งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบาดวิทยา ข้อมูล สถานการณ์ ธันวาคม 2557. จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถาน บริการที่ส่งบัตร รง. 506 เดือน ธันวาคม 2557 การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2557 ระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบาดวิทยา ข้อมูล สถานการณ์ ธันวาคม 2557. จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถาน บริการที่ส่งบัตร รง. 506 เดือน ธันวาคม 2557 การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2557 ระบาดวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบาดวิทยา ข้อมูล สถานการณ์ ธันวาคม 2557

2 จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถาน บริการที่ส่งบัตร รง. 506 เดือน ธันวาคม 2557 การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2557 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ทั้งหมด 586 บัตร

3 จำนวนป่วย 10 อันดับโรค เดือน ธันวาคม 2557 (1 ธ. ค. – 31 ธ. ค.57) สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2557 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน โรค

4 อัตราป่วยต่อแสนประชากร ของ 10 อันดับโรค จังหวัดสตูล (1 มกราคม – 31 ธันวาคม ปี 2557) สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2557 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล อัตรา ป่วย โรค

5 ระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ. สตูล สถานการณ์ไข้เลือดออก 31 ธันวาคม 2557

6 อัตราป่วยต่อแสน ปี 2530 - 2557 อัตรา / แสน ปี * ข้อมูล (1 มค.30 – 31 ธ. ค.57) 180 ราย เสียชีวิต 1 ราย

7 ผู้ป่วยรายเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีและ ข้อมูลปี 2556 * ข้อมูล (1 มค.57 – 31 ธ. ค.57) 8

8 ทุ่ง หว้า ละงู มะนัง ควน กาหลง เมือง ควน โดน ท่า แพ 0 -25 / แสน ประชากร 25.01 - 50 / แสนประชากร 50.01 – 75 / แสนประชากร 75.01–100/ แสนประชากร >100.01 / แสน ประชากร 23.30 ( 4 ราย ) 18.01 ( 6 ราย ) 19.85( 5 ราย ) *63.89 ( 71 ราย ) 12.89( 3 ราย ) 110.63 (77 ราย ) *50.33 ( 14 ราย ) ข้อมูล (1 มค. – 30 พ. ย.57) อัตราป่วยจำแนกรายอำเภอ ปี 2557 * เสียชีวิต 1 ราย

9 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

10 สถานการณ์ไวรัสอี โบลา

11

12

13 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย MERS-CoV ไวรัสอีโบลา


ดาวน์โหลด ppt ระบาดวิทยา ข้อมูล สถานการณ์ ธันวาคม 2557. จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถาน บริการที่ส่งบัตร รง. 506 เดือน ธันวาคม 2557 การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2557 ระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google