งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Active Server Pages ASP อ.สัญญา เครือหงษ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ลักษณะของเว็บเพจ แบบ Static ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการ Upload ไฟล์ใหม่ มีการปรับปรุงเว็บยาก เช่น HTML แบบ Dynamic เพื่อให้มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ทันที CGI (Common Gateway Interface) Perl DHTML การแทรก Script ลงใน HTML ASP PHP JSP ฯลฯ

3 Web Server การทำงานของ เว็บเพจ Server ของเว็บเพจ เรียกว่า Web Server
Client/Server Server ของเว็บเพจ เรียกว่า Web Server IIS (Internet Information Services) PWS (Personal Web Server) ฯลฯ Browser Internet Explorer Netscape

4 ลักษณะการทำงานของ Internet
Response Web Server Request Client

5 Static Web Pages เป็นเว็บเพจที่พัฒนาในระยะแรกๆ
มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ที่จำกัด เนื่องจากมีการกำหนดรูปแบบการกระทำต่างๆไว้ล่วงหน้า รูปแบบของ Page จึงเป็นลักษณะเดิมอยู่เสมอ

6 3. Web server locates .html file
1. Author Writes HTML 4. HTML stream (from .htm page) Returned to browser Web Server 5. Browser Processes HTML And displays Pages Client 2. Client request Webpage

7 Dynamic Web Pages มีโครงสร้างเหมือนกับ Static Web Pages
แต่มีชุดคำสั่ง Script ที่ทำให้ HTML tag สามารถสนองต่อการกระทำต่างๆ ได้ และสามารถกำหนดการทำงานได้ เช่น สั่งให้คำนวณหลังคลิกปุ่ม นำข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นมาแสดงได้ การทำให้ภาพเคลื่อนไหวบน Page ได้

8 Script เว็บเพจที่กำหนดการกระทำต่างๆเพื่อสามารถรองรับสถานการณ์ ที่ความว่าจะเกิดขึ้นได้ทันที Client-Side Script จะถูกแปล Script โดย Browser เช่น VBScript, JavaScript Server-Side Script จะถูกแปลและประมวลผลโดย Web Server เช่น ASP , PHP ,JSP

9 Client-Side Script 3. HTML stream (from .htm page)
Returned to browser 2. Web Server lacate .htm File 4. Browser Process Client-side script Web Server 5. Browser Processes HTML And displays Pages Client 1. Client Request Webpage

10 Server-Side Script 3. Web server processes instruction to create HTML
2. Web server Instruction File 4. HTML Stream returned to Browser Web Server 5. Browser Processes HTML And displays Pages Client 1. Client Request Webpage

11 สิ่งที่ต้องมีสำหรับการใช้ ASP
Text Editor เช่น Notepad , EditPlus2 ฯลฯ Web Server IIS ,PWS Browser IE , Netscape

12 Internet Information Services [IIS]

13 การใช้งาน Personal Web Server [PWS]

14 ASP จะประกอบด้วย 3 ส่วน Script Program HTML ข้อความ
ทั้ง Client-Side Script และ Server-Side Script HTML Tag HTML ข้อความ ข้อความที่ต้องการให้ปรากฏ

15 ตัวอย่างไฟล์ ASP นามสกุล คือ .ASP Test.asp <HTML> <BODY>
<H1>Hello!</H1> Now , the time is <%=Time()%> </Body> </HTML> Test.asp

16 ทำการติดตั้ง Web Server ที่ชื่อว่า Internet Information Service หรือ IIS

17 ไปที่ Start -> Sitting -> Control Panel -> Add/Remove Program
Add/Remove Windows Components คลิกเลือก Internet Information Services (IIS) เลือก Next

18 โปรแกรมจะทำการติดตั้ง IIS ให้กับเครื่อง

19 ทำการเปิดใช้งาน IIS ให้ไปที่ Start -> Programs -> Administrative Tools-> จากนั้นไปที่ Internet Services Manager (สำหรับ Window 2000) ไปที่ Internet Information Service (สำหรับWindow XP)

20 คลิก ขวา ที่ “navee” (เป็นชื่อเครื่อง) ซึ่งเป็นชื่อคอมพิวเตอร์ ของ Server -> Properties

