งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสมผลงาน เด็กชายไรวินท์ ออ่นหวาน ชั้นม.2/7 เลขที 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสมผลงาน เด็กชายไรวินท์ ออ่นหวาน ชั้นม.2/7 เลขที 16."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสมผลงาน เด็กชายไรวินท์ ออ่นหวาน ชั้นม.2/7 เลขที 16

2 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ ทำให้มีความฝัน งานอดิเรก นั่งเล่น ความสามารถพิเศษ เล่นฟุตบอล - ด้านดนตรี ดีดกีต้า

3 ประวัติสว่นตัว เด็กชายไรวินท์ อ่อนหวาน 18/ ม. ค /2543 บ้านเลขที่ 508 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เบอ 0803951472 zazazatong2543k@gmail.com

4 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1-6 โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ ปัจจุบันกำลังเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสมผลงาน เด็กชายไรวินท์ ออ่นหวาน ชั้นม.2/7 เลขที 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google