งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟท์แวร์บริหารระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟท์แวร์บริหารระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟท์แวร์บริหารระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล
โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง โปรแกรมบริหารศูนย์เครื่องมือแพทย์ โปรแกรมประมวลผลค่าเสื่อมสินทรัพย์ โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์ โปรแกรมระบบงานพัสดุ(จัดซื้อ,คลังวัสดุ)

2 ประโยชน์ที่ได้รับ มีการจัดทำทะเบียนเครื่องมือได้สะดวก รวดเร็ว
มีการจัดเก็บประวัติและค่าใช้จ่ายจากการซ่อม/PM/CAL ของเครื่องมือแต่ละรายการ สามารถรายงานค่าใช้การซ่อมบำรุงเครื่องมือ ของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน(Unit Cost)  หน่วยงานในโรงพยาบาลสามารถแจ้งซ่อม / ยืม-คืนเครื่องมือ / สืบค้นประวัติเครื่องมือ ผ่านระบบออนไลน์ได้สะดวก รวดเร็ว  ส่งเสริม/สนับสนุนให้โรงพยาบาล นำสารสนเทศที่ได้รับ จากซอฟท์แวร์ไปใช้เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการ เครื่องมือให้มีความพร้อมใช้ อย่างมีคุณภาพตลอดเวลา

3 ตัวอย่างโรงพยาบาลที่ใช้งานซอฟท์แวร์
รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รพ.ลำพูน จ.ลำพูน รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู รพ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพศ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รพศ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ฯลฯ

4 ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับหน่วยงาน : DiOC Intra Database : Idbase

5 ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับหน่วยงาน : DiOC Intra Database : Idbase
“ศูนย์/กลุ่ม/ฝ่ายใช้ข้อมูลเดียวกัน ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา”


ดาวน์โหลด ppt ซอฟท์แวร์บริหารระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google