งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานบริการที่ไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือนมีนาคม ( ข้อมูลการให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ) จำนวน 1 แห่ง 1. รพช.ทุ่งหว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานบริการที่ไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือนมีนาคม ( ข้อมูลการให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ) จำนวน 1 แห่ง 1. รพช.ทุ่งหว้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานบริการที่ไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือนมีนาคม ( ข้อมูลการให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ) จำนวน 1 แห่ง 1. รพช.ทุ่งหว้า

2 สถานบริการที่ไม่ส่งข้อมูล 43 แฟ้มเดือนเดือนมีนาคม ( ข้อมูลการให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ) จำนวน 3 แห่ง 1. อำเภอเมือง 1 แห่ง - รพ.สต.บ้านใหม่ อำเภอละงู 1 แห่ง - รพ.สต.บ้านเขาขาว อำเภอทุ่งหว้า 1 แห่ง - รพช.ทุ่งหว้า 11406

3 อำเภอ op(รักษา)epifpancmchppรวมคะแนน เมือง ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง รวม คุณภาพข้อมูล(ความถูกต้อง) ข้อมูล กค มค.57 ที่มา : ผลการตรวจสอบจาก สปสช.

4 สถานบริการที่ต้องติดตาม MCH, PP การดูแลแม่และเด็กหลังคลอด ไม่มีข้อมูล อำเภอเมือง - รพ.สต.คลองขุด - รพ.สต.เกาะสาหร่าย - รพ.สต.เจ๊ะบิลัง - pcu พิมาน อำเภอควนโดน - รพ.สต.บ้านวังประจัน

5 สถานบริการที่ต้องติดตาม MCH, PP การดูแลแม่และเด็กหลังคลอด ไม่มีข้อมูล อำเภอละงู - รพ.สต.ห้วยไทร - รพ.สต.บ่อเจ็ดลูก - รพ.สต.น้ำผุด (เฉพาะ PP ไม่มีข้อมูล) อำเภอทุ่งหว้า - รพ.สต.บ้านเขาแดง อำเภอมะนัง - รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ (เฉพาะ PP ไม่มีข้อมูล)

6 สถานบริการที่ต้องติดตาม Chronicfu ไม่มีข้อมูล อำเภอเมือง - รพ.สต.ตันหยงกลิง - รพ.สต.บ้านใหม่ อำเภอควนโดน - รพ.สต.กุบังประโหลด - รพ.สต.ย่านซื่อ

7 สถานบริการที่ต้องติดตาม Chronicfu ไม่มีข้อมูล อำเภอควนกาหลง - รพ.สต.ควนกาหลง - รพ.สต.ควนบ่อทอง - รพ.สต.ทุ่งนุ้ย - รพ.สต.บ้านผัง34 - รพ.สต.บ้านเหนือคลอง อำเภอท่าแพ - รพ.สต.สาคร - รพ.สต.ทางยาง - รพ.สต.บ้านแป-ระใต้ - รพช.ท่าแพ

8 สถานบริการที่ต้องติดตาม Chronicfu ไม่มีข้อมูล อำเภอทุ่งหว้า - รพ.สต.ขอนคลาน - รพ.สต.บ้านเขาแดง อำเภอมะนัง - รพ.สต.ปาล์มพัฒนา

9 สถานบริการที่ต้องติดตาม NCDSCREEN ไม่มีข้อมูล อำเภอละงู - รพ.สต.บ้านเขาขาว อำเภอมะนัง - รพ.สต.ปาล์มพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt สถานบริการที่ไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือนมีนาคม ( ข้อมูลการให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ) จำนวน 1 แห่ง 1. รพช.ทุ่งหว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google