งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์  โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง  โปรแกรมบริหารศูนย์เครื่องมือ แพทย์  โปรแกรมประมวลผลค่าเสื่อม สินทรัพย์  โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์  โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง  โปรแกรมบริหารศูนย์เครื่องมือ แพทย์  โปรแกรมประมวลผลค่าเสื่อม สินทรัพย์  โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์  โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง  โปรแกรมบริหารศูนย์เครื่องมือ แพทย์  โปรแกรมประมวลผลค่าเสื่อม สินทรัพย์  โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์  โปรแกรมระบบงานพัสดุ ( จัดซื้อ, คลังวัสดุ ) ซอฟท์แวร์บริหารระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล

2 ประโยชน์ที่ได้รับ  มีการจัดทำทะเบียนเครื่องมือได้สะดวก รวดเร็ว  มีการจัดเก็บประวัติและค่าใช้จ่ายจากการ ซ่อม /PM/CAL ของเครื่องมือแต่ละรายการ  สามารถรายงานค่าใช้การซ่อมบำรุง เครื่องมือ ของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน (Unit Cost)  หน่วยงานในโรงพยาบาลสามารถแจ้งซ่อม / ยืม - คืนเครื่องมือ / สืบค้นประวัติเครื่องมือ ผ่านระบบออนไลน์ ได้สะดวก รวดเร็ว  ส่งเสริม / สนับสนุนให้โรงพยาบาล นำ สารสนเทศที่ได้รับ จากซอฟท์แวร์ไปใช้เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการ เครื่องมือให้มีความพร้อมใช้ อย่างมี คุณภาพตลอดเวลา

3 ตัวอย่างโรงพยาบาลที่ใช้งานซอฟท์แวร์  รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่  รพ. ลำพูน จ. ลำพูน  รพ. ศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน  รพ. หนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู  รพ. สมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ  รพ. พระนารายณ์มหาราช จ. ลพบุรี  รพ. ประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์  รพ. วชิระภูเก็ต จ. ภูเก็ต  รพศ. เชียงรายประชานุเคราะห์  รพศ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา  รพศ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ. ปราจีนบุรี  รพศ. สุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี ฯลฯ

4 ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับหน่วยงาน : DiOC Intra Database : Idbase

5 “ ศูนย์ / กลุ่ม / ฝ่ายใช้ข้อมูลเดียวกัน ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ” ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับหน่วยงาน : DiOC Intra Database : Idbase


ดาวน์โหลด ppt  โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์  โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง  โปรแกรมบริหารศูนย์เครื่องมือ แพทย์  โปรแกรมประมวลผลค่าเสื่อม สินทรัพย์  โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google