งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกกลุ่ม นายจตุพร ร้องเสียง เลขที่ 5 นายณัฐวัฒน์ เทพวรรณ์ เลขที่ 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกกลุ่ม นายจตุพร ร้องเสียง เลขที่ 5 นายณัฐวัฒน์ เทพวรรณ์ เลขที่ 8"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกกลุ่ม นายจตุพร ร้องเสียง เลขที่ 5 นายณัฐวัฒน์ เทพวรรณ์ เลขที่ 8
นายจตุพร ร้องเสียง เลขที่ 5 นายณัฐวัฒน์ เทพวรรณ์ เลขที่ 8 นายพชร ขันสุภา เลขที่ 16 นายวรัชนนท์ สิงสาทร เลขที่ 22 นางสาวสุชานันท์ ปันติ เลขที่ 28

2 FreeMind

3 โปรแกรม FreeMind เป็นโปรแกรมสาหรับสร้าง Mind Map ที่ใช้สาหรับการจัดการ และ บริหารความคิดของสมองให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน เสมือนเป็นเส้น ใยที่โยงกันไปมาอย่างมีทิศทางจากความคิดหนึ่งไปสู่ความคิดหนึ่ง

4 แหล่งที่มาของโปรแกรม FreeMind
เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนภาษาจาวา (Java) เพราะภาษาจาวามีความ ยืดหยุ่นสูง รองรับการทางานบนระบบปฏิบัติการได้หลากหลายอาทิเช่น Windows, Mac OS และ LINUX ดังนั้น จึงต้องดาวน์โหลดตัวแปลภาษาจาวามาติดตั้งก่อน จึงจะสามารถทาการติดตั้ง FreeMind และใช้งาน FreeMind ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

5 การติดตั้งโปรแกรม FreeMind
การใช้งานโปรแกรม FreeMind จะต้องทางานควบคู่ไปกับ Java Runtime Environment (JRE) ซึ่งไฟล์ที่แนะนาให้ดาวน์โหลดไปติดตั้งนี้ จะมีตัวติดตั้ง Java Runtime Environment (JRE) อยู่ด้วยแล้ว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม FreeMind ได้จาก

6

7 เริ่มต้นการวาด mind map 1
เริ่มต้นการวาด mind map 1. คลิกปุ่ม File >New เพื่อสร้าง mind map ใหม่ 2. แก้ไขข้อความของโหนดได้โดยการคลิกลงไปบนรายชื่อ New Mindmap แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป 3. หากต้องการใส่ชื่อหัวข้อแบบสองบรรทัดก็ให้คลิกขวาลงไปบนโหนด เลือก Edit Long Node

8 การใส่สีข้อความ สีพื้นหลัง และสีของเส้นโยง 1
การใส่สีข้อความ สีพื้นหลัง และสีของเส้นโยง 1. หากต้องการเพิ่มฟอนต์ให้เป็นตัวหนา ให้คลิกเมาส์ขวาที่โหนด แล้วเลือก Format > Bold 2. ใส่สีให้กับหัวข้อใน Node ด้วยการคลิกเมาส์ขวาที่โหนด แล้วเลือก Format > Node Color 3. การเปลี่ยนสีพื้นหลังของโหนด ด้วยการคลิกเมาส์ขวาที่โหนด แล้วเลือก Format > Node Blackground Color 4. การเปลี่ยนสีของเส้นโยง ด้วยคลิกเมาส์ขวาที่โหนด แล้วเลือก Format > Edge Color

9

10 การเพิ่มกิ่งก้านให้กับ Node ถ้าต้องการสร้างโหนดก้านก็ให้ไปคลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการสร้าง แล้ว เลือก New Child Node จะแสดงโหนดลูกปรากฏขึ้น ให้พิมพ์ชื่อลงไป หากต้องการจะลบโหนดที่ไม่ได้ใช้งาน ให้คลิกเมาส์ขวา เลือกโหนดที่ ต้องการลบ แล้วเลือก Remove Node

11 สร้างโหนดย่อยซ้อนโหนดลูก 1
สร้างโหนดย่อยซ้อนโหนดลูก 1. คลิกเมาส์ขวาเลือกโหนดที่ต้องการสร้างต่อไป แล้วเลือก New Child node แล้วพิมพ์ชื่อโหนดลงไป 2. สร้างกิ่งก้านหรือโหนดลูกเพิ่มขึ้นอีก โดยคลิกเมาส์ขวาเลือกโหนด แล้ว เลือกรายการ New Child node พิมพ์ชื่อโหนดลงไป เสร็จแล้วกดแป้น Enter

12 การเน้นความโดดเด่นให้โหนด 1
การเน้นความโดดเด่นให้โหนด 1. คลิกเมาส์ขวาเลือกโหนดที่ต้องการความ โดดเด่น 2. เลือก Insert > Cloud 3. กลุ่มของโหนดที่เลือกจะถูกใส่พื้นด้านล่างคล้าย ก้อนเมฆ

13 การแทรกไอคอน 1. คลิกเมาส์ขวาเลือกโหนกที่ต้องการแทรกไอคอน 2
การแทรกไอคอน 1. คลิกเมาส์ขวาเลือกโหนกที่ต้องการแทรกไอคอน 2. แล้วเลือก Icons > Happy 3. จะได้ไอคอนปรากฏหน้ารายการโหนด

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกกลุ่ม นายจตุพร ร้องเสียง เลขที่ 5 นายณัฐวัฒน์ เทพวรรณ์ เลขที่ 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google