งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

25 Quotes that provoke people from around the world.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "25 Quotes that provoke people from around the world."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 25 Quotes that provoke people from around the world.

2

3 บางครั้ง คนเรา ก็ต้องลบลืม คนบางคนใน อดีต เพราะเหตุผล ง่ายๆ เหตุผล เดียว นั่นคือ.. ใครคนนั้นจะ ได้ ไม่อยู่ใน อนาคต ของเรา

4 การเป็นโสดไม่ได้ หมายความว่าคุณ อ่อนแอ แต่มัน หมายความว่าคุณ เข้มแข็งพอที่จะ รอในสิ่งที่คุณ คู่ควรต่างหาก

5 ลองคิดดู ว่ามันยากแค่ไหน ที่จะเปลี่ยนตัวเราเอง แล้วคุณจะรู้ว่า มันมีโอกาสน้อยแค่ไหน ที่จะเปลี่ยนคนอื่น

6 ชีวิตวัยเรียน และชีวิตจริง แตกต่างกัน ตรงที่.. ชีวิตวัยเรียน เราได้รับการ สอนบทเรียน ก่อนทำ แบบทดสอบ แต่ในชีวิตจริง นั้น เราจะได้ทำ แบบทดสอบที่ จะสอนบทเรียน ให้กับเรา

7 โลกใบนี้จะ ไม่พินาศด้วย น้ำมือของคน ชั่ว แต่มันจะ พังพินาศ ด้วยน้ำมือ ของคนที่ได้ แต่มอง แต่ ไม่คิดจะทำ อะไรเลย ต่างหาก

8

9 ถ้าคุณไม่ชอบ อะไร ขอให้เปลี่ยนมัน ถ้าคุณเปลี่ยน มันไม่ได้ ขอให้ เปลี่ยนทัศนคติ ของคุณเอง

10 คุณเลือก ได้ที่จะมี ชีวิตอย่าง ที่หัวใจ ต้องการ

11 อย่าเบื่อหน่าย กับการทำสิ่ง เล็ก ๆ เพื่อคน อื่น เพราะ บางครั้งสิ่ง เล็ก ๆ นั้น อาจกลายเป็น สิ่งยิ่งใหญ่ใน หัวใจของคน เหล่านั้น

12 เป็นในสิ่งที่คุณ เป็น และพูดในสิ่งที่ คุณรู้สึก เพราะ คนที่สำคัญกับ ชีวิตคุณจะไม่ใส่ ใจมัน ส่วนคน ที่ใส่ใจมันคือคน ที่ไม่สำคัญกับ ชีวิตคุณ

13 บอกฉัน ฉันจะ ลืม สอนฉัน ฉันจะจำ แต่ถ้าให้ฉันได้ ทำ ฉันจะเรียนรู้

14 พระเจ้ามักจะพรากคนออกจากชีวิต เพื่อปกป้องคุณ จงคิดก่อนที่จะวิ่งตาม พวกเขา

15 ความหยาบ คาย คือ การ พยายามทำเป็น เข้มแข็งที่คน อ่อนแอ มักจะทำ

16 ไม่มีอะไร ที่คงทนถาวรเลย สักอย่าง ในโลกที่โหดร้าย แม้กระทั่งความ ทุกข์ ของชีวิต

17 มีแค่คน ไม่กี่คน เท่านั้นที่เข้า มา ในชีวิตคุณ เหมือนเป็น พรจาก สวรรค์ ส่วน คนอื่น ๆ นั้น เข้ามา เพื่อให้ บทเรียน

18 จงระวังความคิด เพราะความคิดจะ กลายเป็นคำพูด จงระวังคำพูด เพราะคำพูดจะกลายเป็น การกระทำ จงระวังการกระทำ เพราะการกระทำจะ กลายเป็นนิสัย จงระวังนิสัย เพราะนิสัยจะกลายเป็น บุคลิก จงระวังบุคลิก เพราะบุคลิกจะกลายเป็น ชะตากรรม

19 อย่าได้ครอง ของใช้ ที่ไม่มี ประโยชน์ และไม่สวย

20 ความรู้สึก คนเรา มันเหมือน คลื่น เราไม่อาจ หยุดมัน ไม่ให้ซัดมาได้ แต่เรา สามารถเลือก วิธีที่จะโต้คลื่น ได้

21 ขอให้ดวงอาทิตย์ ทำให้คุณมีพลังใน ตอนกลางวัน ขอให้ดวงจันทร์ ทำให้คุณได้ฟื้นฟู ร่างกาย ในตอนกลางคืน ขอให้สายฝน ชะล้างความกังวล ที่มีออกไปหมด ขอให้สายลม ช่วยพัดพาความ เข้มแข็ง มาสู่ชีวิตและ ขอให้คุณค่อย ๆ ย่าง ก้าว ไปบนโลกแล้วรับรู้ถึง ความสวยงาม ของชีวิตในทุก ๆ วัน

22 การสร้างเด็กที่ เข้มแข็งสักคน ง่ายกว่าการทำให้ ผู้ชายสิ้นหวัง กลับมาเข้มแข็งได้ ดังเดิม

23 อย่าแต่งงานกับผู้ชายคนไหน จนกว่าจะแน่ใจว่าคุณ จะรู้สึกภูมิใจถ้าวันหนึ่งมีลูกชายเป็น เหมือนเขา

24 ได้โปรดรักฉัน เมื่อฉันควรค่ากับ ความรัก เพราะ เวลานั้น คือเวลาที่ ฉันต้องการมัน อย่างแท้จริง

25 ความฉลาด ไม่ได้ มีความหมาย อะไร มากไปกว่า ความเจ็บปวด ที่ได้รับการ เยียวยาแล้ว

26 ขอเวลา 1 นาที ยืนตรงนี้เงียบ ๆ แล้วมองไปบน ฟ้า ลองคิดดูสิว่า ชีวิตมันวิเศษ แค่ไหน


ดาวน์โหลด ppt 25 Quotes that provoke people from around the world.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google