งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การผลิตผลไม้ จังหวัดระนอง ปี 2552 การผลิต พื้นที่ฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ตและกระบี่ สภาพอากาศอำนวยในการ ออกดอกของไม้ผลแต่ล่าช้ากว่าปีที่แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การผลิตผลไม้ จังหวัดระนอง ปี 2552 การผลิต พื้นที่ฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ตและกระบี่ สภาพอากาศอำนวยในการ ออกดอกของไม้ผลแต่ล่าช้ากว่าปีที่แล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การผลิตผลไม้ จังหวัดระนอง ปี 2552 การผลิต พื้นที่ฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ตและกระบี่ สภาพอากาศอำนวยในการ ออกดอกของไม้ผลแต่ล่าช้ากว่าปีที่แล้ว ในช่วงนี้อยู่ในระยะผลอ่อนกำลังเจริญเติบโต เป็นส่วนใหญ่ คาดว่าฝนมาเร็วและปริมาณไม่ มากจนเกินไปคงจะทำให้อัตราการติดผล เพิ่มขึ้น สถานการณ์การผลิตผลไม้ จังหวัดระนอง ปี 2552 การผลิต พื้นที่ฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ตและกระบี่ สภาพอากาศอำนวยในการ ออกดอกของไม้ผลแต่ล่าช้ากว่าปีที่แล้ว ในช่วงนี้อยู่ในระยะผลอ่อนกำลังเจริญเติบโต เป็นส่วนใหญ่ คาดว่าฝนมาเร็วและปริมาณไม่ มากจนเกินไปคงจะทำให้อัตราการติดผล เพิ่มขึ้น

2 สภาพการออกดอกและติดผล

3

4 เนื้อที่ให้ผล ผลผลิตไม้ผลจังหวัด ระนอง ปี 2552 35,379 ไร่ ลอง กอง 22.1 9% 22.1 9% 7,84 9 7,84 9 ทุเรีย น 25.0 7% 25.0 7% 8,87 0 มังคุ ด 41.6 9% 41.6 9% 14,7 50 เงาะ 11.0 5% 11.0 5% 3,91 0

5 ผลผลิตไม้ผลจังหวัดระนอง ปี 2552 28,198 ตัน ลองก อง 18.5 9% 18.5 9% 5,24 3 5,24 3 ทุเรีย น 28.7 2% 28.7 2% 8,09 8 มังคุ ด 43.7 3% 43.7 3% 12,3 31 เงาะ 8.9 6% 8.9 6% 2,5 26

6 ระยะการเจริญเติบโตของผลไม้ เศรษฐกิจภาคใต้ ชนิ ด ฝั่ ง ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. เงาะ ตก ออ ก ทุเรีย น ตก ออ ก มังคุ ด ตก ออ ก ลอง กอง ตก ออ ก ระยะดอกระยะ ผล ระยะเก็บเกี่ยวระยะบำรุงต้น ระยะพักตัว

7 ระยะเวลาออกดอกถึงเก็บเกี่ยวผลไม้ เศรษฐกิจภาคใต้ ชื่อพืชเริ่มออกดอก - ดอกบาน ดอกบาน - เก็บ เกี่ยว รวม เงาะ * 10 - 12 วัน 1 25 - 30 วัน 2 90 - 120 วัน (16 - 17 สัปดาห์ ) 150 วัน ทุเรียน 55 - 60 วัน 100 - 130 วัน 190 วัน มังคุด 30 วัน 77 - 84 วัน 114 วัน ลองก อง * 60 วัน 1 28 - 35 วัน 2 (4-5 สัปดาห์ ) 84 - 91 วัน (12 - 13 สัปดาห์ ) 126 วัน 1 = นับจากดอกแรกบาน 2 = นับจากดอกแรกบาน - ดอกสุดท้ายบาน

8 การดูแลไม้ผลในระยะติดผลอ่อน ทุเรียน – หลังดอกบาน 5-6 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ย 13- 13-21 อัตรา 2-3 กก./ ต้น – ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ หนอนเจาะผล เจาะเมล็ด เพลี้ยแป้งและโรคผลเน่า – ให้น้ำสม่ำเสมอป้องกันการแตกใบอ่อน เต่าเผาเนื้อแกน – หลังดอกบาน 10-11 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ย 0- 0-50 อัตรา 2-3 กก./ ต้น เพิ่มคุณภาพ เนื้อ – โยงกิ่งป้องกันการฉีกหักจากน้ำหนัก ผล

9 การดูแลไม้ผลในระยะติดผลอ่อน มังคุด – ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟตั้งแต่ระยะชักนำการ ออกดอกและผลอ่อนหลังดอกบาน 2 สัปดาห์ – ควบคุมการติดผลไม่ให้เกิน 50 % ของ ปลายยอด – ให้น้ำปริมาณเมื่อออกดอก 15 % ให้ยอด แตกใบอ่อน – ติดผลเกิน 50 %. ใส่ปุ๋ย 2 เท่า ให้น้ำตาม – ใส่ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 2-3 กก./ ต้น – ให้น้ำสม่ำเสมอ

10 การดูแลไม้ผลในระยะติดผลอ่อน ลองกอง – ตาดอกยาว 1-2 ซ. ม. ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 2 กก./ ต้น – พ่นจิบเบอเรลลิน 20 % 5 กรัม / น้ำ 20 ลิตร หรือ 2 % 50 cc/ น้ำ 20 ลิตร ยืดช่อดอก – ตัดแต่งช่อดอกยาว 5-10 ซม. เว้นระยะ 10-15 ซม./1 ช่อ – ให้น้ำสม่ำเสมอ – ตัดแต่งช่อผล ตัดปลายช่อที่ไม่บานหรือขนาด เล็กทิ้ง – พ่นจิบเบอเรลลิน 1-2 ครั้ง (1) พ่นช่อดอกเริ่ม ติดผลลดผลร่วง (2) ถัดไป 3-4 สัปดาห์เพื่อขยายผล

11 การดูแลไม้ผลในระยะติดผลอ่อน เงาะ – ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ราแป้งและโรคช่อ ดอกแห้ง – ตัดแต่งช่อผลเมื่อผลเงาะอายุ 3-4 สัปดาห์ 10 ผล / ช่อ – ใส่ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 2-3 กก./ ต้น – ให้น้ำสม่ำเสมอ – ป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง ราแป้ง หนอนเจาะ ขั้วผลและแมลงวันผลไม้

12

13


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การผลิตผลไม้ จังหวัดระนอง ปี 2552 การผลิต พื้นที่ฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ตและกระบี่ สภาพอากาศอำนวยในการ ออกดอกของไม้ผลแต่ล่าช้ากว่าปีที่แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google