งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Manuellement ช่วยกัน ดูแลสันติภาพ Nous ne voulons plus de guerre เราไม่ต้องการ สงครามอีกแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Manuellement ช่วยกัน ดูแลสันติภาพ Nous ne voulons plus de guerre เราไม่ต้องการ สงครามอีกแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Manuellement

3

4 ช่วยกัน ดูแลสันติภาพ

5 Nous ne voulons plus de guerre เราไม่ต้องการ สงครามอีกแล้ว

6 Nous ne voulons plus de sang เราไม่ต้องการเลือดอีกแล้ว

7 Halte aux armes nucléaires... จง เลิก อาวุธ ปรม า ณู

8 Halte à la course au néant... จงยุ ติการแข่งสู่หายนะ

9 Devant tous les peuples frères Qui s'en porteront garants... ต่อหน้าประเทศทั้งหลาย ที่เป็นพี่น้องกัน ที่ จะ รับประกัน

10 Déclarons la paix sur terre Unilatéralement ให้เราประกาศสันติภาพฝ่ายเดียว

11 La force de la France c'est l'esprit des Lumières Cette petite flamme au cœur du monde entier ความภูมิใจของฝรั่งเศส คือ จิตของ แสงสว่าง เป็น เปลวไฟเล็ก ที่เป็น หัวใจของโลก

12 Qui éclaire toujours les peuples en colère En quête de justice et de la liberté ให้แสงสว่างแก่ประเทศ ที่เดือดและ...... ที่กำลังหาความยุติธรรม และ เสรีภาพ

13 Nous ne voulons plus de guerre เราไม่ต้องการสงครามอีกแล้ว

14 Nous ne voulons plus de sang

15 Halte aux armes nucléaires ขอให้เลิก อาวุธ ปรมาณูเสียที

16 Halte à la course au néant... จงยุติการแข่งขันสู่หายนะ

17 Devant tous les peuples frères Qui s'en porteront garants ต่อหน้าทุกประเทศพี่น้องกันที่จะ รับประกัน

18 Déclarons la paix sur terre Unilatéralement ให้เราประกาศสันติภาพฝ่ายเดียว

19 Parce qu'ils ont un jour atteint l'Universel Dans ce qu'ils ont écrit cherché sculpté ou peint เขาสามารถถึงสิ่งที่ เป็นสากลได้ ใน ผลงานประพันธ์ การแกะสลักหรือ... ภาพวาดของเขา

20 La force de la France c'est Cézanne et Ravel C'est Voltaire et Pasteur c'est Verlaine et Rodin พละกำลังของฝรั่งเศส คือ เซซันน์ รา เวล ปาสเตอร์ เวรเลน และ โรเดน

21 Nous ne voulons plus de guerre เราไม่ต้องการสงครามอีกแล้ว

22 Nous ne voulons plus de sang เราไม่ต้องการ เลือดอีกแล้ว

23 Halte aux armes nucléaires จงเลิกอาวุธ ปรมาณู

24 Halte à la course au néant จงยุติการแข่งขันสู่หายนะ

25 Devant tous les peuples frères Qui s'en porteront garants ต่อหน้าประเทศทั้งหลาย ที่เป็นพี่น้องกัน ที่รับประกัน

26 Déclarons la paix sur terre Unilatéralem ent ให้เราประกาศสันติภาพฝ่ายเดียว

27 V. HugoLamartineRimbaudBaudelaire Musset Ronsard La force de la France elle est dans ses poètes Qui taillent l'avenir au mois de mai des mots พละกำลังของฝรั่งเศส อยู่ที่กวีของเธอ ผู้ซึ่งสร้างอนาคต อาศัยการดลใจของเขา

28 Jean Ferrat Couvrez leurs yeux de cendre tranchez leur gorge ouverte Vous n'étoufferez pas le chant du renouveau นำขี้เถ้าลงในตาของเขา หรือเชือดคอของเขา ท่าน จะไม่ดัดแปลงการ สร้างใหม่ ของเขา

29 Nous ne voulons plus de guerre เราไม่ต้องการสงครามอีกแล้ว

30 Nous ne voulons plus de sang เราไม่ต้องการเลือดอีกแล้ว

31 Halte aux armes nucléaires จงเลิกอาวุธปรมาณู

32 Halte à la course au néant... จงยุติการแข่งขันสู่หายนะ

33 Devant tous les peuples frères Qui s'en porteront garants... ต่อหน้าประเทศทั้งหลาย ที่เป็นพี่น้องกัน ที่รับประกัน

34 Déclarons la paix sur terre Unilatéralement ให้เราประกาศสันติภาพฝ่ายเดียว

35 La force de la France elle sera immense Défiant à jamais et l'espace et le temps พละกำลังของฝรั่งเศส จะมีมาก เพราะยอมรับ กันได้ ไม่ว่า... ที่ไหนและ... เมื่อใด

36 Le jour où j'entendrai reprendre ma romance Dans la réalité de la foule chantant ในวันที่ฉันจะได้ ยินคนร่วมร้อง เพลงของฉันเป็น จำนวนมาก

37 Nous ne voulons plus de guerre เราไม่ต้องการ สงครามอีกแล้ว

38 Nous ne voulons plus de sang เราไม่ต้องการเลือดอีกแล้ว

39 Halte aux armes nucléaires... จงเลิกอาวุธปรมาณู

40 Halte à la course au néant.. จงยุติการแข่งสู่หายนะ

41 Devant tous les peuples frères Qui s'en porteront garants... ต่อหน้าประเทศทั้งหลาย ที่เป็นพี่น้องกัน ที่รับประกัน

42 Déclarons la paix sur terre Unilatéralement ให้เราประกาศสันติภาพฝ่ายเดียว

43

44

45

46 Images : du net Chanson : Jean Ferrat แปลเป็นไทย :Victor Gil Munoz juillet 2006 Conception : Huguette Ambassadrice de la paix http://www.ppshuguette.com Huguette32@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt Manuellement ช่วยกัน ดูแลสันติภาพ Nous ne voulons plus de guerre เราไม่ต้องการ สงครามอีกแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google