งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

2 สัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้เขียนผังงาน

3 สัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงาน
ชื่อที่เรียก ความหมาย เทอร์มินัล (Terminator) จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของการทำงาน ลูกศรแสดงลำดับการทำงาน(Flow line/Direction) เส้นแสดงทิศทางการทำงาน ต้องมีหัวลูกศรเดียวเท่านั้น การประมวลผล (Process) การปฏิบัติงาน / ประมวลผล หรือกำหนดค่าข้อมูลให้กับตัวแปร การรับเข้าหรือแสดงผล(Input/Output) รับ/แสดงผลข้อมูล ในกรณีที่ไม่ระบุอุปกรณ์ เช่นจากคีย์บอร์ด หรือแฟ้มข้อมูล หรือแสดงข้อมูลทางจอภาพเครื่องพิมพ์ หรือแฟ้มข้อมูลก็ได้

4 สัญลักษณ์ ชื่อที่เรียก ความหมาย
การนำข้อมูลเข้าด้วยคีย์บอร์ด (Keyboard) รับ/อ่านข้อมูลที่รับเข้ามาจากคีย์บอร์ด การแสดงผล (Monitor) แสดงรายละเอียดข้อมูล หรือผลลัพธ์ทางจอภาพ เอกสารหรือสิ่งพิมพ์(Printer) แสดงรายละเอียดข้อมูล หรือผลลัพธ์ทางเครื่องพิมพ์ การตัดสินใจ (Decision) การเปรียบเทียบเพื่อให้ตัดสินใจเลือก โดยจะมีเส้นออกจากสัญลักษณ์นี้เพื่อขี้ทิศทางไปยังการทำงานตามเงื่อนไขที่เป็นจริง และเส้นที่ชี้ไปยังการทำงานตามเงื่อนไขที่เป็นเท็จ

5 สัญลักษณ์ ชื่อที่เรียก ความหมาย
จุดต่อเนื่องภายในหน้าเดียวกัน (In-Paper Connector) จุดเชื่อมต่อ ภายในหน้าเดียวกัน จุดเชื่อมต่อไปยังหน้าอื่น (Between-page connector) กระบวนการที่ทำโดยคน


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google