21 หากต้องการกำหนด แบนวิดธ์ ของเว็บไซต์ ให้คลิกเลือก Enable Bandwidth Throttling

22 ทำการ Start IIS โดย คลิกขวา ที่ Default Web site ( Stopped ) เลือก Start ถ้าโปรแกรมทำงานอยู่แล้ว ไม่ต้องทำในส่วนนี้ อยู่ในสถานะ Running

23 ในขณะนี้ IIS พร้อมใช้งานแล้ว จะเปลี่ยนจากสถานะ Stopped เป็น Running

24 ทดสอบการทำงานของ IIS

25 เปิดโปรแกรม IE ใสชื่อ Server โดย IIS ชื่อจะเป็น localhost หรือ Ip : จากนั้นทำการใส่ชื่อ User และ Password รวมทั้ง Domain ในที่นี่ให้ใส่ Domainเป็น localhost หากปรากฏหน้าจอแบบนี้แสดงว่า IIS สามารถทำงานได้ปกติ

26 2. เพิ่มคุณสมบัติให้ IIS สามารถจะเขียนสคริปของภาษา ASP
คลิกขวาที่ Default Web Site -> Properties

27 เลือก แทบ Home Directory สิ่งแรดที่เราเห็นคือ Local Host เป็น e:\inetpub\wwwroot ซึ่งเป็น Path Directory ของ Server คือ ไฟล์ต่าง ๆ ต้องถูกเก็บไว้ในนี้ การทำให้ IIS สามารถ Run ภาษา ASP ได้นั้น เราไม่ต้องทำการ ติดตั้งหรือเซ็ตค่าแต่อย่างใด เพราะ IIS ได้กำหนดให้ Run ภาษา ASP ได้อยู่แล้ว

28 วิธีการสังเกตว่า IIS สามารถ Run ภาษาใดได้บ้างให้ไปที่ Configuration จะเห็น ว่ามี นามสกุลไฟล์ถูกแสดงออกมา ถ้านามสกุลใดมีอยู่ในนั้น แสดงว่าภาษาที่ ใช้นามสกุลนั้น สามารถ Run บน IIS ได้ 3. ทดสอบการสร้างเว็บเพจง่าย ๆ สัก 3 เพจ ได้แก่ ( โดยให้ map virtual directory ของแต่ละข้อด้วย - การ map virtual directory

29 คลิกขวาที่ Default Web Site -> New -> Virtual Directory

30

31 ทำการเลือก Folder ที่จะให้เป็น Path Directory ของ navee

32 เลือกรูปแบบที่จะสามารถใช้งานได้บน Virtual Directory นี้

33 เป็นการสิ้นสุดการสร้าง Virtual Directory ขึ้นมาใหม่ ซึ่งการ Run บน IE หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้เปิด Web Browser จะใช้ Run Directory/Script-name.type-name

34 ซึ่งในที่นี้จะ Run ด้วย http://localhost/thai-asp/script-name
3.1 Html ให้ใช้โปรแกรม notepad สร้าง Script Html ขึ้นมา 1 ไฟล์ โดยให้ Save ชื่อ SampleHtml.Html ภายใต้ Directory E:\Webstire ( ซึ่งเป็น Virtual Directory ที่เราได้กำหนดขึ้น )

35 เราจะได้ Script Html ดังรูป

36 ทดสอบ Run Script Html โดย Run http://localhost/thai-asp/SampleHtml
จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

37 3.2 Html ที่มีการใส่ Asp Script เข้าไปด้วย
( แสดงข้อความ hello asp ก็พอ ) ใช้โปรแกรม Notepad สร้าง Script asp ขึ้นมา 1 ไฟล์ ให้ Save ชื่อ Sample.asp ภายใต้ Directory E:\Webstire ( ซึ่งเป็น Virtual Directory ที่เราได้กำหนดขึ้น ) <html> <body> <% Response.write(“Hello Asp”) %> </body> </html>

38 ทดสอบ Run Script asp โดย Run http://localhost/thai-asp/Sampleasp.asp


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google