งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมอเส็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมอเส็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมอเส็ง

2 ของการทำ......ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
ขอเสนอ.....ทางเลือกใหม่ ของการทำ......ธุรกิจเพื่อสุขภาพ

3 โครงการ หมอเส็งเฮิร์บช๊อป

4 1. เพื่อให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าสมุนไพรตราหมอเส็ง
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ “หมอเส็งเฮิร์บช๊อป” 1. เพื่อให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าสมุนไพรตราหมอเส็ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ให้คนไทย ในทุกท้องที่และทุกระดับชั้นมีโอกาสได้บริโภคสินค้า คุณภาพดีอย่างทั่วถึง

5 2. เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการได้มีกิจการที่เป็น
หลักแหล่งมั่นคง มีรายได้มากพอที่จะสามารถ ยึดเป็นอาชีพหลักได้อย่างยั่งยืนสืบไปในอนาคต 3. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรักษาไว้ ซึ่งภูมิปัญญาและศาสตร์แห่งการนำสมุนไพร ไทยมาใช้เพื่อการรักษาโรคและบำรุงสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง

6 - ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ - ห้างเซ็นทรัล พระราม 2
บริษัทได้สร้างร้านต้นแบบไว้ที่ - ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ - ห้างเซ็นทรัล พระราม 2

7 สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

8

9

10

11

12 สาขาเซ็นทรัล พระราม 2

13

14

15

16

17 โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเป็น ตัวแทนจำหน่าย
( Dealer ) จะคัดเลือกจากจังหวัดต่างๆ ( 114 Dealer ) จะคัดเลือกจาก กทม. ( 50 Dealer )

18 สินค้ามี 2 หมวดหมู่ - ไดมอนด์ โกลด์ - ไดมอนด์ บลู - ไดมอนด์ เรด
1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - ไดมอนด์ โกลด์ - ไดมอนด์ บลู - ไดมอนด์ เรด 2. ยาแผนโบราณ

19 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกรายการ
ผ่านการอนุญาตจาก อย. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาทุกรายการ ขึ้นทะเบียนยาอย่างถูกต้อง

20 ผลตอบแทน คุ้มค่าการลงทุน

21 ตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด
เงื่อนไขการเป็น Dealer มีพื้นที่สำหรับเปิดร้าน “หมอเส็งเฮิร์บช๊อป” ตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด ซื้อสินค้า ( ตระกูลไดมอนด์ ) เข้าร้านครั้งแรก 1 แสนบาท ห้ามมิให้ Dealer จัดตั้งบู๊ธ หรือห้องแสดงสินค้า นอกพื้นที่ที่ตนได้รับ สิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่าย

22 จุดเด่นของโครงการนี้
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่า ลิขสิทธิ์ ระบบไม่ซับซ้อน คำนวณผลตอบแทนได้ง่าย Brand ... “ หมอเส็ง ” ติดตลาดแล้ว

23 ของผู้สนใจร่วมโครงการ “หมอเส็งเฮิร์บช๊อป”
การลงทุน ของผู้สนใจร่วมโครงการ “หมอเส็งเฮิร์บช๊อป” ผู้สนใจ บริษัท

24 ซื้อสินค้า( ตระกูลไดมอนด์ )
เข้าร้านครั้งแรก 1 แสนบาท

25 ป้ายด้านหน้า เหนือประตูทางเข้า
ขนาด 60 x 200 ซม. ป้ายด้านข้าง ขนาด 65 x 85 ซม. รวม 2 ป้าย 13,500 บาท

26 สรุปการการลงทุนเปิดร้าน “ หมอเส็งเฮิร์บช๊อป ”
ค่าซื้อสินค้าเข้าร้านครั้งแรก ค่าป้ายหน้าร้าน + ป้ายด้านข้าง = 100, บาท 13, บาท 113, บาท หมายเหตุ ไม่รวมค่าตกแต่งร้านซึ่งเปิดโอกาสให้ตัวแทนจำหน่าย ลงทุนได้ตามความเหมาะสม

27 เป็น Dealer หมอเส็งเฮิร์บช๊อป ผู้ที่สนใจจะสมัคร “ใบแสดงความจำนงฯ”
โปรดกรอก “ใบแสดงความจำนงฯ”

28 ขั้นตอนการคัดเลือก Dealer “ หมอเส็ง เฮิร์บช๊อป ”
ยื่นขออนุญาตขายยาแผนโบราณ บ.พิจารณา เปิดดำเนินการ ผู้สนใจยื่นเอกสาร ใบแสดงความจำนง แผนที่สถานที่ตั้งร้าน รูปถ่ายสถานที่ตั้งร้าน นัดเซ็นสัญญา วางเงินมัดจำ 100% จ่ายค่าทำป้าย “หมอเส็งเฮิร์บช๊อป” ตกแต่งร้าน เบิกสินค้าเข้าร้าน รับป้าย “หมอเส็งเฮิร์บช๊อป” ไปติดตั้งที่ร้าน


ดาวน์โหลด ppt หมอเส็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google