งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Le passé récent การใช้ : Le passé récent ใช้บอกเล่า หรือบรรยายเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงไป - Le train vient d' entrer en gare. Les passagers en descendent.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Le passé récent การใช้ : Le passé récent ใช้บอกเล่า หรือบรรยายเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงไป - Le train vient d' entrer en gare. Les passagers en descendent."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Le passé récent การใช้ : Le passé récent ใช้บอกเล่า หรือบรรยายเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงไป - Le train vient d' entrer en gare. Les passagers en descendent. ( รถไฟ เพิ่งเข้าสู่สถานี ผู้โดยสารกำลังลงจากรถไฟ ) - Vous voulez un café ? ( คุณ ต้องการกาแฟสักถ้วยไหม ) + Non, merci. je viens d' en prendre. ( ไม่หรอกครับ ขอบคุณ ผมเพิ่งจะ ดื่มมา )

2 รูปแบบ : Le passé récent สร้างโดยใช้ verbe ”venir de” ในรูป présent + infinitif : Je viens de déjeuner. Tu viens de rentrer ? Il / Elle vient de sortir. Nous venons de commencer. Vous venez d' écouter France-Inter. Ils / Elles viennent d' entrer en classe.

3 Le passé composé การใช้ : 1. บอกเล่าหรือบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน อดีตและจบลงไปเรียบร้อยแล้ว - Je suis née le 20 mars 1987. ( ดิฉันเกิดวันที่ 20 มีนาคม 2530) - L' année dernière, j' ai acheté une nouvelle voiture. ( เมื่อปีที่แล้วฉันซื้อรถ ใหม่คันหนึ่ง ) - Est-ce que tu lui as téléphoné ? ( เธอโทรศัพท์ถึงเขาแล้วหรือยัง )

4 2. บอกเล่าหรือบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน อดีตแต่มีผลมาถึงปัจจุบัน - Elle n'a plus d'argent; elle a tout dépensé. ( หล่อนไม่มีเงินเหลืออีก หล่อนใช้ มันไปหมดแล้ว ) - Elle est tombée. Elle a mal aux genoux. ( หล่อนหกล้ม หล่อนเจ็บหัวเข่า )

5 3. ใช้ตามหลัง “si” ในประโยคที่บอก เงื่อนไข หรือ สมมุติฐาน - Si tu as fini tes devoirs, tu pourras regarder la télévision. ( ถ้าเธอทำการบ้าน เสร็จแล้ว เธอก็ดูโทรทัศน์ได้ ) - Si vous ne vous êtes pas encore inscrit(e), dépêchez-vous de le faire. ( หากคุณยังไม่ไดสมัคร ก็ต้องรีบเร็วเข้า )

6 รูปแบบ : เราใช้กริยาช่วย (auxiliaire) “avoir” หรือ “être” ในรูป présent + participe passé "avoir" ใช้กับ verbe ส่วนใหญ่ : J' ai bien mangé. [inf. = manger] Tu as fini ton travail ? [inf. = finir] Il a eu un accident. [inf. = avoir] Elle a été malade. [inf. = être]

7 Nous avons dîné dans un bon restaurant. [inf. =dîner] Vous avez appris l' anglais ? [inf. = apprendre] Ils ont fait beaucoup de photos. [inf. = faire] Elles ont mis leur plus belle robe. [inf. = mettre]

8 ในประโยคปฎิเสธ “ne............. pas” ครอบกริยาช่วย "avoir" - Je n' ai pas trouvé sa maison. - Tu n' as pas fini ? participe passé ของกริยาแท้ไม่ทำ accord ( ไม่เปลี่ยนรูป ) ให้สัมพันธ์กับเพศ และพจน์ของประธานเมื่อใช้กับ verbe "avoir"

9 "être" : 1. ใช้กับ verbes ต่อไปนี้ : - aller [allé] - venir [venu] - revenir [revenu] - arriver [arrivé] - partir [parti] - passer [passé] - entrer [entré] - rentrer [rentré] - sortir [sorti] - tomber [tombé] - rester [resté] - retourner [retourné] - monter [monté] - descendre [descendu] - naître [né] - mourir [mort]

10 - Je suis allé(e) au cinéma hier soir. - Tu es allé(e) au cinéma hier soir ? - Il est allé au cinéma hier soir. - Elle est allée au cinéma hier soir.

11 - Nous sommes allés(es) au cinéma hier soir. - Vous êtes allé(e)(es)(s) au cinéma hier soir ? - Ils sont allés au cinéma hier soir. - Elles sont allées au cinéma hier soir.

12 participe passé ของกริยาแท้ต้องทำ accord ( เปลี่ยนรูป ) ให้สัมพันธ์กับเพศและพจน์ของ ประธาน ( เติม e สำหรับเพศหญิง - เติม s สำหรับ พหูพจน์เพศชาย - เติม es สำหรับพหูพจน์ เพศหญิง ) เมื่อใช้กับ verbe "être"

13 สำหรับ verbe : monter, descendre, entrer(rentrer), sortir, passer, retourner : เมื่อตามด้วยกรรมตรง (complément d' objet direct) ต้องใช้ verbe "avoir" ช่วย ในการทำเป็น passé composé - Elle est passée chez moi hier. ( หล่อน แวะมาบ้านฉันเมื่อวาน ) - Elle a passé de bonnes vacances au bord de la mer. ( หล่อนใช้เวลาช่วง วันหยุดอย่างมีความสุขที่ชายทะเล )

14 ในประโยคปฎิเสธ “ne............. pas” ครอบกริยาช่วย "être" - Je ne suis pas sorti hier. - Il n' est pas venu en classe hier.

