งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ ” โดย คุณสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ ” โดย คุณสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ ” โดย คุณสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ดำเนินการ ฯลฯ ผู้ประกอบการมีความเชี่ยวชาญ

3 “ ท่านเหนื่อยพอหรือยังกับการที่ต้องคอยเป็น กังวล ” “ ความกังวลทำให้สิ้นเปลืองเวลาในการประกอบ ธุรกิจใช่หรือไม่ ” “ ความกังวลบั่นทอนความสามารถในการทำธุรกิจ ของท่านใช่หรือไม่ ” “ ท่านจะประกอบธุรกิจได้สนุกขึ้นหรือไม่ … ถ้า หมดกังวล ” “ ทำอย่างไรถึงจะหมดกังวล ”

4 กังวลใจกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กังวลใจในการประมาณการต้นทุนสินค้า ต้นทุนการผลิต กังวลว่าจะขายสินค้าไม่ได้ กังวลใจในคุณภาพการผลิตไม่ได้ตามที่ ลูกค้าต้องการ แม้จะขายสินค้าได้..… แต่กังวลว่าจะไม่ได้ ราคาตามที่ต้องการ แม้จะขายสินค้าได้ตามราคาที่ต้องการ.... แต่อัตราแลกเปลี่ยนกลับทำให้ผลกำไรไม่ เป็นไปตามที่คาดไว้ ความกังวลใจต่างๆ ของผู้ประกอบการส่งออก

5 “ ความเสียหายอันเนื่องมาจาก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งขาดการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ” ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง

6 How ? ทำธุรกรรมด้านการซื้อ - ขาย อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

7 When? ณ วันตัดสินใจรับคำสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

8 คุณมีเครื่องมือสำหรับช่วยติดตามดูแลความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในการดำเนินธุรกิจหรือไม่ ? “ ตารางคำนวณฐานะความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน ” Forex Risk Position Forex Risk Position

9 เป็นตารางที่มีไว้เพื่อช่วยผู้บริหาร ควบคุม ดูแล และติดตาม ฐานะความเสี่ยงที่เกิดจากอัตรา แลกเปลี่ยนในแต่ละวันของการประกอบธุรกิจ สร้างขึ้นจากแนวคิดในการสะท้อนถึงกิจกรรมที่ เกิดขึ้นในธุรกิจ กับวิธีการลงบันทึกรับรู้ ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละ กิจกรรม ความสามารถในการรู้ถึงผลกระทบของอัตรา แลกเปลี่ยนในแต่ละกิจกรรมของธุรกิจทำให้ ผู้บริหารสามารถวางแผนหรือตัดสินใจเลือกใช้ เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น ตารางคำนวณฐานะความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Forex Risk Position)

10 ติดต่อรับ CD “Forex Risk Position” ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ 0-2271-2929

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt “ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ ” โดย คุณสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google