่ปัจจุบันบราวเซอร์จะแทรกให้โดยอัตโนมัติถึงแม้จะพิมพ์แต่ URL อย่างเดียว)

12 เกี่ยวกับแม่ข่าย(server) ที่ใช้พัฒนา Web และ DomainName

13

14 Host Name/Remote Address: ftp.changsipmu.org หรือ 122.155.0.106
Hosting Package: 10GBHOST Domain: changsipmu.org วันหมดอายุ : 04/01/2558 Host Name/Remote Address: ftp.changsipmu.org หรือ Port : 2121 FTP URL :  หรือ  หรือ  หรือ  UserName:changsipmu  FTP Password:cd7b520017 

15

16

17 การติดตั้ง

18

19 3 2 1

20 1

21 1

22 1

23 1

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 เรียนไปทำไปทีละขั้นฝึกปฎิบัติตามนะครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ พัฒนาและให้ความรู้การพัฒนา Website เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ช่างสิบหมู่ ณ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google