งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การผลิตผลไม้จังหวัดระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การผลิตผลไม้จังหวัดระนอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การผลิตผลไม้จังหวัดระนอง
ปี 2552 การผลิต พื้นที่ฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ตและกระบี่ สภาพอากาศอำนวยในการออกดอกของไม้ผลแต่ล่าช้ากว่าปีที่แล้ว ในช่วงนี้อยู่ในระยะผลอ่อนกำลังเจริญเติบโตเป็นส่วนใหญ่ คาดว่าฝนมาเร็วและปริมาณไม่มากจนเกินไปคงจะทำให้อัตราการติดผลเพิ่มขึ้น

2 สภาพการออกดอกและติดผล

3 สภาพการออกดอกและติดผล

4 เนื้อที่ให้ผล ผลผลิตไม้ผลจังหวัดระนอง ปี 2552 35,379 ไร่
เงาะ 11.05% 3,910 ลองกอง 22.19% 7,849 ทุเรียน 25.07% 8,870 มังคุด 41.69% 14,750

5 ผลผลิตไม้ผลจังหวัดระนอง ปี 2552
28,198 ตัน เงาะ 8.96% 2,526 ลองกอง 18.59% 5,243 ทุเรียน 28.72% 8,098 มังคุด 43.73% 12,331

6 ระยะการเจริญเติบโตของผลไม้เศรษฐกิจภาคใต้
ชนิด ฝั่ง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เงาะ ตก ออก ทุเรียน มังคุด ลองกอง ระยะพักตัว ระยะดอก ระยะผล ระยะเก็บเกี่ยว ระยะบำรุงต้น

7 ระยะเวลาออกดอกถึงเก็บเกี่ยวผลไม้เศรษฐกิจภาคใต้
ชื่อพืช เริ่มออกดอก-ดอกบาน ดอกบาน-เก็บเกี่ยว รวม เงาะ* วัน1 วัน2 วัน ( สัปดาห์) 150 วัน ทุเรียน วัน วัน 190 วัน มังคุด 30 วัน วัน 114 วัน ลองกอง* 60 วัน1 วัน2 (4-5 สัปดาห์) วัน ( สัปดาห์) 126 วัน 1 = นับจากดอกแรกบาน 2 = นับจากดอกแรกบาน - ดอกสุดท้ายบาน

8 การดูแลไม้ผลในระยะติดผลอ่อน
ทุเรียน หลังดอกบาน 5-6 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ย อัตรา 2-3 กก./ต้น ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ หนอนเจาะผล เจาะเมล็ด เพลี้ยแป้งและโรคผลเน่า ให้น้ำสม่ำเสมอป้องกันการแตกใบอ่อน เต่าเผาเนื้อแกน หลังดอกบาน สัปดาห์ ใส่ปุ๋ย อัตรา 2-3 กก./ต้น เพิ่มคุณภาพเนื้อ โยงกิ่งป้องกันการฉีกหักจากน้ำหนักผล

9 การดูแลไม้ผลในระยะติดผลอ่อน
มังคุด ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟตั้งแต่ระยะชักนำการออกดอกและผลอ่อนหลังดอกบาน 2 สัปดาห์ ควบคุมการติดผลไม่ให้เกิน 50 %ของปลายยอด ให้น้ำปริมาณเมื่อออกดอก 15 % ให้ยอดแตกใบอ่อน ติดผลเกิน 50 %.ใส่ปุ๋ย 2 เท่า ให้น้ำตาม ใส่ปุ๋ย อัตรา 2-3 กก./ต้น ให้น้ำสม่ำเสมอ

10 การดูแลไม้ผลในระยะติดผลอ่อน
ลองกอง ตาดอกยาว 1-2 ซ.ม. ใส่ปุ๋ย อัตรา 2 กก./ต้น พ่นจิบเบอเรลลิน 20 % 5 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือ 2 % 50 cc/น้ำ 20 ลิตร ยืดช่อดอก ตัดแต่งช่อดอกยาว 5-10 ซม. เว้นระยะ ซม./1ช่อ ให้น้ำสม่ำเสมอ ตัดแต่งช่อผล ตัดปลายช่อที่ไม่บานหรือขนาดเล็กทิ้ง พ่นจิบเบอเรลลิน 1-2 ครั้ง (1)พ่นช่อดอกเริ่มติดผลลดผลร่วง (2) ถัดไป สัปดาห์เพื่อขยายผล

11 การดูแลไม้ผลในระยะติดผลอ่อน
เงาะ ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ราแป้งและโรคช่อดอกแห้ง ตัดแต่งช่อผลเมื่อผลเงาะอายุ 3-4 สัปดาห์ 10 ผล/ช่อ ใส่ปุ๋ย อัตรา 2-3 กก./ต้น ให้น้ำสม่ำเสมอ ป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง ราแป้ง หนอนเจาะขั้วผลและแมลงวันผลไม้

12 ตลาดญี่ปุ่น J I T เกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

13 สวัสดี...


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การผลิตผลไม้จังหวัดระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google