งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นกพิราบตัวหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นกพิราบตัวหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นกพิราบตัวหนึ่ง

2 นกพิราบตัวหนึ่งได้ออกเดินทาง เพื่อนำข่าวของเธอไปรอบโลก
Une colombe est partie en voyage Autour du monde elle porte son message

3 เป็นข่าวแห่งสันติภาพ ความรัก และมิตรภาพ เพื่อแบ่งปัน
De paix, d'amour et d'amitie De paix, d'amour a partager

4 ความหนุ่ม - สาวของเธอทำให้เธอบินได้
Et c'est sa jeunesse qui la fait voler

5 นกพิราบตัวหนึ่งได้ออกเดินทาง เพื่อทำให้ทุกคนร้องเพลง
ในทุกแห่งที่ผ่านไป Une colombe est partie en voyage Pour faire chanter partout sur son passage

6 ร้องถึงสันติภาพ ความรัก มิตรภาพ
และความจริง La paix, l'amour et l'amitie La paix, l'amour, la verite

7 เมื่อเธอกางปีก เป็นปีกแห่งเสรีภาพ
Quand elle ouvre ses ailes C'est pour la liberte

8 เธอฝันเรื่องมหัศจรรย์ เธอหวังที่จะไปให้ถึง
เธอบินได้ เธอเข้าหาดวงอาทิตย์ เธอฝันเรื่องมหัศจรรย์ เธอหวังที่จะไปให้ถึง Elle vole elle cherche le soleil Elle reve de merveilles elle espere arriver

9 จะต้องมีที่สักแห่งหนึ่งในประเทศหนึ่ง
ของความหวัง และเธอจะสามารถไปเห็นประเทศนั้น Elle croit qu'il y a quelque part Un pays pour l'espoir et qu'elle pourra le voir

10 นกพิราบตัวหนึ่งได้ออกเดินทาง เธอนำข่าวของเธอไปรอบโลก
Une colombe est partie en voyage Autour du monde elle porte son message Une colombe est partie en voyage Autour du monde elle porte son message

11 ข่าวแห่งสันติภาพ ความรัก และมิตรภาพ
De paix, d'amour et d'amiti de paix, d'amour a partager et c'est sa jeunesse qui la fait voler ข่าวแห่งสันติภาพ ความรัก และมิตรภาพ ข่าวแห่งสันติภาพ ความรัก ที่ต้องแบ่งปัน และความหนุ่ม - สาวของเธอทำให้เธอบินได้

12 นกพิราบตัวหนึ่งได้ออกเดินทาง เพื่อทำให้คนทุกคนร้องเพลง
ในทุกแห่งที่เธอผ่านไป Une colombe est partie en voyage Pour faire chanter partout sur son passage

13 ร้องถึงสันติภาพ ความรัก มิตรภาพ และความจริง
La paix, l'amour et l'amitie La paix, l'amour la verite

14 เมื่อเธอกางปีก ๆ ของเธอกางเพื่อเสรีภาพ
Quand elle ouvre ses ailes C'est pour la liberte

15 นกพิราบได้ออกเดินทาง เพื่อนำข่าวของเธอไปรอบโลก
Une colombe est partie en voyage Autour du monde elle porte son message นกพิราบได้ออกเดินทาง เพื่อนำข่าวของเธอไปรอบโลก

16 ข่าวแห่งสันติภาพ ความรัก และมิตรภาพ สันติภาพ ความรักที่ต้องแบ่งปัน
และความหนุ่ม - สาวของเธอทำให้เธอบินได้ De paix, d'amour et d'amitie de paix, d'amour a partager et c'est sa jeunesse qui la fait voler

17 ความหนุ่ม - สาวของเธอทำให้เธอบินได้
Et c'est sa jeunesse qui la fait voler

18 musique: Céline Dion (une colombe)
Images Cebarre musique: Céline Dion (une colombe)


ดาวน์โหลด ppt นกพิราบตัวหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google