งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.  Flash เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับงานด้านกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนมัลติมีเดียสำหรับเว็บ โดย ลักษณะเด่นของภาพเคลื่อนไหวที่ได้จาก โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.  Flash เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับงานด้านกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนมัลติมีเดียสำหรับเว็บ โดย ลักษณะเด่นของภาพเคลื่อนไหวที่ได้จาก โปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2  Flash เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับงานด้านกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนมัลติมีเดียสำหรับเว็บ โดย ลักษณะเด่นของภาพเคลื่อนไหวที่ได้จาก โปรแกรม Flash คือ ไฟล์มีขนาดเล็ก จึง สามารถโหลดมาแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งคุณสมบัติในการสร้างภาพกราฟิก แบบเวคเตอร์ ทำให้ภาพมีความคมชัด สามารถย่อ - ขยายขนาดได้ โดยยังคง ความสวยงามเหมือนเดิม 2

3 1. สร้างชิ้นงานภายในโปรแกรม Flash โดย เนื้อหาบางส่วนอาจสร้างขึ้นด้วยเครื่องมือของ Flash เอง และบางส่วนอาจนำเข้า (import) จากภายนอก 2. ทดสอบการทำงานจนได้ผลที่พอใจ แล้ว บันทึกไว้เป็นไฟล์เอกสารของ Flash (.fla) ซึ่งสามารถเปิดกลับขึ้นมาแก้ไขได้ภายหลัง 3. พับลิชชิ้นงาน (publish) เป็นไฟล์มูฟวี่ของ Flash (.swf) และหรือไฟล์เว็บเพจ (.html) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้เสนอจริง 3

4 4. นำไฟล์มูฟวี่และไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไป ประกอบกับเว็บเพจ แล้วอัพโหลดขึ้น อินเทอร์เน็ต หรือเตรียมไฟล์มูฟวี่สำหรับถ่าย โอนลงอุปกรณ์มือถือ 5. ผู้ชมเล่นมูฟวี่ผ่านทางบราวเซอร์ หรือเล่นผ่าน อุปกรณ์มือถือ 4

5  วาดภาพครั้งที่ 1 ◦ ภาพตามจินตนาการ ◦ เพื่อทบทวนความรู้การใช้เครื่องมือในการวาดภาพ ◦ ทบทวนการสร้างตัวหนังสือ 5


ดาวน์โหลด ppt 1.  Flash เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับงานด้านกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนมัลติมีเดียสำหรับเว็บ โดย ลักษณะเด่นของภาพเคลื่อนไหวที่ได้จาก โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google