งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ การจัดเก็บ หนังสือราชการ. สรุปผลงานโดยย่อ ปี ๒๕๔๙ ได้เริ่มมีการพัฒนาระบบการ จัดเก็บหนังสือราชการ โดยนำโปรแกรมการ ลงรับหนังสือเข้ามาใช้ เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ การจัดเก็บ หนังสือราชการ. สรุปผลงานโดยย่อ ปี ๒๕๔๙ ได้เริ่มมีการพัฒนาระบบการ จัดเก็บหนังสือราชการ โดยนำโปรแกรมการ ลงรับหนังสือเข้ามาใช้ เป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ การจัดเก็บ หนังสือราชการ

2 สรุปผลงานโดยย่อ ปี ๒๕๔๙ ได้เริ่มมีการพัฒนาระบบการ จัดเก็บหนังสือราชการ โดยนำโปรแกรมการ ลงรับหนังสือเข้ามาใช้ เป้าหมาย เพื่อให้มีหนังสือราชการสูญหายน้อยลง เพื่อให้สามารถค้นหาหนังสือราชการได้ อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการจัดเก็บหนังสือผิดแฟ้ม

3 ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ จากการติดตามผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ พบว่ามีการค้นหาหนังสือราชการที่ล่าช้า สาเหตุมาจากไม่ได้มีการลงรหัส หมวด หมู่ ของหนังสือที่จัดเก็บในโปรแกรมการลงรับ หนังสือ

4 การวัดผลและผลการ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินปี ๒๕๕๑ - ๑๕๕๓ ๑. จำนวนครั้งที่ค้นหาหนังสือ ล่าช้า

5 การวัดผลและผลการ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินปี ๒๕๕๑ - ๑๕๕๓ ๒. จำนวนครั้งที่หนังสือ สูญหาย

6 การวัดผลและผลการ เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินปี ๒๕๕๑ - ๑๕๕๓ ๓. จำนวนครั้งที่จัดเก็บ หนังสือผิดแฟ้ม / ผิด หมวด

7 ขอบคุณจากใจ งานธุรการค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ การจัดเก็บ หนังสือราชการ. สรุปผลงานโดยย่อ ปี ๒๕๔๙ ได้เริ่มมีการพัฒนาระบบการ จัดเก็บหนังสือราชการ โดยนำโปรแกรมการ ลงรับหนังสือเข้ามาใช้ เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google