งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑ 14 ÷ 2 =

4 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๒ 27 ÷ 3 =

5 84 ÷ 4 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๓

6 15 ÷ 5 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๔

7 50 ÷ 5 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๕

8 54 ÷ 6 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๖

9 48 ÷ 8 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๗

10 88 ÷ 8 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๘

11 45 ÷ 9 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๙

12 65 ÷ 5 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑๐

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑ 14 ÷ 2 =

15 27 ÷ 3 =

16 84 ÷ 4 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๓

17 15 ÷ 5 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๔

18 50 ÷ 5 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๕

19 54 ÷ 6 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๖

20 48 ÷ 8 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๗

21 88 ÷ 8 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๘

22 45 ÷ 9 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๙

23 65 ÷ 5 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google