งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม. สัญลักษณ์ มาตรฐานที่ใช้ เขียนผังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม. สัญลักษณ์ มาตรฐานที่ใช้ เขียนผังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

2 สัญลักษณ์ มาตรฐานที่ใช้ เขียนผังงาน

3 สัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงาน สัญลักษณ์ชื่อที่เรียกความหมาย เทอร์มินัล (Terminator) จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด ของการทำงาน ลูกศรแสดงลำดับ การทำงาน (Flow line/Direction) เส้นแสดงทิศทางการ ทำงาน ต้องมีหัวลูกศร เดียวเท่านั้น การประมวลผล (Process) การปฏิบัติงาน / ประมวลผล หรือ กำหนดค่าข้อมูลให้กับตัว แปร การรับเข้าหรือ แสดงผล (Input/Output) รับ / แสดงผลข้อมูล ใน กรณีที่ไม่ระบุอุปกรณ์ เช่นจากคีย์บอร์ด หรือ แฟ้มข้อมูล หรือแสดง ข้อมูลทางจอภาพ เครื่องพิมพ์ หรือ แฟ้มข้อมูลก็ได้

4 สัญลักษณ์ชื่อที่เรียกความหมาย การนำข้อมูล เข้าด้วย คีย์บอร์ด (Keyboard) รับ / อ่านข้อมูลที่รับเข้ามาจาก คีย์บอร์ด การแสดงผล (Monitor) แสดงรายละเอียดข้อมูล หรือ ผลลัพธ์ทางจอภาพ เอกสารหรือ สิ่งพิมพ์ (Printer) แสดงรายละเอียดข้อมูล หรือ ผลลัพธ์ทางเครื่องพิมพ์ การตัดสินใจ (Decision) การเปรียบเทียบเพื่อให้ตัดสินใจ เลือก โดยจะมีเส้นออกจาก สัญลักษณ์นี้เพื่อขี้ทิศทางไปยัง การทำงานตามเงื่อนไขที่เป็นจริง และเส้นที่ชี้ไปยังการทำงานตาม เงื่อนไขที่เป็นเท็จ

5 สัญลักษณ์ชื่อที่เรียกความหมาย จุดต่อเนื่อง ภายในหน้า เดียวกัน (In- Paper Connector) จุดเชื่อมต่อ ภายในหน้าเดียวกัน จุดเชื่อมต่อไป ยังหน้าอื่น (Between- page connector) จุดเชื่อมต่อไปยังหน้าอื่น กระบวนการที่ ทำโดยคน


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม. สัญลักษณ์ มาตรฐานที่ใช้ เขียนผังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google