งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ ” โดย คุณสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ ” โดย คุณสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ ” โดย คุณสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ดำเนินการ ฯลฯ ผู้ประกอบการมีความเชี่ยวชาญ

3 “ ท่านเหนื่อยพอหรือยังกับการที่ต้องคอยเป็น กังวล ” “ ความกังวลทำให้สิ้นเปลืองเวลาในการประกอบ ธุรกิจใช่หรือไม่ ” “ ความกังวลบั่นทอนความสามารถในการทำธุรกิจ ของท่านใช่หรือไม่ ” “ ท่านจะประกอบธุรกิจได้สนุกขึ้นหรือไม่ … ถ้า หมดกังวล ” “ ทำอย่างไรถึงจะหมดกังวล ”

4 กังวลใจกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กังวลใจในการประมาณการต้นทุนสินค้า ต้นทุนการผลิต กังวลว่าจะขายสินค้าไม่ได้ กังวลใจในคุณภาพการผลิตไม่ได้ตามที่ ลูกค้าต้องการ แม้จะขายสินค้าได้..… แต่กังวลว่าจะไม่ได้ ราคาตามที่ต้องการ แม้จะขายสินค้าได้ตามราคาที่ต้องการ.... แต่อัตราแลกเปลี่ยนกลับทำให้ผลกำไรไม่ เป็นไปตามที่คาดไว้ ความกังวลใจต่างๆ ของผู้ประกอบการส่งออก

5 “ ความเสียหายอันเนื่องมาจาก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งขาดการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ” ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง

6 How ? ทำธุรกรรมด้านการซื้อ - ขาย อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

7 When? ณ วันตัดสินใจรับคำสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

8 คุณมีเครื่องมือสำหรับช่วยติดตามดูแลความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในการดำเนินธุรกิจหรือไม่ ? “ ตารางคำนวณฐานะความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน ” Forex Risk Position Forex Risk Position

9 เป็นตารางที่มีไว้เพื่อช่วยผู้บริหาร ควบคุม ดูแล และติดตาม ฐานะความเสี่ยงที่เกิดจากอัตรา แลกเปลี่ยนในแต่ละวันของการประกอบธุรกิจ สร้างขึ้นจากแนวคิดในการสะท้อนถึงกิจกรรมที่ เกิดขึ้นในธุรกิจ กับวิธีการลงบันทึกรับรู้ ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละ กิจกรรม ความสามารถในการรู้ถึงผลกระทบของอัตรา แลกเปลี่ยนในแต่ละกิจกรรมของธุรกิจทำให้ ผู้บริหารสามารถวางแผนหรือตัดสินใจเลือกใช้ เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น ตารางคำนวณฐานะความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Forex Risk Position)

10 ติดต่อรับ CD “Forex Risk Position” ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt “ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ ” โดย คุณสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google