งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

I-dbase Intra Database DiOC Division Operation Center e-Report รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน LOGIN 411 User การพัฒนาฐานข้อมูล [] แผนปฏิบัติงาน [] JOB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "I-dbase Intra Database DiOC Division Operation Center e-Report รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน LOGIN 411 User การพัฒนาฐานข้อมูล [] แผนปฏิบัติงาน [] JOB."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 i-dbase Intra Database DiOC Division Operation Center e-Report รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน LOGIN 411 User การพัฒนาฐานข้อมูล [] แผนปฏิบัติงาน [] JOB การปฏิบัติงาน [] ทะเบียนครุภัณฑ์ [] ประวัติอบรม [] เว็บบอร์ด ลักษณะโปรแกรม [] For All [] Real Time [] Drill Down [] STD Code การใช้ข้อมูล [] ควบคุม/กำกับแผนฯ [] รายงานประจำเดือน [] ข้อมูลเปรียบเทียบ [] ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ [] ข้อมูลเตือนภัย

2

3

4

5

6

7 ประวัติการอบรม / ดูงาน

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 i-dbase Intra Database DiOC Division Operation Center e-Report รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน LOGIN 411 User การพัฒนาฐานข้อมูล [] แผนปฏิบัติงาน [] JOB การปฏิบัติงาน [] ทะเบียนครุภัณฑ์ [] ประวัติอบรม [] เว็บบอร์ด ลักษณะโปรแกรม [] For All [] Real Time [] Drill Down [] STD Code การใช้ข้อมูล [] ควบคุม/กำกับแผนฯ [] รายงานประจำเดือน [] ข้อมูลเปรียบเทียบ [] ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ [] ข้อมูลเตือนภัย

27 สวัสดีครับ จบการนำเสนอโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt I-dbase Intra Database DiOC Division Operation Center e-Report รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน LOGIN 411 User การพัฒนาฐานข้อมูล [] แผนปฏิบัติงาน [] JOB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google