งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และe-service

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และe-service"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และe-service

2 ภาพรวมของระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e service
ผลการพิจารณา(รับรอง/ไม่รับรอง) รายงาน/ตัวชี้วัด สปก.ยื่นรับรอง หลักสูตรฯ,สท.2 ฐานข้อมูล นายทะเบียน แบบ e-service จัดตั้งศูนย์ฝึก/อนุญาตเครื่องมือเครื่องจักรฯ ระบบคลังข้อมูล แบบเดิม ผลการพิจารณา(รับรอง/ไม่รับรอง) Back Office หนังสือรับรอง

3 ผังการทำงานของระบบ 8.แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานประกอบกิจการ (สท.8)
จนท.ของ สปก. 2.การขอความเห็นชอบฝึกเตรียม ฝต.1-1 1.ข้อมูลทะเบียน สถานประกอบ กิจการ 3.ขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายฝึกเตรียม ฝต.1-2 7.ประเมินเงิน สมทบกองทุนฯ (สท.2) สาขาสำนักงานใหญ่ จนท.หน่วยงาน ที่สาขาใหญ่ตั้ง ข้อมูลสาขาย่อย/ผู้มีอำนาจทำการแทน 4.แจ้งผู้สำเร็จฝึกเตรียม ฝต.3 สาขาย่อย จังหวัดที่ 1 จนท.จังหวัดที่ 1 5.ขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายฝึกยก/เปลี่ยนสาขา(ฝึกเอง) จนท.จังหวัดที่ 2 สาขาย่อย จังหวัดที่ 2 6.ขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายฝึกยก/เปลี่ยนสาขา(ส่งฝึกภายนอก) สาขาย่อย จังหวัดที่ 3 จนท.จังหวัดที่ 3

4 ผังการยื่นรับรองหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย
ข้อมูลทะเบียนสถาน ประกอบกิจการ ดึงข้อมูล จนท.ของ สปก. Step 1 ข้อมูลบริษัท ที่ยื่น ใบเซ็นชื่อของ แต่ละรุ่น ข้อมูลexcel รายชื่อผู้เข้า ฝึกอบรมของ สปก.แต่ละรุ่น Step 2 ข้อมูล เอกสารที่ยื่น Step 3 ข้อมูล หลักสูตรบริษัทนี้ที่ ขอรับรอง ส่งไฟล์ Step 4 ข้อมูลรุ่น ในแต่ละหลักสูตร ที่ขอรับรอง ข้อมูลรายชื่อผู้เข้า ฝึกอบรมของ สปก.แต่ละรุ่นที่ ผ่านการพิจารณา แล้ว 7.ประเมินเงิน สมทบกองทุนฯ (สท.2) จนท.ของ หน่วยงาน พิจารณาระยะเวลาเข้า ฝึกอบรมของผู้เข้าอบรม แต่ละคนจากใบเซนต์ชื่อ Step 5 ข้อมูล เอกสารแนบของแต่ ละรุ่น คำนวณ อัพโหลดไฟล์ Step 6 การพิจารณา ของเจ้าหน้าที่ หนังสือรับรอง ผู้รับรองหลักสูตร (หัวหน้าฝ่าย) นายทะเบียน

5 ผังการสมัครเข้าใช้งาน e-service สำหรับ สปก.
จนท.ของ สปก. ระบบแจ้งว่าสถานประกอบ กิจการนี้มีข้อมูลอยู่ในระบบ แล้ว ข้อมูลทะเบียนสถาน ประกอบกิจการ ไม่อนุมัติ=> แจ้งเหตุผล อนุมัติ=>แจ้ง username & password โทรถาม username & password Back Office

6 ผังการยื่นรับรองหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย (สำหรับสถานประกอบกิจการ)
ข้อมูลหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย ข้อมูลทะเบียนสถาน ประกอบกิจการ รับเรื่องและตรวจสอบ เจ้าหน้าที่บันทึก พิจารณาและส่งลงนาม ผู้รับรองหลักสูตร (หัวหน้าฝ่าย) ผลการพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ พิจารณาอนุมัติ/ลงนาม นายทะเบียน

7 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สถานประกอบกิจการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายทะเบียน(ผอ.) ผู้รับรองหลักสูตร (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ของสถาน ประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่แผน

8


ดาวน์โหลด ppt ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และe-service

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google