15 2. Verbe pronominal ทุกตัว ใช้กับ verbe “être” เมื่อเป็น passé composé Je me suis lavé. Tu t' es amusé ? Il s' est réveillé ? Elle s' est promenée.

16 Nous nous sommes disputés. Vous vous êtes fâchés avec vos copains ? Ils se sont intéressés à la peinture. Elles se sont rencontrées dans une fête.

17 ในประโยคปฎิเสธ " ne............. pas " ครอบทั้ง สรรพนาม และ กริยาช่วย "être" - Je ne me suis pas amusé à la fête d' hier soir. - Elle ne s' est pas fâchée contre toi !

18 participe passé ของกริยารูป pronominal ต้องทำ accord ( เปลี่ยนรูป ) ให้สัมพันธ์กับเพศและพจน์ของประธาน ( เติม e สำหรับเพศหญิง - เติม s สำหรับ พหูพจน์เพศชาย - เติม es สำหรับพหูพจน์เพศหญิง ) เมื่อ ใช้กับ verbe "être" ยกเว้นเมื่อมีกรรมตรงตามมา หรือ โครงสร้างของกริยา pronominal เป็น กรรมรอง

19 - Sabine s' est lavée. ( ทำ accord) [ ซาบิ้นอาบนํ้า ] - Sabine s' est lavé les cheveux. ( ไม่ทำ accord เพราะมีกรรมตรง “les cheveux” ตามมา ) [ ซาบิ้นสระผม ] - Sabine et sa copine se sont téléphoné pendant 2 heures ! [ ซาบิ้นกับเพื่อน โทรศัพท์ถึงกันเป็นเวลาตั้ง 2 ชั่วโมง ] ( ไม่ ทำ accord เพราะโครงสร้างของกริยา pronominal เป็น กรรมรอง : Sabine téléphone à sa copine และ Sa copine téléphone à Sabine)

20 Exercice 1 Mettez les verbes au passé composé 1. Je............................. (avoir) une bonne note pour le français !

21 1. Je ai eu (avoir) une bonne note pour le français !

22 2. Tu..............................(être) heureux de faire sa connaissance ?

23 2. Tu as été (être) heureux de faire sa connaissance ?

24 3. Il................................ (faire) ses devoirs ?

25 3. Il a fait (faire) ses devoirs ?

26 4. Elle............................(trouver) la réponse !

27 4. Elle a trouvé (trouver) la réponse !

28 5. Nous.........................(finir) nos devoirs !

29 5. Nous avons fini (finir) nos devoirs !

30 Exercice 2 Mettez les verbes au passé composé 1. Je................................ (aller) au cinéma avec mes amis.

31 1. Je suis allé(e)(aller) au cinéma avec mes amis.

32 2. Elle............................. (venir) m' apporter du chocolat.

33 2. Elle est venue (venir) m' apporter du chocolat.

34 3. Tu............................... (sortir) avec tes amis hier ?

35 3. Tu es sorti(e)(sortir) avec tes amis hier ?

36 4. Il................................. (naître) le 10 octobre 1960.

37 4. Il est né (naître) le 10 octobre 1960.

38 5. Nous.......................... (rentrer) tard hier soir.

39 5. Nous sommes rentré(e)s (rentrer) tard hier soir.

40 Exercice 3 Mettez les verbes au passé composé 1. Je......................................(se lever) à 5 heures du matin !

41 1. Je me suis levé(e) (se lever) à 5 heures du matin !

42 2. Tu............................ (se réveiller) à quelle heure ce matin ?

43 2. Tu t’est réveillé(e)(se réveiller) à quelle heure ce matin ?

44 3. Il..............................(se promener) en ville avant de rentrer.

45 3. Il s’est promené (se promener) en ville avant de rentrer.

46 4. Elle.................................. (s'habiller) très vite!

47 4. Elle s’est habillée (s'habiller) très vite!

48 5. Nous..................... (se rencontrer) à Nakhonpathom.

49 5. Nous nous sommes rencontrés (se rencontrer) à Nakhonpathom.

50 Exercice 4 Mettez les verbes au passé composé 1. Nous.................. (descendre) par l'ascenseur.

51 1. Nous sommes descendu(e)s (descendre) par l'ascenseur.

52 2. Quand est-ce que tu................ (se coucher) hier soir ?

53 2. Quand est-ce que tu t’es couché(e)(se coucher) hier soir ?

54 3. Je.......................(ne pas vouloir) te déranger !

55 3. Je n’ai pas voulu(ne pas vouloir) te déranger !

56 4. Elle................. (monter) l'escalier.

57 4. Elle a monté (monter) l'escalier.

58 5. Les enfants................. (se laver) les mains avant de manger ?

59 5. Les enfants se sont lavé(se laver) les mains avant de manger ?

60 Bon courage et Bonne continuation


ดาวน์โหลด ppt Le passé récent การใช้ : Le passé récent ใช้บอกเล่า หรือบรรยายเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงไป - Le train vient d' entrer en gare. Les passagers en descendent.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google