งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนและอัตราป่วย / ตาย ด้วย โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัดสิงห์บุรี ( ปี 2549)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนและอัตราป่วย / ตาย ด้วย โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัดสิงห์บุรี ( ปี 2549)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จำนวนและอัตราป่วย / ตาย ด้วย โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัดสิงห์บุรี ( ปี 2549)

3

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับประเทศ / ภาค (10 ธ. ค.-16 ธ. ค. 2549) อัตราต่อ แสน (0.14 %) (0.17 %) (0.15 %) (0.12 %) (0.07 %) อัตราป่วยตาย ร้อยละ

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 19 เขต ปี 2549 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 19 เขต ปี 2549 ( ข้อมูล สัปดาห์ที่ 50 ณ. 10 ธ. ค.-16 ธ. ค. 49) อัตรา / แสน เขต ประเทศ 66.03/ แสน 0.14 %

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2549 ในจังหวัดเขต 5 อัตรา / แสน จังหวัด

7

8 แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกปี 2549 เปรียบเทียบ กับค่ามัธยฐาน ( ปี 2544-2548),2549 จำนวน ราย

9 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2548-2549 จำแนกกลุ่มอายุ จ. สิงห์บุรี อัตรา / แสน กลุ่ม อายุ

10 หญิง : ชาย = 1: 2.00

11 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2548-2549 แยกรายอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี อัตราต่อแสน อำเภอ

12 ºéÒ¹¨èÒ â¾·ÐàÅ ¤Í·ÃÒ ˹ͧ¡ÃзØèÁ ÊÃÐᨧ äÁé´Ñ´ àªÔ§¡ÅÑ´ ÊÔ§Ëì ⾪¹ä¡è ·èÒ¢éÒÁ ¨Ñ¡ÃÊÕËì µé¹â¾¸Ôì ÁèǧËÁÙè â¾Êѧ⦠ºéÒ¹á»é§ ¾ÃËÁºØÃÕ ºÒ§¹éÓàªÕèÂÇ âçªéÒ§ ¾Ô¡Øŷͧ ¾ÃЧÒÁ ¶Í¹ÊÁÍ â¾¸Ôì»ÃШѡÉì ºéÒ¹ËÁéÍ ºÒ§ÃШѹ ºÒ§ÁÑ­ áÁèÅÒ ·ÑºÂÒ ¾Ñ¡·Ñ¹ ¹éÓµÒÅ ËéǪѹ §ÔéÇÃÒ ËÑÇä¼è ·Í§à͹ ªÕ¹éÓÃéÒ »ÃÐÈØ¡ ÍÔ¹·ÃìºØÃÕ ·èÒ§ÒÁ ⾸ÔìªÑ ºÒ§¾Ø·ÃÒ ºÒ§¡Ãк×Í ÇÔËÒâÒÇ ËÑÇ»èÒ â¾¡ÃÇÁ อัตรา > 121 ต่อแสน อัตรา 91-120 ต่อแสน อัตรา 61-90 ต่อแสน อัตรา 31- 60 ต่อแสน อัตรา 1-30 ต่อแสน

13 สรุปพื้นที่การเกิดโรคไข้เลือดออก ใน หมู่บ้าน - ชุมชน ของจังหวัด สิงห์บุรี (102 ราย ) อำเ ภอ ร้อยละ

14 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออก จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ( รา ย ) 79/ แสน (173 ราย )

15 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออก ปี 2549 อ. เมือง (19 ราย ) จำนวน ( รา ย ) 44 ราย

16 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออก ( สะสม ) ปี 2549 อ. บางระจัน (22 ราย ) จำนวน ( รา ย ) 28 ราย

17 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออก ( สะสม ) ปี 2547 อ. พรหมบุรี ( 4 ราย ) จำนวน ( รา ย ) 20 ราย

18 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออก ( สะสม ) ปี 2549 อ. อินทร์บุรี (35 ราย ) จำนวน ( รา ย ) 47 ราย

19 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออก ( สะสม ) ปี 2549 อ. ท่าช้าง ( 7 ราย ) จำนวน ( รา ย ) 12 ราย

20 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออก ( สะสม ) ปี 2549 อ. ค่ายบางระจัน (15 ราย ) จำนวน ( รา ย ) 22 ราย

21

22 (1 มค.-21 ธ. ค.2549) 1. พื้นที่มีรายงานสัตว์ป่วยตาย 68 จังหวัด 1,363 ตำบล 2. พื้นที่ที่ผล Lab ให้ ผลลบ 65 จังหวัด 1,253 ตำบล 3. พื้นที่ที่ระหว่างรอผล Lab 40 จังหวัด 110 ตำบล 4. พื้นที่ติดเชื้อเฝ้าระวังครบ 21 วัน มี - จังหวัด - ตำบล -

23 H5N1 ทั่วโลก ( พ. ศ.46-29 พ. ย.2549) 1 ม. ค.49-29 พ. ย.49 (111/76 ราย ) ตุรกี : 12/ 4 ราย อินโดนิเซีย : 55/ 45 ราย จีน : 12/8 ราย อิรัก : 3 / 2 ราย อาเซอร์ไบจาน : 8/ 5 ราย กัมพูชา : 2/2 ราย อียิปต์ : 15/ 7 ราย จิบูตี : 1 /0 ราย ไทย : 3/3 ราย ( พ. ศ.46-29 พ. ย 2549)

24 ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม. ค.-21 ธ. ค.49 1. พบผู้มีอาการอยู่ในข่าย รายงาน 5,564 ราย จาก 72 จังหวัด 2. ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก 3 ราย เสียชีวิต 3 ราย ( จ. พิจิตร, อุทัย, หนองบัวฯ ) 3. ผู้ป่วยน่าจะเป็น - ราย เสียชีวิต - ราย

25 1. โรคเลปโตสไปโรซีส 17 ราย ตาย 1 ราย 2. โรคหัด 12 ราย 3. ไข้กาฬหลังแอ่น 1 ราย 4. โรค มือ เท้า ปาก 27 ราย

26 จังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่วันที่ 1 ม. ค.-31 ธ. ค.49 - พบผู้มีอาการอยู่ในข่าย รายงาน 14 ราย จาก 4 อำเภอ และ 2 จังหวัด ดังนี้ - อ. เมือง จำนวน 1 ราย - อ. บางระจัน จำนวน 1 ราย - อ. พรหมบุรี จำนวน 1 ราย - อ. อินทร์บุรี จำนวน 9 ราย ( ที่มารักษาที่สิงห์บุรี 2 รายคือ จ. อ่างทอง / ลพบุรี 2 ราย )

27

28

29


ดาวน์โหลด ppt จำนวนและอัตราป่วย / ตาย ด้วย โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัดสิงห์บุรี ( ปี 2549)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google