งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้บริการพื้นที่เว็บไซต์และโฮสเนม (Website Hosting Service) สำหรับหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมน psru.ac.th โดย นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้บริการพื้นที่เว็บไซต์และโฮสเนม (Website Hosting Service) สำหรับหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมน psru.ac.th โดย นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้บริการพื้นที่เว็บไซต์และโฮสเนม (Website Hosting Service) สำหรับหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมน psru.ac.th โดย นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ : ต่อ 205 มือถือ :

2

3 ขั้นตอนการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์และโฮสเนม
หน่วยงานหรือบุคลากร ต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อเป็นหลักฐานในการขอพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และตั้งชื่อโฮสเนมที่ต้องการให้เรียกใช้งาน เช่น ที่สอดคล้องกับชื่อของหน่วยงาน แจ้งความต้องการเพิ่มเติมเช่น ต้องการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบจะได้จัดสรรให้บริการฐานข้อมูล พร้อมทั้งให้ username / password ที่ใช้ในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล และการเชื่อมต่อเข้าใช้งานต่าง ๆ

4 ขั้นตอนการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์และโฮสเนม
3. ผู้ดูแลระบบดำเนินการจัดสรรพื้นที่การให้บริการจัดเก็บ เว็บไซต์ตามที่ได้รับแจ้งจากแบบฟอร์ม 4. ดำเนินการเพิ่มเติมโฮสเนมภายใต้โดเมน psru.ac.th 5. แจ้งข้อมูลการเข้าใช้งานต่าง ๆ ผ่านทาง หรือ เบอร์โทรศัพท์ตามที่ได้แจ้งมาจากแบบฟอร์ม 6. บริการเพิ่มเติมให้คำปรึกษาในการจัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเว็บไซต์สำหรับหน่วยงา หรือการใช้งานระบบ CMS ในการจัดทำเว็บไซต์

5 การให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www
การให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

6 ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

7 ขั้นตอนการให้บริการการให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th
หน่วยงานหรือบุคลากรแจ้งความต้องการประชาสัมพันธ์ได้หลายทางเช่น บันทึกข้อความถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ,ทางโทรศัทพ์, ทางอีเมลล์ หรือ หรือผ่านทางระบบโซเชียลต่าง ๆ เช่น Facebook เป็นต้น ส่งข้อมูลที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์มาให้ผู้ดูแลเว็บไซต์อย่างครบถ้วน เช่น ไฟล์เอกสาร รูปภาพ หรือ แบนเนอร์ที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์

8 ขั้นตอนการให้บริการการให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th
เมื่อได้รับข้อมูลแล้วผู้ดูแลเว็บไซต์ดำเนินการจัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์และจัดการกับข้อมูลที่ได้รับ เช่น แปลงไฟล์ pdf หรือไฟล์วีดีโอ หรือ จัดการกับรูปภาพต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ดำเนินการอัพโหลดข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ตามความต้องการของหน่วยงาน

9 บริการอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย

10 บริการอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย
บริการอีเมลล์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน ส่งงานหรือส่งไฟล์เอกสาร ต่าง ๆ โดยบุคลากรสามารถติดต่อขอใช้งานได้โดยกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ โดยผู้ดูแลระบบจะแจ้งข้อมูลการใช้งานผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทาง ซึ่งจะสามารถเรียกเข้าใช้งาน ระบบ ได้ที่ หรือ

11 หน้าจอล็อกอินเข้าใช้งานระบบ PSRU Live Mail
เข้าใช้งานที่

12 บริการอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย
บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ เพื่อนำไปใช้ช่วยในการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างง่ายและสะดวกในการทำงาน โดยอาจารย์สามารถเขียนแบบฟอร์มขอสร้างรายวิชาในระบบ e-Learning ขอมหาวิทยาลัยได้ และเข้าใช้งานได้ที่

13 หน้าจอล็อกอินเข้าใช้งานระบบ e-Learning PSRU
เข้าใช้งานที่

14 บริการอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย
บริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Microsoft เช่น ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Windows Server และโปรแกรมต่าง ๆ ของ Microsoft ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อและทำสัญญากับ Microsoft เป็นแบบ Microsoft License Agreement ที่สามารถใช้งานซอฟท์แวร์ได้ทุกตัว ซอฟท์แวร์ล่าสุด: Microsoft Windows 8.1 , Office2013 สามารถติดต่อขอใช้งานได้ที่ชั้น 2 ห้อง 205 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ติดต่อได้ที่ นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว

15 หน้าจอระบบ Microsoft Volume Licensing


ดาวน์โหลด ppt การให้บริการพื้นที่เว็บไซต์และโฮสเนม (Website Hosting Service) สำหรับหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมน psru.ac.th โดย นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google