งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ในอดีตงานฉลุกระดาษเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่เน้นการใช้ เทคนิคการพับกระดาษ  โดยจะพับกระดาษว่าว แล้วตัดด้วยกรรไกร แต่ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาขั้นตอน 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ในอดีตงานฉลุกระดาษเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่เน้นการใช้ เทคนิคการพับกระดาษ  โดยจะพับกระดาษว่าว แล้วตัดด้วยกรรไกร แต่ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาขั้นตอน "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  ในอดีตงานฉลุกระดาษเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่เน้นการใช้ เทคนิคการพับกระดาษ  โดยจะพับกระดาษว่าว แล้วตัดด้วยกรรไกร แต่ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาขั้นตอน  การผลิตงานออกมา เป็นการใช้สิ่วซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ทั้ง สิ่วตรง สิ่วโค้ง  แทนการตัดด้วยกรรไกร และใช้เทคนิคการเย็บกระดาษว่าว เข้าด้วยกันเพื่อสะดวก  ในการตอกลวดลายลบนกระดาษ นอกจากนี้ ยังพัฒนาการ ใช้ที่รองกระดาษ  จากไม้อัดธรรมดาก็กลายเป็นเขียงแทน เพื่อสะดวกแก่การ ตอกรวมไปถึง  เรื่องลวดลายก็เช่นกัน ได้มีการพัฒนาลวดลายต่างๆขึ้น เพื่อให้เหมาะในทุกโอกาส  ทุกประโยชน์ใช้สอยดังนั้น งานฉลุกระดาษจึงควรค่าแก่การ อนุรักษ์เพื่อให้อยู่คู่กับ  คนไทย ตราบนานเท่านาน

4  ชื่อ นายสำอาง พึ่งครุฑ  อายุ 64 ปี  ที่อยู่ 7/1 ม.3 ต. ดงขวาง อ. หนองขาหย่่าง จ. อุทัยธานี  การศึกษา จบชั้นป.4  เบอร์โทรศัพท์ 086-0233814  อาชีพ อาชีพหลัก การทำนา อาชีพ เสริม งานฉลุกระดาษ  แรงบันดาลใจ คุณปู่เริ่มทำงานฉลุกระดาษ ตั้งแต่ตอนเด็ก เพราะคุณปู่เป็นคนที่ชอบ ศิลปะมาตั้งแต่เล็กๆจึงทำให้มีความสนใจ เป็นพิเศษ

5  วัสดุอุปกรณ์  กระดาษว่าว  สิ่ว สำหรับฉลุกระดาษ  ที่เย็บกระดาษ  กรรไกร  ลายสำหรับฉลุกระดาษ  ค้อน  เขียง  ปากกา

6

7  พับกระดาษว่าวให้มีขนาดเป็น 1/4 ของกระดาษแผ่นใหญ่  นำมาซ้อนกัน โดยใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บติดกันไว้ ประมาณ 12 แผ่น โดยให้สีขาวอยู่บน และต้องคละสี  นำแบบลายที่ต้องการ วาดสอดลงในกระดาษว่าวสีขาว แผ่นแรก และใช้ปากกาวานลายตามแบบลายลงกระดาษ ว่าว  ทำการฉลุกระดาษโดยใช้ค้อนและสิ่วตอกตามลายที่วาด ไว้โดยใช้เขียงรอง  แกะลวดเย็บกระดาษออก  นำกระดาษว่าวสีอื่นๆกลับมาไว้ด้านหน้าแทนสีขาวเพื่อ ความสวยงาม  เย็บกระดาษเืพื่อตรึงกระดาษไว้ไม่ให่กระดาษเคลื่อนใน เวลาตัด  ทำสร้อยตีน โดยใช้กรรไกรตัดที่ปลายของชิ้นงานสูง ประมาณ 8-10 เซ็นติิเมตร ตามความเหมาะสม  สำเร็จออกมาเป็นชิ้นงานพร้อมส่งจำหน่าย

8

9  ราคา : ชิ้น โหลละ 15 บาท  สถานที่จัดจำหน่าย : ร้านตั้งหยงจั๊ว บริเวณวัด ใหม่จันทาราม จ. อุทัยธานี

10  ใช้ประดับตกแต่งในงานมงคล ได้แก่ งาน บวช งานแต่งงาน งานบุญพิธีต่างๆ

11  นายวรวุฒิ จินะชัย ม. 6/3 เลขที่ 10  นายชวิศยศชัยพงศ์ ม. 6/3 เลขที่ 13  นางสาวจิรวัฒน์ สวรรคโลก ม.6/3 เลขที่ 18  นางสาวดวงกมล ส้มทอง ม.6/3 เลขที่ 38

12  - คุณปู่สำอาง พึ่งครุฑ  - คุณย่าสมหมาย พึ่งครุฑ  - www.thaitrip.com/culture/oct.html


ดาวน์โหลด ppt  ในอดีตงานฉลุกระดาษเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่เน้นการใช้ เทคนิคการพับกระดาษ  โดยจะพับกระดาษว่าว แล้วตัดด้วยกรรไกร แต่ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาขั้นตอน 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google