งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Une colombe est partie en voyage Autour du monde elle porte son message นกพิราบตัวหนึ่งได้ออก เดินทาง เพื่อนำข่าวของเธอ ไปรอบโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Une colombe est partie en voyage Autour du monde elle porte son message นกพิราบตัวหนึ่งได้ออก เดินทาง เพื่อนำข่าวของเธอ ไปรอบโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Une colombe est partie en voyage Autour du monde elle porte son message นกพิราบตัวหนึ่งได้ออก เดินทาง เพื่อนำข่าวของเธอ ไปรอบโลก

4 De paix, d'amour et d'amitie De paix, d'amour a partager เป็นข่าวแห่ง สันติภาพ ความรัก และมิตรภาพ เพื่อ แบ่งปัน

5 Et c'est sa jeunesse qui la fait voler ความหนุ่ม - สาวของ เธอทำให้เธอบินได้

6 Une colombe est partie en voyage Pour faire chanter partout sur son passage นกพิราบตัวหนึ่งได้ ออกเดินทาง เพื่อทำให้ทุกคนร้อง เพลง ในทุกแห่งที่ผ่านไป

7 La paix, l'amour et l'amitie La paix, l'amour, la verite ร้องถึงสันติภาพ ความรัก มิตรภาพ และความจริง

8 Quand elle ouvre ses ailes C'est pour la liberte เมื่อเธอกางปีก เป็นปีกแห่งเสรีภาพ

9 Elle vole elle cherche le soleil Elle reve de merveilles elle espere arriver เธอบินได้ เธอเข้าหาดวง อาทิตย์ เธอฝันเรื่อง มหัศจรรย์ เธอหวังที่จะไปให้ ถึง

10 Elle croit qu'il y a quelque part Un pays pour l'espoir et qu'elle pourra le voir จะต้องมีที่สักแห่งหนึ่งใน ประเทศหนึ่ง ของความหวัง และเธอจะ สามารถไปเห็นประเทศ นั้น

11 Une colombe est partie en voyage Autour du monde elle porte son message Une colombe est partie en voyage Autour du monde elle porte son message นกพิราบตัวหนึ่งได้ออก เดินทาง เธอนำข่าวของเธอไป รอบโลก

12 De paix, d'amour et d'amiti de paix, d'amour a partager et c'est sa jeunesse qui la fait voler ข่าวแห่งสันติภาพ ความรัก และมิตรภาพ ข่าวแห่งสันติภาพ ความรัก ที่ต้องแบ่งปัน และความหนุ่ม - สาวของ เธอทำให้เธอบินได้

13 Une colombe est partie en voyage Pour faire chanter partout sur son passage นกพิราบตัวหนึ่งได้ ออกเดินทาง เพื่อทำให้คนทุก คนร้องเพลง ในทุกแห่ง ที่เธอผ่านไป

14 La paix, l'amour et l'amitie La paix, l'amour la verite ร้องถึงสันติภาพ ความรัก มิตรภาพ และความจริง

15 Quand elle ouvre ses ailes C'est pour la liberte เมื่อเธอกางปีก ๆ ของเธอ กางเพื่อเสรีภาพ

16 Une colombe est partie en voyage Autour du monde elle porte son message นกพิราบได้ออก เดินทาง เพื่อนำข่าวของ เธอไปรอบโลก

17 De paix, d'amour et d'amitie de paix, d'amour a partager et c'est sa jeunesse qui la fait voler ข่าวแห่งสันติภาพ ความรัก และ มิตรภาพ สันติภาพ ความรักที่ต้องแบ่งปัน และความหนุ่ม - สาวของเธอทำให้ เธอบินได้

18 Et c'est sa jeunesse qui la fait voler ความหนุ่ม - สาวของเธอ ทำให้เธอบินได้

19 http://wacopps.centerblog.net/


ดาวน์โหลด ppt Une colombe est partie en voyage Autour du monde elle porte son message นกพิราบตัวหนึ่งได้ออก เดินทาง เพื่อนำข่าวของเธอ ไปรอบโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google