งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Huguette présente Manuellement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Huguette présente Manuellement."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Huguette présente Manuellement

2 สันติภาพ บนแผ่นนดินโลก

3 ช่วยกันดูแลสันติภาพ

4 เราไม่ต้องการ สงครามอีกแล้ว
Nous ne voulons plus de guerre

5 เราไม่ต้องการเลือดอีกแล้ว
Nous ne voulons plus de sang

6 Halte aux armes nucléaires
...จงเลิก อาวุธ ปรมาณู Halte aux armes nucléaires

7 ...จงยุติการแข่งสู่หายนะ
Halte à la course au néant

8 Devant tous les peuples frères Qui s'en porteront garants
...ต่อหน้าประเทศทั้งหลาย ที่เป็นพี่น้องกัน ที่จะรับประกัน

9 Déclarons la paix sur terre Unilatéralement
ให้เราประกาศสันติภาพฝ่ายเดียว Déclarons la paix sur terre Unilatéralement

10 c'est l'esprit des Lumières Cette petite flamme
ความภูมิใจของฝรั่งเศส คือ จิตของแสงสว่าง เป็น เปลวไฟเล็ก ที่เป็นหัวใจของโลก La force de la France c'est l'esprit des Lumières Cette petite flamme au cœur du monde entier

11 ให้แสงสว่างแก่ประเทศ ที่เดือดและ......
ที่กำลังหาความยุติธรรม และ เสรีภาพ Qui éclaire toujours les peuples en colère En quête de justice et de la liberté

12 เราไม่ต้องการสงครามอีกแล้ว
Nous ne voulons plus de guerre

13 Nous ne voulons plus de sang
เราไม่ต้องการสงครามอีกแล้ว Nous ne voulons plus de sang

14 Halte aux armes nucléaires
ขอให้เลิก อาวุธ ปรมาณูเสียที Halte aux armes nucléaires

15 ...จงยุติการแข่งขันสู่หายนะ
Halte à la course au néant

16 Devant tous les peuples frères Qui s'en porteront garants
ต่อหน้าทุกประเทศพี่น้องกันที่จะรับประกัน Devant tous les peuples frères Qui s'en porteront garants

17 Déclarons la paix sur terre Unilatéralement
ให้เราประกาศสันติภาพฝ่ายเดียว Déclarons la paix sur terre Unilatéralement

18 atteint l'Universel Dans ce qu'ils ont écrit cherché sculpté ou peint
เขาสามารถถึงสิ่งที่เป็นสากลได้ ในผลงานประพันธ์ การแกะสลักหรือ...ภาพวาดของเขา Parce qu'ils ont un jour atteint l'Universel Dans ce qu'ils ont écrit cherché sculpté ou peint

19 c'est Cézanne et Ravel C'est Voltaire et Pasteur
พละกำลังของฝรั่งเศส คือ เซซันน์ ราเวล ปาสเตอร์ เวรเลน และ โรเดน La force de la France c'est Cézanne et Ravel C'est Voltaire et Pasteur c'est Verlaine et Rodin

20 เราไม่ต้องการสงครามอีกแล้ว
Nous ne voulons plus de guerre

21 Nous ne voulons plus de sang
เราไม่ต้องการเลือดอีกแล้ว

22 Halte aux armes nucléaires
จงเลิกอาวุธปรมาณู

23 จงยุติการแข่งขันสู่หายนะ
Halte à la course au néant

24 Devant tous les peuples frères Qui s'en porteront garants
ต่อหน้าประเทศทั้งหลาย ที่เป็นพี่น้องกัน ที่รับประกัน Devant tous les peuples frères Qui s'en porteront garants

25 Déclarons la paix sur terre Unilatéralement
ให้เราประกาศสันติภาพฝ่ายเดียว

26 Ronsard V. Hugo Lamartine Rimbaud Baudelaire พละกำลังของฝรั่งเศส อยู่ที่กวีของเธอ ผู้ซึ่งสร้างอนาคต อาศัยการดลใจของเขา La force de la France elle est dans ses poètes Qui taillent l'avenir au mois de mai des mots Musset

27 Jean Ferrat นำขี้เถ้าลงในตาของเขา หรือเชือดคอของเขา ท่านจะไม่ดัดแปลงการสร้างใหม่ ของเขา Couvrez leurs yeux de cendre tranchez leur gorge ouverte Vous n'étoufferez pas le chant du renouveau

28 เราไม่ต้องการสงครามอีกแล้ว
Nous ne voulons plus de guerre

29 เราไม่ต้องการเลือดอีกแล้ว
Nous ne voulons plus de sang

30 จงเลิกอาวุธปรมาณู Halte aux armes nucléaires

31 Halte à la course au néant
...จงยุติการแข่งขันสู่หายนะ Halte à la course au néant

32 Devant tous les peuples frères Qui s'en porteront garants
...ต่อหน้าประเทศทั้งหลาย ที่เป็นพี่น้องกัน ที่รับประกัน Devant tous les peuples frères Qui s'en porteront garants

33 Déclarons la paix sur terre Unilatéralement
ให้เราประกาศสันติภาพฝ่ายเดียว Déclarons la paix sur terre Unilatéralement

34 พละกำลังของฝรั่งเศสจะมีมาก เพราะยอมรับกันได้ ไม่ว่า...ที่ไหนและ...เมื่อใด
La force de la France elle sera immense Défiant à jamais et l'espace et le temps

35 reprendre ma romance Dans la réalité de la foule chantant
ในวันที่ฉันจะได้ยินคนร่วมร้องเพลงของฉันเป็นจำนวนมาก Le jour où j'entendrai reprendre ma romance Dans la réalité de la foule chantant

36 เราไม่ต้องการ สงครามอีกแล้ว
Nous ne voulons plus de guerre

37 Nous ne voulons plus de sang
เราไม่ต้องการเลือดอีกแล้ว Nous ne voulons plus de sang

38 Halte aux armes nucléaires
...จงเลิกอาวุธปรมาณู Halte aux armes nucléaires

39 ..จงยุติการแข่งสู่หายนะ
Halte à la course au néant

40 Devant tous les peuples frères Qui s'en porteront garants
...ต่อหน้าประเทศทั้งหลาย ที่เป็นพี่น้องกัน ที่รับประกัน Devant tous les peuples frères Qui s'en porteront garants

41 Déclarons la paix sur terre Unilatéralement
ให้เราประกาศสันติภาพฝ่ายเดียว Déclarons la paix sur terre Unilatéralement

42

43

44

45 Ambassadrice de la paix
Images : du net Chanson : Jean Ferrat แปลเป็นไทย :Victor Gil Munoz juillet 2006 Conception : Huguette Ambassadrice de la paix


ดาวน์โหลด ppt Huguette présente Manuellement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google